Expand All  |  Collapse All
 
 Home
 December 2004 / Timeline December, 2004
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1914
 Shepard, Aaron: The Christmas Truce
 Islam
 English introduction and fAQ
 In English and late news
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Martyn Lowe: Morrison, Sybil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Basso, Lelio
 Hansen, Peter Mikael: The history of conscription and conscientious objection in Denmark
 DENMARK SIGN JOINT STRIKE FIGHTER AGREEMENT
 OUTER SPACE TREATY
 Singer, Kurt D.: Addendum to 1935 Carl von Ossietzky
biography: The peace hero in the consentration camp, April
2001
 Dokumentation: Samtale mellem Carl og Rosalinde von Ossietzky, januar 1937
 Lowe, Martyn: Taking Action for Peace
 Disclaimer
 Timeline over peace, security and international policy 2003
 Timeline over peace, security and international policy 2004
 Terp, Holger: International Treaties on Peace and War
 Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907
afsluttede Konvention om neutrale Magters Rettigheder og Pligter
under Søkrig

 Geneva Conventions of August 12, 1949 and Additional Protocols of June 8, 1977, ratifications, accessions and successions
Danish

 gen2.zip
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1997
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1997
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1999
 cfe.zip
 cbtdk.zip
 Antarktis-fraktaten af 1. december 1959
 TREATIES AND AGREEMENTS
 THE AFRICAN NUCLEAR-WEAPON-FREE ZONE TREATY
 Den NORDATLANTISK TRAKTAT ; NATO ; Atlantpagten
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1949
 FN-pagten, Artikel 51
 Terp, Holger: Nonviolence in Islam: The case of Khan Abdul Ghaffar Khan
 Independent-Testers.org: Test on Website URL: http://www.fredsakademiet.dk/
 Holger Terp CV
 SATYAGRAHA : No. 38 (November2003) : Information for members of the Gandhi Information Centre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1991
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1991
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1991
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredskommissionen af 1998
 fredkom.zip
 COMPLETE LIST OF SIPRI PUBLICATIONS 1969-1998
 Timeline June, 1957
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1957
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1957
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1957
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1957
 thule.txt
 Nuclear Arms and Nuclear Arms Production, Great Britain - UK
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MIRV, Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SLBM; Submarine Launched Ballistic Missile
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: afskrækkelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion; KT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CEP
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Chevaline
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: PAC, Penetration Aid Carrier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: plutonium
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: HEU, Highly Enriched Uranium
 Im Deutsch
 Flusser, Emil: Krieg als Krankheit
 Singer, Kurt: Der Erste Weltkrieg und die deutschen Kriegsgegner
 Singer, Kurt: Hitlers Weltkrieg 1939-1945 : Die Widerstandskämpfer
 Singer, Kurt: Lebensgeschichte in der Weimarer Republik
 Search
 Weaponsgate
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gate
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: propaganda
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nyheder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Pressens militærmedarbejderforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nationalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: PSYOP ; Psykological Operations
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den kolde krig
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1979
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1980
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1989
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hjemmeværnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsdue
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigslegetøj
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1979
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: perception management
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sameksistens
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: uran-gate
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bush, George W.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsvarets Efterretningstjeneste (FE/FET)
 Bilag 12 til betænkning fra Fredskommissionen af 1998 Terp, Holger: Løgn og latin: Sagt
og skrevet om Politiets- og Forsvarets
efterretningstjenester
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IAEA; the International Atomic Energy Agency
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1970
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MI6 ; Secret Intelligence Service
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : UNMOVIC; United Nations Monitoring, Verifications and Inspection Commission
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : ærlighed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: moral
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: etik
 Masseødelæggelsesvåben / WMD
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: biologiske (mikrobiologiske) våben ; biovåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ikke-dødelige våben, impulsvåben
 (notat til Folketingets Retsudvalg om liberalisering af
praksis for meddelelse af tilladelse til udførsel af
forsvarsmateriel)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sarin
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1925
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1925
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1925
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: biodefence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: binære kemiske våben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: miltbrand
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rooting Out Evil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kemiske våben
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1917
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1917
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1917
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1915
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1907
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bofors; Saab Bofors Dynamic
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Zyklon B
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: folkedrab ; folkemord
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1895
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1994
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Agent Orance
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: agent defeating
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordisk Syntese Laboritorium A/S
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Operation CHASE
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organization for the Prohibition of Chemical Weapons
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kernevåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: brintbombe ; fussionsbombe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: depleted uranium
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tungmetaller
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1984
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: uran
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomklubben
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1952
 Avery, John: The Overlooked Threat of Nuclear Weapons
 ofred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Olesen, Kjeld
 hardware
 software
 biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Oppenheimer, J. Robert
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: klyngebomber
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: landminer
 Terp, Holger: Landminer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Alliant Techsystems Inc.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bz-ammunition
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: radiologiske våben; Radiological Dispersion Weapons
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: radioaktivitet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: måltyper
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: countercity
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: counterforce
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: beklagelig hændelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : kirugisk præsision
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: legitime mål
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militære mål
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: træfsikkerhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: utilsigtet fejl
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: massakre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civilist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: borgerlig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: stat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: regering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: statsform
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: føderalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: suverænitet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: monopol
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hobbes, Thomas
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: racisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Folkeforbundet
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1919
 Ellen Hørup og Folkeforbundet
 The International Committee for India 1933-1938
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : EU
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1993
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NATO ; North Atlantic Treaty Organization ; Atlantpagten ; Den
nordatlantiske Traktatorganisation
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1997
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: autonomi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bystat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civilsamfundet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forbundsstat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: koloni
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mandat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : småstat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : statsforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: supermagt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Utopia ; utopi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: imperialisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : kapitalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: statsterrorisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: butcher and bolt expeditions
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Plan Columbia Support Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fanon, Franz
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lenin, Vlademir I.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : Luxemburg, Rosa
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1914
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1916
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1916
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Carter-doktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: globalisering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IMET; US International Military Education and Training Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Monroe-doktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: paternaisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sikkerhedspolitik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nedrustning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rustningskontrol
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kapabilitet / kapacitet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomvåbenfri zone
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1963
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1963
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1963
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: verifikation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ABM-traktaten
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1963
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: afvæbne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dual use
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ENDC ; Eighteen-Nation-Disarmament Commitee
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Conference on Disarmament
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: INF; INF-traktaten
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1987
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: irreversibilitet / irreversibily
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Missile Technology Control Regime
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nedrustningsudvalget
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SALT; Strategic Arms Limitations Talks
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SIPRI; Stockholm International Peace Research Institute
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: START; Strategic Arms Reduction Talks
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: START II
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: våbenkontrol
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: the World Disarmament Campaign
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1982
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: misinformation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FN / United Nations
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1945
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1946
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den internationale Domstol i Haag ; Den faste voldgiftsret
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1920
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1922
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1946
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1946
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1953
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1953
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1950
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1950
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1950
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion F 36 :
FN-soldater

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion E 98 :
embargo

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion C 11 :
CD (CCD), Committee on Disarmament

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion I 126 :
ILO

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion G 109 :
GATT

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
U 20 : UNDC, United Nations Disarmament Commission

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion U 24:
UNESCO

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion U 74:
UNHCR

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion U 27 :
UNICEF

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 138 :
peace enforcement
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CIA; US Central Intelligence Agency
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1975
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1975
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1975
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gladio
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Stay behind-net
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1974
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1974
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1995
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1975
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1977
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1975
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1975
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1975
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1976
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik januar 1976

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik marts 1976
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NSC; US National Security Council
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AIC; Arbejderbevægelsens-Informations-Central
 aicr.txt
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1944
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Firmaet
 firmaet.txt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Selskabet for kulurel frihed ; Selskabet for frihed og kultur
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1961
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1962
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1961
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bush, George
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1975
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Larsen, Axel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mind control
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kissinger, Henry
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion:Veteran Intelligence Professionals for Sanity
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FN sporet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: golfkrigssyndromet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NBCW ; Nuclear weapons, biological weapons, chemical weapons
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Reagan, Ronald Wilson
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: weaponization
 query.htm
 Marts 2003 / The War Against Iraq
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 2003
 Rasmussen, Rasmus Ole: Som De ser, ser De absolut ingenting!
 Kronologi over fredssagen og international politik april 2003
 International Humans Right March 2003 – Denmark
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 2003
 fog.txt
 irak.pdf
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1999
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1999
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1999
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1999
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 2003
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 2002
 Fredsakademiet: International Peacewriting awards
2002
 Tropper i Irak
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 2004 / Timeline June, 2004
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1989
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1989
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1989
 Forsvarsministeriet: Aftale om forsvarets ordning fra 2005 - 2009
 Kronologi over fredssagen og international politik august 2003
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1999
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1999
 Kronologi over fredssagen og international politik Januar 1999
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1999
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1849
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1849
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1849
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1849
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1849
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1848
 11 September 1973 / Chile
 Kronologi over fredssagen og international politik, september 2000
 Kronologi over fredssagen og international politik, oktober 2000 / Time Line October 2000
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FBI; US Federal Burau of Investigation
 FBI investigation of Women in Black
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1991
 11 September 2001 / USA
 Kronologi over fredssagen og
international politik august 2001
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik juli 2001
 Kronologi over fredssagen og
international politik oktober 2001 / Time Line October 2001
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik november 2001

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik december 2001

 Det danske Fredsakademi: Jakobsen, Marina: Tale 13. oktober
2001
 Kronologi over fredssagen og
international politik april 1972
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik marts 1972

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik maj 1972
 Singer, Kurt: Letter from
California

 Kronologi over fredssagen og
international politik september 2003
 Kronologi over fredssagen og
international politik juli 2004 / Timeline July, 2004
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik juli 1945

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik januar 1904
 Tortur / Torture
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: [Direkte] vold
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: aggression
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hisma
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kønsbestemt krænkede adfærd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : riot control
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: usupator
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsfange
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: desertere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hors de combat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: parol-fange
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: prisonen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: terrorisere ; terrorisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DIA, US Defence Intelligence Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: international ret; folkeret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Grotius, Hugo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gentilis, Alberico
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Erasmus Desiderius fra Rotterdam
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dubois, Pierre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Meulen, Jacob ter
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1884
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Pufendorf, Samuel von
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Renault, Louis
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Vattel, Emeric de
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wolff, Christian von
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konvention
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Briand-Kellogg-traktaten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Haag-konventionerne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigskontrabande
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Stimson-doktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Association for the reform and codification of the law of
nations

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Carnegie Endowment for International Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Institut de droit International
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tribunal
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Genève- og Haag-konventionerne
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1864
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1864
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1864
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: humanisme
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1929
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1929
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1929
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: koncentrationslejr ; kz-lejr ; concentration camps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: arbejdslejre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: assembly centers
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: deadline
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: detention camps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US filtration camps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion ghetto
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: interneringslejr
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsfangelejr
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: POW camps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisation Todt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pogrom
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: reconcentrados
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Vernichtunglageren
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udryddelseslejr ; Vernichtunglageren
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Frøslevlejren
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Horserødlejren
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1917
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1898
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1898
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1898
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1900
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1933
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1942
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1946
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1941
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1943
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1945
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Auschwitzdagen
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1944
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fry, Elizabeth
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1841
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hiller, Kurt
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1885
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hobhouse, Emily
 Kronologi over fredssagen og international politik September 1940
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Niemöller, Martin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Skandia-Hjælp
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Zassenhaus, Hildegunt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: diktatur
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sikkerhedspoliti ; retssikkerhedspolitiet, sikkerhedstjeneste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsforbrydelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: menneskerettigheder
 humanr.zip
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1948
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: abolitionisme ; slavesagen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: demokrati
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion; ytringsfrihed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærtjeneste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Amnesty International
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Deutsche Liga für Menschenrechte
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Center for Internationale Studier og
Menneskerettigheder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militær straffelov
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: generalauditør
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Røde Kors
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dunant, Jean Henri
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1828
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1859
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1863
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion N 49 :
Nobels Fredspris
 Fredsakademiet, Terp, Holger: Nobelfredsprisens
historie
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: traume
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : granatchok
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kanonfeber
 Basepolitik , Thule ; Thulebasen ; US Thule Air Base - Greenland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: politk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: metode
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: aktivisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anarkosocialisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anarkosyndikalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anarkisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: apartheid
 The Smuts-Gandhi Agreement, June 30, 1914
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atompolitik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bureaurkati
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fascisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: føderalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: glasnost
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ideologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: klerikalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kreolsk socialisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: liberalisme
 liberlib.zip
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: klassekamp
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kommunisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konservativsme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kulturradikalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nationalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nationalliberalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: oligarki
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: parlamentarisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: patriotisme ; patrie
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: populisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: radikal ; radikale
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: reaktion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: socialisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: syndikalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: terrorisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: base
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: COB-programmet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Bases and Other Overseas Military Presence Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Greenham Common Peace Camp
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SOSUS; US Sound Surveillance System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomvåben / Nuclear weapons
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ammunition
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: earth penetrating weapons
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ebombe ; electromagnetic-pulse emitter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: reduced collateral damage weapons
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : neutronbombe; neutronvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MARV, Manoeuvrable Reentry Vehicle
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fissionsbombe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: beriget uran
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : taktiske atomvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bunker busters
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: strategiske atomvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mellemdistance-raket, mellemdistanceatomvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: second strike capability / Andet slags evne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomalderen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomvåbenuheld
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1996
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomisvinter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Stockpile Stewardship
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Giant Talk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gråzonevåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hiroshima
 Litteratur og links om Hiroshima og Nagasaki
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mini-nukes
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nagasaki
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NUTS ; Nuclear Use Theories
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MAD, Mutual Assured Destruction
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sikkerhedsgarantier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tirade(n)
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1979
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1979
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1979
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1980
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1994
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NORAD; NOrth American Air Defence Command
 Grønland under anden verdenskrig / Greenland during World War Two
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1940 : Monroe-doktrinen
 Kronologi over fredssagen og international politik: Grønlandskommissionen / American Danish Greenland Commission
 Kronologi over fredssagen og international politik: Det forenede grønlandske Landsraads
Forhandlinger

 Kronologi over fredssagen og international politik: Grønlandstraktaten
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1940: Køb af kanon i USA
 Kronologi over fredssagen og international: Newfoundland Base Command
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1945
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1945
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1945
 Fredsakademiet, DK ofre under besættelsen
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1946
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1945
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1951
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1945
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1938
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1946
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1945
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1951
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1951
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1951
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1951
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1951
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1991
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik februar 1991

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik april 1991

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik marts 1989
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1953
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik maj 1961

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik november 1951
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1953
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik juli 1953
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1953
 Kronologi over fredssagen og
international politik marts 1954
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1959
 Kronologi over fredssagen og
international politik april 1959

 Kronologi over fredssagen og
international politik juni 1959

 Kronologi over fredssagen og
international politik februar 1960
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1998
 Kronologi over fredssagen og
international politik juni 1998

 Kronologi over fredssagen og
international politik august1998
 Kronologi over fredssagen og international politik, december 2000
 Kronologi over fredssagen og
international politik, november 2000

 Kronologi over fredssagen og
international politik januar 2001
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1987
 Kronologi over fredssagen og
international politik maj 1987

 Kronologi over fredssagen og
international politik juli 1987

 Kronologi over fredssagen og
international politik september 1987
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1999
 Kronologi over fredssagen og
international politik september 1999
 Kronologi over fredssagen og international politik november 2003
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1953
 Kronologi over fredssagen og
international politik oktober 1953
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hingitaq 53
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1996
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ziegler-kommissionen
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1994
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1957
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1997
 Kronologi over fredssagen og
international politik februar1997

 Kronologi over fredssagen og
international politik oktober 1998
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1960
 Kronologi over fredssagen og
international politik september 1960

 Kronologi over fredssagen og
international politik november 1960

 Kronologi over fredssagen og
international politik oktober 1961

 Kronologi over fredssagen og
international politik marts 1961
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1968
 Kronologi over fredssagen og
international politik september 1971
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Chrome Dome
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion S 2 :
SAC ; US Strategic Air Command
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1968
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1968
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Crested Ice
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1998
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1986
 Kronologi over fredssagen og
international politik februar 1986

 Kronologi over fredssagen og
international politik september 1982

 Kronologi over fredssagen og
international politik juni 1986
 Kronologi over fredssagen og international politik, august 2000
 Kronologi over fredssagen og
international politik, juli 2000

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
I 40 : Interforce
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1960
 Kronologi over fredssagen og
international politik marts 1960

 Kronologi over fredssagen og
international politik maj 1960

 Kronologi over fredssagen og
international politik juni 1960
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1987
 Kronologi over fredssagen og
international politik februar 1987

 Kronologi over fredssagen og
international politik april 1987
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US The National Missile Defence System, NMDS, NMD
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Pentagon ; Department of Defence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Globus II
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US HAARP ; High-Frequency Active Auroal Research Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NATO Theater Missile Defence
 Kronologi over fredssagen og international politik august 2004 / Timeline August, 2004
 Kronologi over fredssagen og
international politik August 1914
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1996
 Kronologi over fredssagen og
international politik april 1996

 Kronologi over fredssagen og
international politik juni 1996
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ABM, Anti Ballistic Missile
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CREEL, U.S. Army Cold Regions Research and Engineering
Laboratory
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: geopolitik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion D 104 :
demografi

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion H 112 :
historiografi

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion B 5 :
ballistisk raket

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion G 43 :
US GPS ; Global Positioning System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DAC, Danish Arctic Contractors
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Christiani & Nielsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Greenland Contractors
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Pine Gab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: theater architecture
 Terp, Holger Den nye traktat om forsvaret af Grønland har demokratisk underskud
 Broholt, Mikkel: Den danske debat om Missilforsvaret og Thule-basen
 Terp, Holger: Litteratur om Irakkrigen / The War in Iraq : A Bibliography
 Indholdsfortegnelse til kronologi over fredssagen og international politik, 2004 / Timeline 2004
 Griffith, Jr., Thomas E.: Strategic Attack of National Electrical Systems
 O'Huiginn, Daniel: Denial of Water to Iraqi Cities
 Hans-C. von Sponeck and Coilín Oscar ÓhAiseadha Sanctions against Iraq - what have we learnt?
 Sanktionerne mod Irak - hvad har vi lært? Hans-C. von Sponeck og Coilín Oscar ÓhAiseadha
 Strategic Attack : US Air Force Doctrine Document 2-1.2 20 May 1998
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Øberg, Jan
 Terp, Holger: Anmeldelse af Jan Øberg: Forudsigelig fiasko : Konflikten med Irak og Danmark som besættelsesmagt
 Forlagsbase
 Terp, Holger: Peace in Print : The History of the Peace Movements : A Short Bibliography
 paxbib.zip
 Terp, Holger: Peace in Print, Colofon
 Terp, Holger: Peace in Print, Colofon
 Terp, Holger: Tecnical foreword to the bibliography Peace in Print
 Terp, Holger: Peace in Print, - Introduction
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion S 21 :
Schalk, Henriette Goverdine Anna van der
 Terp, Holger: Peace in Print, Library catalogues and library tools
 Terp, Holger: Peace in Print, Bibliographies
 Terp, Holger: Peace in Print, Bibliographies over single personalities
 Terp, Holger: Peace in Print, Directories of peace movements
 Terp, Holger: Peace in Print, The history of the peace movement 1
 Terp, Holger: Peace in Print, The history of the peace movement 2
 Terp, Holger: Ellen Hørup and Mohandas Gandhi
 The Danish Peace Academy: Hørup, Ellen: Mohandas
Gandhi
 Meeting of Caroline (Bokken) Lasson and Ellen Horup with Gandhiji, february 1931
 Terp, Holger: Peace in Print, The history of the peace movement 3
 Gandhi, M. K.: Letters from M. K. Gandhi to Esther Faering, preface
 Terp, Holger: Peace in Print, The history of the peace movement 4
 Terp, Holger: Peace in Print, The history of the peace movement 5
 Terp, Holger: Peace in Print, The history of the peace movement 6
 Terp, Holger: Danish Peace History
 Terp, Holger: Danish Peace History - Introduction
 Terp, Holger: Danish Peace History - The first student rebellion
 Kjøbenhavns Borgere 1659: Rulle ofver studenternes regimente
 Terp, Holger: Danish Peace History - Danish Peace Literature
 Terp, Holger: Danish Peace History - The Danish history research and communication
 Terp, Holger: Danish Peace History - Forced conscription during the Viking age
 Terp, Holger: Danish Peace History - Light in darkness
 Terp, Holger: Danish Peace History - Denmark-Norway during the dictatorship of the kings,1660-1849
 Terp, Holger: Danish Peace History - War resistance in Slesvig during the Danish German war,1849
 Terp, Holger: Danish Peace History - Liberal political antimilitarism, 1849-1914
 Terp, Holger: Danish Peace History - Pacifism during World War One
 Terp, Holger: Danish Peace History - Danish discovery of Mahatma Gandhi and non violence
 Terp, Holger : Contemporary Nordic Gandhi Bibliography
 Terp, Holger : Contemporary Danish Gandhi articles
 Gandhi, Mohandas: Tanker om indisk Folkeoplysning
 Terp, Holger: Danish Peace History - Denmark and the League of Nations
 Terp, Holger: Danish Peace History - Refugee work before World War Two
 Terp, Holger: Danish Peace History - Non-violent resistance during WW2
 Terp, Holger: Danish Peace History - Flexible double standards policies during the cold war
 Terp, Holger: Danish Peace History - The Campaign for Nuclear Disarmament
 Terp, Holger: Danish Peace History - The New Cold War
 Terp, Holger: Danish Peace History - Afterword: A Danish Peace Academy
 Terp, Holger: Danish Peace History - Bibliography
 Terp, Holger: Ellen Hørup - en kort biografi
 Fredsakademiet: Ellen Hørup og Indiens Venner
 Khan Abdul Ghaffar Khan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Afghan
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1878
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1878
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1878
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1919
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Islam
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: religion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: muslim
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: X, Malcolm
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Islamisk Forening for Fred og Miljøbevarelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: deterriorialisering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kafir
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kalif
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: islamfobi
 Bilag 11 til betænkning fra Fredskommissionen af 1998 - Krogh, Kaj Ove: Fjendebilleder og Islam
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gandhi, Mohandas Karamchand [Mahatma]
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1869
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1869
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: befrielsesfilosofi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ahisma
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Thoreau, Henry David
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1817
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1919
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rolland, Romain
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1926
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1930
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1930
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: the International Committee for India
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Idræt for fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Indiens Venner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Petersen, Anne Marie
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Menon, Esther
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1889
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civil ulydighed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lov
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Boëtie, Etienne de La
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Garrisson, William Lloyd
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1805
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1838
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: boykot
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: direkte aktion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lock-on
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Greenpeace International
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Trident Ploughshares 2000
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Berrigan, Philip
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gregg Richard Barlett
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sabotage
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tarnschriften
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: whistleblowers
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ikkevold
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Baez, Joan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: alsang
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gandhiisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: græsrod ; græsrødder
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1919
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1919
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1943
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1921
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: soldiers of peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: satyagraha
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hinduisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: active nonviolence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: passive resistance
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hansen, Oskar
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1895
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1895
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1895
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion muhammedaner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: race
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: revolution
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: reformation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: disciplin
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1931
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1931
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1931
 Kronologi over fredssagen og international politik december1931
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1921
 kronologi over fredssagen og international politik juli 1921
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1921
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1921
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1921
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1920
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1917
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1934
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1934
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1936
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: del og hersk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anden verdenskrig
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1939
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: aksemagterne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Abwehr
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gefolge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsbørn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsfædre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Besættelsen 1940-1945
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsvennernes Hjælpearbejde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atombombe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Freies Deutschland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danmarks Demokratiske Kvindeforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: OSS
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: stop-svind dekreter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: USBUS ; United States Strategic Bombing Survey
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: værnemagt
 Kronologi over fredssagen og international politik Marts 1940
 Kronologi over fredssagen og international politik Februar 1940
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hindustan
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1947
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1947
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1947
 ronologi over fredssagen og international politik september 1954
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1947
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1948
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1948
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Holst, Marie Kirstine Sofie
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1866
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1866
 Andrews, C. F.: Det hindu-muslimske problem
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Andrews, Charles Fraser
 Fred- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia of Peace and Security
 Encyclopedia of Peace and Security Sitemap
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion / Encyclopedia on peace and security A
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: a; atom ; atomar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : ABC
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ABC-observation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: abdikation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Abessinien
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: absentation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: absolutisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ACE, Allied Command Europe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: accelerere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: acceptabel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: acceptere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Active Denial Technology
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AD, Assured Destruction
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ADC, US Aerospace Defence Command
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ADCA US Arms Control and Disarmament Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: adel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Adler, Moritz
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ADM, Atomic Demolition Munition
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: administration
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: admiral
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: admiralitetet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Admiralitets- og Kommisariatskollegiet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: admiralitetesret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gasbomber
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AECA the Arms Export Control Act
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: affutage
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: afhopper
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: afhængighed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Aflandshage, FET
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AFSATCOM, US Air Force Satellite Communications System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: agape
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AGARD, Advisory Group for Aerospace Research and
Development

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Agency I, II, III
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Agency for the Probition of Nuclear Weapons in Latin America and
the Caribbian

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: agenda
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: agent provocateur
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: agitation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: aggressiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: aggressor
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AGM, Air to Ground Missile
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Agrell, Wilhelm
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AH Værktøj og Metalvarefabrik A/S
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AIA Air Intelligence Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AIC, Arbejderbevægelsens Internationale Center
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Airborne Alert
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Airland Battle-doktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: akademi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: aktindsigt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: aktivisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ALCM, Air Launched Cruise Missile
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Allied Research Corp.,
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: allochthonous
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: allokere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: almindelig landefred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Alpha
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: alternativ
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion:Det alternative sikkerhedspolitiske flertal
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: alternativt beredskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NOD; Non Offensive Defence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ambulance
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American Danish Greenland Commission
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Amerika
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AMF, NATO Allied Command Europe Mobile Forces
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: amfibiestyrke
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ammundsen, Ove Valdemar
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1875
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ammunitionsskib
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: amnesti
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AMRAAM, Advanced Medium Range Air-to-Air Missile
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: analyse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anarkist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anatopisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ANC, The African National Congress
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Andersen, Alsing
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Angell, Sir Norman
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: angst
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anneksion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anordning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Anteon International Corp.,
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anschluss
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: antagonistik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Antarktis
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Antarktis-traktaten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anti
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Anti-Imperialist League
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: antipersonelminer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: antisemitisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Anti-Terrorism Assistance Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: antiterrorisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anti-ubåds-krigsførelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: anthrax
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Antvorskov
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: appeasement
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: APRA
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: arbitrage
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Area 51, Nevada
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: argument, argumentation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: aristorkati
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: arkebusering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: arktisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: arkiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: armada
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: armbrøst
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: armé
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: armering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: arms
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The Arms Trade Resource Center
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: arms transfer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US ARPANET
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: arrogance
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: arsenal
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ASA US Army Security Service
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ASAT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ASI, NATO Advanced Study Institute
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ASIO
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: aspekt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: aspiration
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Asser, Tobias Michael Carel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: association
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Association of Old Crows
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: associativ
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: associering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: asyl
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atheisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Atlanterhavsdeklarationen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomar ammunition
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomberedskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atombombemål
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomeksplosion
 nfaq5.zip
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: første internationale atomkonference
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomlobby
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomplan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomraket
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomreaktor
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomsprænghoved
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomstop
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Atterdagsbevægelsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: auditør
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: autochthonous
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: autodafe / autodefé
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: autokrati
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: autoritet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: autoritær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Australiengruppen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: avanceret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: avantgarde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AVS-landene
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
A 100 :

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AWAC, Airborne Warning and Control System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AWE, UK The Atomic Weapons Establishment
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: AWOL
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security B
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Backfire
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: METO, The Middle East Treaty Organization
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bailey, Hannah J.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Balkanpagten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US MDA ; Missile Defence Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ballistik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bandit
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bandung-konferencen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bangkok-traktaten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Banzan de la Manche, P.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: babar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: barbarer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Barbarien
  Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: barbette
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bargening chip
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Barthel, Max
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1893
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bartskjærere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: BASIC ; British American Security Information Council
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bastion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: batalje
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bataljon
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: batteri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : Bechtel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Becker, Knut
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bedrag
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bedriftværn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Udenrigsministeriets Bedømelsesudvalg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: befrielsesteologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: befæste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: befæstning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bekymringsvækkende stater
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bekvæmmelighedsnægter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : belastning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: belejring
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: belejringstilstand
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bellicosology
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : bellicosus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bennett, Scott H.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bent spear
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : beredskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Beredskabsstyrelsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Beredskabskorpset
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: beredskabskommissionen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : beredskabsmillionerne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: beslutning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: beskyttelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: beskyttelseslejre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: beskyttelsesmagt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: beskyttelsesrum
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bunker
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bidstrup, Herluf
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bilateral
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: biologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bios
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bioterrorisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bipolar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bipolaritet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bishop, Tony
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bjerg, Christian Poulsen
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1829
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : blikkenslager
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: blizkrig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bloch, Jean de
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: blok
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: blokade
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Blue Jay
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: blui
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: BMD
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: BMEWS, US Ballistic Missile Early Warning System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Boff, Leonardo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bombe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: blindgænger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bombardement
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bombekrater
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bombies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: brandbombe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: brandmaskine
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bondepartiet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bonhoeffer, Dietrich
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bonhoeffer, Klaus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: borg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: borger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: borgerrettigheder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: borgerbevæbning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brancheforeningen for Forsvars- og Aerospaceindustrien
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brandes, Edvard
 Kronologi over fredssagen og
international politik oktober 1847
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: brandkorps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brandmandskorpset
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brando, Marlon
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brandt, Willy
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Branting, Karl Hjalmer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bravo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brecht, Berthold
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bremerholm
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bresjnev-doktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Breyman, Steve
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: brig ; brigat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: brigade
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: British and Foreign Arbitration Association
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: British Nuclear Fuels
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: broken arrow
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: brodermord
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: brokering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brorsen, Søren
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brown, Moses
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den vesteuropæiske Union
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: BTWC
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: budget
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bufferstat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bunker Hill Charlston Mass.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bureau for Opretholdelse af internationalt Samvirke
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bureau of Arms Control
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: b-våbenkonventionen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Børn & Unge Mod Militær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Børnenes verdensfredsdag
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bøsse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bøssemestre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bøsseskytter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security C
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CADZ
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Camp Century
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Camp-David aftalen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Canadian Security Establisment
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Canberra-kommissionen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: carabinieri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Carter, Jimmy
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: casus belli
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CBM, Confidence Building Measures
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: censur
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Center for Biologisk Beredskab ; Seruminstituttet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Center for Defence Information
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Center for Hemispheric Defense Studies (National Defense University, Fort McNair, DC)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Certain Conventional Weapons Convention (CCWC)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Charter 77
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: chauvinisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The Chemical Weapons Convention
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Christensen, J. C.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CIMIC, Civil-Military Coorporation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: citadel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Citizen Isolation Camps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civil modstand
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civil samfundspligt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civilian defence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civilansat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: det civile beredskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civilarbejder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Det civile luftværn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Civilforsvarsforbundet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civilforsvarskommissionen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Civilforsvarskorpset
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civitas maxima
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: clandestine service
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Clarke, Grace Giddings
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Clements, Kevin P.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: cleringmord
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Clintondoktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CMX-øvelser
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CNAD, Conference of National Armament Directors
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CO ; Conscientious Objector
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: COC, Combat Operation Centre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: collateral damage
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Comiso
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Comision to Asses United States National Security Space Management and Organisation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Committee on the Present Danger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: condominium
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: condottiere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : consensus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: containment
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The Convention on Certain Conventional Weapons (CCCW)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: cordon sanitaire
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Copra Dane
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Council of Action for Peace and Reconstruction
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Council of Foreign Relations
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Countervaliling Strategy of Defence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CPA ; [Iraq] Coalition Provisonal Authority
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: C3 ; Communication, Command and Control
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: C4I ; Communication, Command, Control, Computer and
Intelligence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CTB - CTBT-traktaten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CS, Commercial Sales Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: cyper-våben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security D
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: damage control
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lavvarslingslingscentral
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danmarks Frihedsråd ; Frihedsrådet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Flygtningehjælp
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Folkeparti
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Industri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Luftværnsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Samling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Samråd for Forenede Nationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Ungdoms Fællesråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Ungdomskomité mod tysk Genoprustning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Enhedskommandoen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den danske Brigade
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den danske Brigade / Den danske Kommando
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danske Center for Holocaust og folkemord
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danske division
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danske kvinders Beredskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danske Kvinders Forsvarsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DAPRA, US Defence Advanced Research Projects Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Darby, William Evans
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Day, Anna
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: de-alerting
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US deep strike
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: defence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NATO Defence Cababilities Initiative
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Defense Security Cooperation Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: defension ; defendere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: defensionssskib
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: definition
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: defaltistisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Defoe, Daniel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: degration
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: de-jure anerkendelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dekonstruktion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dekret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: demagog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: demarkationslinje
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dementi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: demining
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: demobilisering ; desarmering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: demokrater
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: demonstration
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Department for Homeland Security
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dependence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: deployering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Deployments for Training Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: deportation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: depression
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: designering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: despot
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: despoti
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DESO; UK Defence Export Service Organisation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: destabilisere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: destruktion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: demografisk relaksation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: destruktiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: detende
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: determinant
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: devices
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DEW-line, Distant Early Warning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DFDS A/S
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DGI, Danmarks geodætiske Institut
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DGSE, Direction Generale de la Securité Exterieure
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dialog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: differentiering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: diktat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: diktator
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dilemma
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dimension
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: diplomat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: diplomati
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Direct Commercial Sales Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: directed energy weapons
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UK DIS
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: disarmament
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: disengagement
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: discurs
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: disinformation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: diskriminere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dissident
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dissociativt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dissociering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: divide et impera
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : divergere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: division
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DMA, Defence Mapping Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DMSP, US Data Meteological Satellite Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DNA, US Defence Nuclear Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DOD, US Department of Defence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dodge, David Low
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DOE, Department of Energy
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dogmatisk, dogmatik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: doktrin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dokument
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: doktrinær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dominere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: domæne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: douceurpenge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: drab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: draft
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: draft dodger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US drawdowns
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DSP, US Defence Support Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dualisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dull sword
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dummy missiles
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DYE 1-4
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dødens købmænd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dødsindustri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security E
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: early varning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ECOWAS; Economic Community of West African States
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ECOMOG
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ECOMOG; ECOWAS Ceasefire Monitoring Group
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ectopisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EDA, Excess Defence Articles Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EDP, European Defence Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EDIG, European Defence Industrial Group
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EDIP, European Defence Improvement Programme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: efteroprustning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EHJ; Explosives Handling Jetty
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: eksil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: eksescits
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ekstern
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: eksorte
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: e-learning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: elektromagnetisk puls ; EMP
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: elektron
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: elementpartikel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: elite
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ELF; Exstremly Low Frequency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: elhjemmeværnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: emancipation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: emigration
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: emperi ; emperisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EMT; Equivalent Mega Ton
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ENAAT; The European Network Against Arms Trade
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: energivåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Enhanced International Peacekeeping Capabilities
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Enchanced Radioation Weapon
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: englemager
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Enhedslisten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: enklave
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: enrollerede
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: entopisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: epifani
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: epistemology
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Erhvervsfremmestyrelsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: erobring
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: eros
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Marshallhjælpen / Marshallplanen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ESDP; European Security and Defence Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ESF; Economic Support Fund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: eskadrille
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: eskalere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Esperanto
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ET; Emerging technologies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: etablere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: exterminism
 EU ; WEU
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Eurogroup
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Eurolog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EUROLONGTERM
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EUROMED
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EURONAD
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EUCIS; EUropean Center for International Cecurity
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EUCLID; European Cooperation for the Long-term in Defence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EUCOM
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Eurocom
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Eurofighter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: European Recovery Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Helsinki-aftalerne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsskuepladsatomvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EURO/NATO training
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Europarådets Gruppe vedrørende Eksport af Konventionelle Våben (COARM)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: evakuering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Excess Defense Articles Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Exercises Program (Tentative exercise calendar)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EW satelitter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: den europæiske stabilitetspagt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion / Encyclopedia on peace and security F
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: faded giant
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fall out
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fane
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fanatisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Farbenindustrie, I. G.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fare
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Farhat-Naser, Sumaya
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fast
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: faste priser
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FBS; US Forward Based Systems
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Federal Procurement Data Center
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fejlsikkerlinjen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: feltgendameri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: feltherre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: feltprovst
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: feltskær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: felttillæg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: felttjeneste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: feltvagt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: femte kolonne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FESFP
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fetialer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: first strike
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FISINT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fission
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den fjerde verden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fladbanemissil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: flerhovedet missil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: flygtning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: flyvestation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: marine-ege
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FMS; US Foreign Military Sales credit Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FN-dagen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FN-ugen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fodring
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Foerster, Friederich Wilhelm
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FOFA; NATO Follow-on Forces Attack
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FOFT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: folk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Det folkelige Venstre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: folkestyre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Folketinget
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: folkevæbningssamlag
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Folkeværnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Food for Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forbrydelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fordom
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: OPS; US Office of Public Safety
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Foreign Military Financing Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Foreign Military Interaction Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Foreign Military Sales Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Foreningen Nordens Fristatsforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: foreningsfrihed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : forsamlingsfrihed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forfatning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsforfatning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forhøjet fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forlig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forordning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forstærkningsaftaler
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvarsforlig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvarsindustri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsvarsligaen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvarsmateriel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvarsminister
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsvarsministeriet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FFT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsvarets Bygningstjeneste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsvarets Forskningsråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsvarets Materielnævn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsvarets Rådgivnings- og Analysegruppe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsvarsakademiet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsvarskommandoen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FOV
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvarsnihilisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvarsområde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvarspolitik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvarsvilje
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forvaring
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fort
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fortification
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fort Europa
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: klassifiserede dokumenter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fourage
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fraktion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fraternisering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredemiddel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredens hav
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredensborg Slot
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbryder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbuder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbøn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsdagen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsforhandling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsfyr
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsjournalistik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredskommisær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredskrudtmagasiner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsmiddel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredspaladset
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsplan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredssang
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsskabende operationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredssprog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredstvang
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fribytter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: frifolk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Frihedsmuseet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: friskytte
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skyttekorps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: front
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: frygt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FST/E
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fundamentalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FUSP
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UK RAF Fylingsdale
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fyrste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fyrstespejl
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fyrværker
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fædreland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fædrelandkærlighed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kanonkvinder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fædrelandske industrier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fæstning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: følsomme oplysninger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: første-brugs option
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: førsteslagsevne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security G
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Galileo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gammastråling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: GAO, US General Accounting Office ; Government Accountability
Office

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: garnisionsby
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Garrison, Fanny William
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gator
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gauck-kommissionen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: GBM, Ground Based Missiles
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gendarm
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gendarmeriloven
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1893
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: general
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Generalakten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Generalindkvarteringskommissionen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Generalkommissariatskollegiet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: generalkrigskommisær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: generalkrigssoldkommisær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Generalitets- og Kommissariatskollegiet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: General-Krigsdirektoratet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Generalstabens Bureau
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: generalstaterne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: generalstrejke
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Genève-protokolen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: genindkaldelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gennemsigtighed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MBFR, Mutual Balanced Force Reductions
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Geodætisk Institut
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: geosynkron/geostationær bane
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gerlach, Helmut von
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gesandt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gestapo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: GIA
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: giftgas
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gilbert, Ronnie
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: GIRO 1616
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: GIUK-passagen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gjethuset
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Glacis
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Glasgow Peace Association
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: glasnost
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: GLCM
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: global
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den globale landsby
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Goodman, Poul
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Goll, Yvan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Goya y Lucientes, Francesco José de
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: granat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Green Pine
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Greene Balch, Emily
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Grieg Johan Nordal Brun
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ground Defence Areas
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ground Zero
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: grundlov
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gruppe 61
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: De Grønne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: græsk ild
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Grønland; København
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gun metal
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gun pods
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gustav-Heinemann-Friedenspreis für Kinder- und Jugendbücher
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Goerdeler, Carl Friedrich
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gårdryttere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security H
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Haag
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Haag-domstolene
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Haag-konferencerne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: had
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hahn, Otto
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hannah-Arendt-Preis
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hansen, Hans Christian Svane
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hansson, Per Albin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Harden, Maximillian
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hardware
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: harnisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Harpoon
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hassell, Ulrich von
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: havne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: havnetjeneste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Heartfield, John [Herzfelde, Helmut)
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1891
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : Heaton, Adna
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : Hedtoft-Hansen, Hans
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Helsingfors fredsforening ; Finland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Helsingør for Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: helstaten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: helt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Helveg Petersen, Niels
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Henderson, Arthur
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Henni Forchhammers Rejselegat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Retsforbundet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: herbicider
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hermod Lannungs Fond
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hesselø-sagen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hessischer Friedenspreis
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hesteleding
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hetz
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: heurlin-doktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Heyman, Lida Gustava
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hex
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: HF, High Frequency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hieraki
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NATO High Level Group
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hindu
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: HIPA, Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: HIPO ; Hilfpolizei
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hird
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: historisk referenceramme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hitler, Adolf
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hjemmestyre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: home rule
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hjælpefonden af 1942
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: HMAK; Hærens Materielkommando
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Holberg, Ludvig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Holmen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Holmes, John Haynes
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: holocaust
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Holystone-projektet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Homeland Security
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: horizontal proliferation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: H-Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: HPM-våben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hubner, Kurt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hugo, Victor
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik februar 1802
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: human
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Humanitarian Assistance Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Humanitarian and Civic Assistance Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: humanitær folkeret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: minerydning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hvervning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hydrofon
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hækkerup, Hans
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hækkerup, Per
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hækkerupdoktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hærbud
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hærvæsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hærens Efterretningstjeneste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hæresi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Höglund, Zeth
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik april 1884
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: højbanemissil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : Højgaard & Schultz
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Det høje krigsråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: høring
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: håndvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security I
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IAU; NATO Infrastructure Account Unit
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IC; Indlandsafdelingen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ICBL; the International Campaign to Ban Landmines
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ICBM; Inter-Continental Ballistic Missile
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ICRP; International Commission for Radiological Protection
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ICSC ; the International Commission for Supervision and Control
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IDO
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IEDP; NATO Improved European Defence Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IGO; Intergovermental Organization
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IHB; Det Internationale Humanitære Beredskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IISS; The International Institute for Strategic Studies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ikke-angrebspagt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ikke-indblanding
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ikke-levende
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ikke-real konklikt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ikkespredningstraktaten ; ikke-spredningsaftalen ; NPT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: i-lande
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ILETS; The International Law Enforcement Telecommunications Seminar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: illegal
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UK Imperial Security Intelligence Service ; MI5
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NATO Implemention Force ; Bosnia
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: inaktiverende gasser
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: the Increased Armaments Protest Committee
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: inddæmningspolitik ; indkredsningspolitik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Indenrigsministeriets Beredskabsstyrelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: indoktrinering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Internationale Rote Hilfe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: indrulleret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: infiltrere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: the US Information Operation Cell
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UK Information Research Bureau
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Informationsbyrån mellanfolkeligt samarbete för fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Inkvisationskommissionen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: innebønder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: institutionel konfliktløsning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DK The Institute for International Studies (IIS)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: insurrection
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: insurgent
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: integritet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: intelligens
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: intensitet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Inter-American Air Forces Academy
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: interceptors
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: interkontinental
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: interkulturel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: intern
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: intern undertrykkelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: international
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Conciliation for Central Europe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US International Criminal Investigations and Training Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: the International Committee for Immediate Mediation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US International Narcotics Control Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den internationale Brigade
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den internationale kriminaldomstol i Haag
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: internationalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: interessekonflikt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: internering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: interoperabilitet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UN inter-position peacekeeping
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: intervention
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: interventionskapacitet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: interventionskrigen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: inter war deterrence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: INR
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: intrusion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ignuhuit
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: inuit
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ionosfæren
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IRBM; Intermediate Range Ballistic Missile
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Irgun
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Islands særstilling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: isolatisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: isotop
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IT ; Informationsteknologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security K
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kaldor, Mary
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kamp
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kampf dem Atomtod
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kampmann, Viggo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kampskib
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kanon
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kanonbådsdiplomati
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kanonkonge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kanonvås
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kapital
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kapitalist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kapp, Wolfgang
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kardus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: karfunkel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kartoteksbetjent
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kasemat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kasematskib
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kaserneskib
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kassession
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kaste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kastevægt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: katolik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Katolsk Arbejderaktion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Katolsk Kommission for Retfærdighed og Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Katholske Krigsmodstandere i Danmark
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kauffmann, Henrik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rytterivæsen ; rytteri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kekkonen-planen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Keller, Helen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kellogg, Frank Billings
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kemi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kernestråling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kessler, Harry
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kielland, Alexander
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kiloton
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kimball, Chase
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kinetiske våben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kirke
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kleresi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kirkeligt Verdensforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kirkeligt Verdensforbund til Fremme af international Forstaaelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kiryu, Yu Yu
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: klorin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kloster, Asbjørn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: koalition
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kobling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Koch, Hans Henrik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kodifikation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Koelz, Johannes Matthaeus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kold krigs koalition
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kollektiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kollektiv sikkerhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kollektive sikkerhedsgarentier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kolonisere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Komitern
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kommando
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kommandoen for militære Flygtninge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kommandoliste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kommité
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: den kommiterede chef
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kombatant
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kombiforsvar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kommunist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: komospolit
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kompani
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: komplot
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kompromis
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: koncern
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konfliktniaveau
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konfliktråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konfliktsituationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konfrontation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konføderation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kongebrev
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kongefred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kongres
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kongressen for kulturel frihed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konseil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konseilspræsident
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konsensus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konsignering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konspirere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konstitution
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konstitutionel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kontaktnet ikkevold
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kontekst
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kontinent
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kontradiktoriske begrebspar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kontraefterretningstjeneste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konventionel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konversion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konvoj
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konditionere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kordon
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: korps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: korruption
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kosmos
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Krag, Jens Otto
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsberedskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsbrug
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsbytte
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigserklæring
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsfod
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsfolk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsforbryder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsforlis
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsfyrværkeri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsførelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsførende magt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigshavn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsherre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Krigshospitalskassen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsjordebøger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Krigskancelliet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigskirugi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Krigskollegiet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigskommissær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigskunst
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsminister
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Krigsministeriet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsmønt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsomkostninger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigspligt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigspremie
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsrente
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsretorik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigssekretær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsskat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsskib
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsskole
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsspil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsskueplads
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigstilstand
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsstyr
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigstraume
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigstugt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsulykkesforsikring
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsvidenskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kriminalitet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krisestab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krisestyringsoperationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krudt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krudttøndevurdering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krydsermissil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: KU
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kullmann, Olaf
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kulturradikalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kunst
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kunstnere for Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kunstsprog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kup-ammunition
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kvarterarrest
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kvasistat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kværsæde / Qwærsæth
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kvæsthus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kynisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Küster, Fritz
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kætteri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Københavns væbning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security L
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ladegården
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lakaj
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lake Mohonk Conference on International Arbitration
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: land
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Landeværnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: landfolket
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Landsforeningen Danmark mod Krig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Landsforeningen Dansk Frisksport
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Landstinget
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: landstorm
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Landstormen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Landsudvalget mod tysk-dansk militærsamarbejde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: landtorpedo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lange, Christian L.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: langtidsplanlægning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Larroque, Patrice
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Larsen, Sigrid
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: laservåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lavvarsling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lazaret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: League of Peace and Freedom
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Leases program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ledingsvæsnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: legal
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: legitim
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: legitimt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: legio
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: legion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: legionærsyge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: len
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lensvæsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lerche Löfgren, Mia
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: letter of intent
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lethality
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: LF
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Liebknecht, Wilhelm
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik marts 1826
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ligue international de la paix et de la liberté
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik september 1867
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ligue Internationale et permanente de la paix
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik maj 1867
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ligue Internationale des pacifistes catholiques
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: likvidere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lindhagen, Carl
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: linkage
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: liv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lobbyvirksomhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Locarnotraktaterne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lockwood, Belva Ann Bennett Mcnall
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: logik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The Lollards
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: LORAN
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lotte
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lottekorpset
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Low Frequency Active Sonar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: LRTNF
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lurting, Thomas
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Luthuli, Albert
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lyttestation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: læg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Læger for Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lærere for Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Løventhal, Carl Eduard
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lejekaserne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security M
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MAC
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Macbride Fredspris
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Maddock, Shane J.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: madskat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Maersk Line
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: magi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mafia
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mahatma
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: major armed conflict
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: majoritet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Malina, Judith
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MAP, US Military Assistance Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: marchpenge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: marinehjemmeværnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Marinevægtere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: maritim strategi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Maritime Secirity Programme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mars og Mercur
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Morrison, Sybil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: massemedier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: massiv gengældelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MD ; Missil Defence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mead, Lucia Ames
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: medikamentpenge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: megaton
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mellemfolkelig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mellempartiet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: memorandum of understanding
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksio: Mennonite Central Committee Peace Section
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Menwith Hill
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Meteorologisk Institut
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militarist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militaristisk ånd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Military Reserve Fund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Military Sealift Command
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærattaché
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militær beredskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militære forholdsregler
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærgeografi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærhjælp
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærlæge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærpsykologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærregering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærsjælesorgen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærskole
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærelever
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærsociologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærstrejke
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærudgifter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærvæsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mine, miner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mine Clearance Programmes
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mine action
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: minoritet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: missil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mission
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mitrailleuse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mitsubishi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MLF
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MNCNE, NATO Multinational Corps Northeast
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Mobile User Objective System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mobilisere ; mobilisering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mobiliseringsfase
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mod tysk genoprustning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: modus vivendi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: molybdæn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: monarki
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mondial
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mord
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Morel, Edmond Dene
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Morris, Stuart
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: morter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: morterbåd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mot Dag
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MOX
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MPS; US Maritime Prepositioned Ships
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MPT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MRBM
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MRCM
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MRV
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MSC
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MTF
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: munderingskammerpenge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: muldvarp
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: multilateral
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: multipolaritet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Munch, Peter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mundkurv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mundkurvscirkulæret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MURFAAMCE
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: muselmand
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Museum voor Vrede en Geweldloosheid
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: muskedonner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MUST
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mutual Security Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mycotoxin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Myrdal, Alva
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: myte
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MX
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Møller, Orla
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mønstring
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: månedsløjtnanter
 Freds- og sikkerhedspolitisk leksikon / Encyclopedia on peace and security N
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NADGE; NATO Air Defence Ground Environment
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NAFTA
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nagy, Thomas J.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: napalm
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NARS; North Atlantic Radio System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NASA; US National Aeronautic and Space Administration
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: national
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: WEU National Armaments Directors
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: National Assiciation for the Advancement of Colored People
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : NCA; US National Command Authority
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: National Committee on the Churches and the Moral Aims of the War
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: National Council for Arbitration and Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US National Guard
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: national kontrol
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US National Reconnaissance Office
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: National Peace Council
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NSA; US National Security Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: national sikkerhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Det nationale Venstre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nationalforsamling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nationalitetsprincippet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NATO Naval Control of Shipping
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: naturret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nazisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Naval Small Craft Instruction and Technical Training School
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nedbrydende virksomhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nederlandsche Vredebond
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nedrustningsministeriet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: neo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: neokolonialisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NEST; US Nuclear Emergency Search Team
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The US Net Evaluation Subcommittee
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: neutralitetsværn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: neutron
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: New Agenda Coalition
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: New South Wales Peace Society
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Next Stop Nevada
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Next Stop Serbien
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Next Stop Sovjet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nihil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NII; UK Nuclear Installations Inspectorate
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NIMROD
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nissen, Styrk, Mads
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nixon, Richard Milhaus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: totalitær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: No Conscription League
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nobel, Alfred Bernhard
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nobelinstituttet i Oslo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NOD and conversion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: non-kombattanter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nonresistanse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nonviolence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nonviolence of the strong
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NORDCAPS ; Nordic Coordinated Arrancement for Military Peace
Support

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordicom
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nord-syd-konflikten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Norgeshjælpen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den norske Damekomité
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: North Atlantic Contractors
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NSG; US Naval Security Group
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nucflash
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nuclear
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : US Nuclear Posture Review
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nuclear Suppliers Group
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nukiller
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nuklear gennemsigtighed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nulløsning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nummerbytning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nyegaard, Malte Bruun
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nynazisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nødlove
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion N 123 :
nødmilitær

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
N 117 : nødret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security O
 Freds- og sikkerhedspolitisk LeksionOAS; The Organization of American States
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: objekt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: observatør
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: offensiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Office of Home Security
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: okkupation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Oksbøl
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Olsen, Ole
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: OMEGA
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ONR; U.S. Navy Office for Naval Research
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: opbud
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Operation Blue Jay
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Operation Danish Bacon
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Operation Condor
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: operativ forskning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: operative våben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: opinio juris
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: opinion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: opposition
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: oprindelige folk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: oprører
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: optere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: optant
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: optog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: orden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ordonnans
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ordonnere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: organisation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: orlog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: orlovsskib
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: OSIS; The U.S. Navy's Ocean Surveillance Information System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: osmanner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: oublietter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Outher Space Treaty
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: overkill
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: overkrigssekretær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security P
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Paasche, Hans
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik april 1881
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pace perpetua
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifica
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacificæ
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: paciscere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Pacifist Research Bureau
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifistisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Page, Kirkby
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 8 : pagt

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 105 : Panamerika

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 9 : Paneuropa

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 10 : panser

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 11 :
pansermine

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 165 :
papist

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 114 :
paradigme

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 126 :
parallel krigsførsel

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 13 :
parlament

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 15 : Parisaftalerne

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 115 :
Parks, Rosa

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 143 :
parole

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 16 :
partnerskab for fred

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 17 : partikler

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 120 : Partisans de la Paix

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 116 :
Passy, Frédérik

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 20 : Pastors for Peace

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 21 : pater

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 22 : patriark

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 24 : patriarkat

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 25 :
patriomani

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 26 : patriominal

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 27 :
patriot

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 29 : patron

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 32 :
Pax Christi, Danmark

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 107 : peace

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 137 :
peace building

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 108 :
peace gardens

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 35 :
Peace History Commission

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 36 :
Peace History Society

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 139 :
peace making

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 157 :
peace studies

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 10 :

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 37 :
Pelindaba-traktaten

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 123 : Pennsylvania Peace Society

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 41 : Pershing II

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 43 : permittere

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 44 : perspektiv

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 46 :
PET-kommissionen

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 50 :
Petersen, Gert

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 51 : PGM, Precision Guided Muntion

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 118 : Pickus, Robert

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 131 :
piket

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 100 :
pikkelhue

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 113 : pilstikker

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 53 :
pirat

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 133 :
plakat

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 57 :
platform

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 58 :
platin

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 101 :
PLO

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 164 :
Plowshare

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 55 : P-mountain

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 56 : PNET, Peaceful Nuclear Explosions Treaty

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 60 :
pol

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 61 : Polaris

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 62 :
polarisering

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 63 : polemologi

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 64 :
politi

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 67 :
politihjemmeværnet

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 70 : Poseidon

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 71 : positroner

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 72 : positive control

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 73
: posthjemmeværnet

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 74 : potentiel

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 75 :
Poulsen, Eigil
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 76 :
Poulsen, Thorvald Valdemar
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik August 1868
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 127 :
POW

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 119 :
Pratt, Hodgson

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 162 :
pre--emptive strikes

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 145 :
privateer

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 80 : progressiv

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 81 : proklamation

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 154 :
proletar

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 82 : proliferation

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 84 : proportion

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 85 : proton

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 86 : Provincialkommisær
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 10 :
Proudhon, Pierre Joseph
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik januar 1809
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 110 : provo

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 89 : provokere

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 135 :
præstegæld

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 90 :
præventiv

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 91 : prøvesprængninger

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 92 : PSI, Pounds per square inch

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 93 : psyke

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 94 : psykologi

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 95 : psykiske kampskader

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
P 99 : pyridostigminbromid
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security Q
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Qaanaaq
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Quakers
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Quidde, Ludwig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: quisling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security R
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: racist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: R&D
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: RAD
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: radar ; Radio detection and ranging
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rade, Martin
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1857
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: RADINT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: radioisotop
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UK RAF; Royal Air Force
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ragnarok
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: silo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rangering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rapacki planen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Rapid Deployment Force
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EU Rapid Reaction Force
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rarotonga traktaten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rasmussen, Gustav
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rasmussen, Laurits Bie
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1862
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ratifikation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ravnstrup
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: RCT; Rehabiliterings- og Forskningscentret for Toturofre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: RDSS; Rapidly Deployed Survillance System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: REA; Rigspolitiets Efterretningsafdeling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: realunion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rebel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: recessiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: reflektere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: regere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Regeringens Røde Kors Udvalg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Regeringens sikkerhedsudvalg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: regime
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: regiment
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: regimentsskriver
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: region
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: registrering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: reglement
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rekonstruktion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rekruttering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: relativ militær ligevægt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: relegation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: relocation camps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: REM, Roentgen Equivalent Man
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Remarque, Erich Maria ; Remark, Erich Paul
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1898
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: remote sensing
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Renseignements Généraux
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Renn, Ludwig [Arnold Friederich Vieth von Golssenau]
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1889
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: repatriere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: repression ; repressiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: republik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: republikaner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: resolution
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: responsum
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ressourcer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ret leding
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: retorik; retorisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: retssikkerhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: retspleje
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: retsstat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Revisionsudvalget for Tyske Betalinger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: revolte
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Richard, Henry
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Richardson, James
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: riffelloven ; Riffelprovisoriet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rio-traktaten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ripostere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: risiko
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UK RNAD; Royal Naval Armaments Depot
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Robeson, Poul
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rode, Ove
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1867
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rodemester
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rom-klubben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Roosevelt, Theodore
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Root, Elihu
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rotblat, Josef
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rote Hilfe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Røde Hjælp
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Roth, Otto
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rullen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rules of Engagement
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rustkammer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rustning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rustningshavre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rutine
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: RV; Re-entry Vehicle
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rytterbønder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rytterdistrikter, ryttergodser
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rytterret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rytterholdspenge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rütting Schweitz, Carsten
 Det danske Fredsakademi: Bilag til betænkning fra
Fredskommissionen af 1998 - Rütting Schweitz, Carsten: Det er nu mærkeligt at tænke sig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rædsel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rædselsregimente
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rømningsmænd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security S
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sabelregimente
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SACEUR; Supreme Allied Commander Europe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SACLANCEN; Saclant Anti-Submarine Warfare Research Centre
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
S 15 :

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: salam
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SALT III
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Salter, Alfred
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1873
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SAM ; Surface to air missile
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Samarbejdsudvalget mod NATO
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Samarbejdsudvalget vedrørende internationalt Hjælpearbejde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: samfund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Samfundspartiet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: samvittihedsnægter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Sandia nuclear weapons laboratory
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sanktioner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sappørkorps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SartoriuS Johann Baptist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SATO; South Atlantic Treaty Organisation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: satelit
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Schalburgkorpset
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: schalburgtage
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Schengen-aftalen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Schell, Jonathan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Schickele, René
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Schlesinger-doktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US School of the Americas (Western Hemisphere Institute for Security Cooperation)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US School of the Americas Helicopter School Battalion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Schultze, Siegmund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SDS; US Satellite Data System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SEA GNAT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Section 1004
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Securitashjemmeværnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Security and Intelligence Committee
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Seeger, Pete
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sekt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: selektiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Selskab for værn om dansk folkestyre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: selvbeskatning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Sellon, J. J. de
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: selvforsvar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: selvforsvarsstyrker
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: selvhelbredende panserminer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Service academies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sessionsmandskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SHAPE; NATO Supreme Headquaters Allied Powers Europe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Sheppard, Dick
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SHIRBRIG; UN Stand by High Readiness Brigade
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Shin Beth
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SIA
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Siemens
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SIGINT; Signal Intelligence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SNU ; Det sikkerheds- og nedrustningspolitiske udvalg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sikkerhedsdoktrin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sikkerhedsgodkendelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sikkerhedsliggørelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SIOP; US Single Integrated Operations Plan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SIPO ; Rigspolitiets Sikkerhedstjeneste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SIS; New Zealand Security Intelligence Service
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Skandinavisk forsvarsforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skipæn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skibsartilker
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skiljedom
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skjold
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skytte
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: slave
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SLCM; Sea Launched Cruise Missile
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SLOC; NATO Sea Lines of Communications
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: slutdokument
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: slyngelstat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: small arms
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SNAP; US Space Nuclear Auxiliary Power Program
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: social
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sociale bevægesler
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Socialarbejdere for Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Socialdemokrater mod Masseødelæggelsesvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: socialist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Socialistisk Ungdomsforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: socialt forsvar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Socinus, Faustus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SOFNET; US Solar Flare Network
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: soft law
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: software
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: soldaterråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: soldatertjeneste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: solidaritet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SONAR
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sondering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sort kød
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sorte budgetter
 usmb.txt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SPADAS; US Space Detection and Tracking System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Spartakusbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: spærretid
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SPASUR; US Navy Space Surveillance System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: spektrum
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Spinoza, Baruch
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: spion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: spioneriet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: spionvæsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: spy
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: spyware ; spionageprogrammer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: spontan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sprog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sprænglegeme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sprængstof
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SRAM; US Short Range Attack Missile
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SS; Surface to Surface
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SSBN
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SSOD1; The Special Session of the United Nations' General Assembly On Disarmament
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SSOD2
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SSOD3
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SS-20
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: stab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: stagnere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Standard Missile Interceptor
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: standardisering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: the Standing Armaments Committee
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: star wars
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: standret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: STASI
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: state of concern
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: stationering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: statskup
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: status quo ante bellum
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: statut
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Stauning, Thorvald
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Stealth
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: stikker
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: stillingsvæsnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: straf
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: straffeaktioner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: strategisk efterretningsvirksomhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: varsling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Stressmann, Gustav
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Strong, Charles
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: strølægder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: stud
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Student Nonviolent Coordinating Committee
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: styrmand ; styresmand
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: strålingsskader
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sub-critical test
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: subjekt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: subversiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: suffiency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: supplik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Summer, Charles
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The Sunshine Project
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: supersonisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Suri, Jeremi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sværmer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: symbiose
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: syndikat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: syndrom
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: syntese
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SÄPO
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Søbye, Harald
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Søetatens Generalkommissariat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: søkommissariatet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Sölle, Dorothee
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: søleding
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sømagten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: søminer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sørulle
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: søvæsnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sårbarhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security T
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Taft, William Howard
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: taktisk efterretning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: TASS
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: TBT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: TCHD Mk 2
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Teater for Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: teen sniper
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: teknologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: telehjemmeværnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: telemetri- og telemetriaflytning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Teller, Edward
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: teokrati
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: teori
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tese
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: termitladninger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: termobarisk bombe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: terrorbalance
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: terrorisere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: terrorkrig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: TFF
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: thanatos
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Thrane, Marcus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Thøgersen, Thøger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tilgængelighedsudvalget
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tlatelco-traktaten, Traktat om forbud mod kernevåben i Latinamerika
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: TNF, Theater Nuclear Forces
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: TNF-forhandlinger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: trotyl
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Toleranzpreis der Stadt Münster
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Toller, Ernst
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1893
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: total
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Total Information Awarenes
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Totalforsvarets Beredskabsplan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: toxiner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: trafik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: trafikant
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US TRANET; Transit Network
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: trans
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: transnational
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: åbenhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: transstatslig regionalisering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: TraumeCenter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den tredje verden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Trevi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tridens
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Trident
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Trigger List
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Trikupis, Charilos
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: trip-wire situation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: troposfæren
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tropospheric scatter radio
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tropper
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Trueblood, Benjamin Franklin
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik november 1847
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Trumandoktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: trussel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: TRW
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: trykbølge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: trykkefrihed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tvist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tyran
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tyrani
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Türr, Stephan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tysklandsarbejderne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tærskelstat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security U
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ubåd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion; UAV, Unmaned Aerial Vehicle
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udansk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Udenrigspolitisk Nævn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udfasning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Udførselsbekendtgørelsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udgærdsleding
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udryddelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udskrevet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udstationeringssted
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udskud
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udvikling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udviklingsforskning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udviklingspolitik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: uerfaren
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UHF, Ultra High Frequency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UKAEA, The United Kingdom Atomic Energy Autority
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UKUSA
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ulande
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ulandshjælp
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ULMS, US Undersea Long-Range Missile System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ultimatum
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ulovlig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UN
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UN Stand-by Forces Arrangements System
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Unden-planen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: undergravende virksomhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: unilateral
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: union
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: universel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: the University Group on Defence Policy
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: University of California
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: UNSCOM; The United Nations Special Commission
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US Army. Board of Inquiry (Camp Lewis, Washington)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: unitet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: urbicide
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Urquhart, David
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: USAF; U.S. Air Force
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: USEC, U.S. Enrichment Corporation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: USMC, U.S. Marine Corps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: USSTRATCOM
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: utopist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : Uummannaq
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: uvildig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security V
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: vagtarrest
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: valg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: valplads
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: vandal
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: vandalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: vandrefugle / vandrefuglebevægelsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: varde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Varnhagen Rahel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: varig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: vejfred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: venskabsby
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Venstresocialisterne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: venting
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Verband für internationale Verständigung
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: verden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: verdensorden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Vernichtung
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Versaillesfreden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: vestnocentrisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: veto
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: VHF, Very High Frequency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: videnskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: viking
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Vinterkrigen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: virksomhedshjemmeværnet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: visnepolitik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: vital
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Vladivostok-aftalen
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 29 :
VLF

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 59 :
Voice of Vomen / La voix des femmes

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 61 :
Voices in the Wilderness

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 32 :
voldsspiral

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 85 :
voldstjeneste

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 79 :
vorneskab ; vorenedskab

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 62 :
vulgær

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 33 :
VX

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 93 :
væbner

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 34 :
vægterhjemmeværnet

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 35 :
værdikonflikt

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 36 :
værn

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 37 :
Værn om Danmark

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 38 :
værne

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 40 :
værnepligtsnævnet

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 41 :
Værnepligtstyrelsen

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 42 :
værnepræst

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 44 :
værneskat

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 87 :
værnsfælles

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 45 :
værnskat

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 81 :
våbenbudget

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 68 :
våbenforbud

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 86 :
våbenhjælp

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 69 :
våbenhvile

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 82 :
våbenindustri

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 49 :
våbenkoncern

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 63 :
våbenkultur

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion V 51 :
våbenleverencer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security W
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wamberg-udvalget
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksio: War Powers Act
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion; warhead
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Watrous, Timothy
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Whelpley, Samuel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Whiple, Charles K.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion; Widegren, Mathilde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wien-forhandlingerne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wienerfreden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : Wienkongressen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Windows of opportunities
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: WMD, Weapons of mass destruction
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Woolf, Leonard
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Woolf, Virginia Stephen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: the World Movement for World Federal Government
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: worst case
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: WWSSN, World Wide Standardized Seismograph Network
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security X
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US x-band radar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security Y
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: yield
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ytringsret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security Z
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
Z, 1 : Zackheim-rapporten

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
Z 21 : Zahle, Erik

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion Z 2 :
Zahle, Carl Theodor

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion Z, 3 :
Zangger (NPT Exporters) Committee

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
Z 4 : zar

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
Z 22 : Zello domus Dei

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion Z 23 :
Zegota

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion Z 7 :
zenophobia

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
Z, 11 : Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
Z, 13 : zivi

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
Z 14 : Zola, Emilie

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
Z, 15 : zone

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion
Z, 16 : zoo-fysiologiske prøver

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion Z 1 :
Zubok, Vladislav M.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security Æ (AE)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ægt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: æstetik
  Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security Ø (OE)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Øberg, Jan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Die Österreichische Exilbibliothek
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Oestereichische Friedensgesellschaft
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Oestereichische gesellschaft der Friedensfreunde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Östereichischen Verbandes der Weltjugend
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: økologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: økologisk krigsførelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: økonomi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: østblokken
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon / Encyclopedia on peace and security Å (AA)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: åbne byer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: åbne kilder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion å: Aakjær, Jeppe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ålandsøerne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Århus Fredscenter ; Fredscenteret i Århus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Århus Universitet mod Krig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: åstedsmand
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksikon: Indledning / Encyclopedia on peace and security Introduction
 arms.txt
 Fred / Peace
 forskning / research
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsforskning ; fredsvidenskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konfliktforebygning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsforhindringsvidenskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Boulding, Kenneth Ewart
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Boserup, Anders
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kant, Immanuel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: COPRI
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Center for Konfliktløsning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: PRIO, International Peace Research Institute Oslo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The Norwegian Initiative on Small Arms Transfers
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pax; pacis
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Pax Æterna
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pax vobiscum
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbevægelser / Peace movements
 Terp, Holger Fredsbevægelsens historie : en litteraturoversigt
 organisationsformer / Organizations; types
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: græsrodsbevægelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kampagne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Committee of 100
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nej til Atomvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Initiativet Ingen krig mod Irak
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kampagnen mod Atomvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordiske Kvinders Fredsinitiativ
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: WIND ; Women Insist on Nuclear Disarmament
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NGO; Non Governmental Organization
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsgruppe
 international organizations
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Catholic Association for International Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: European Nuclear Disarmament
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Arbitration and Peace Association
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Arbitration and Peace League
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Commission for the Advancement of Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Confederation for Disarmament and Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The International Peace Research Association ; IPRA
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den Interparlamentariske Union
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Pax Christi International
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Union of Concerned Scientists
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Union internationale de la presse pour la paix
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Universal Peace Society
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Universal Peace Union
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Verdensfredsrådet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Weltjugend Liga
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: World Alliance for Promoting International Friendship through the Churches
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredskirker
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Librarians Against War
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: liberal
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1914
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Asien / Asia
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Australien
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: the Australian Peace Alliance
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Israel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Yesh Gvul
 ffred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsberg, Randall Caroline
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Europa
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Norden / Scandinavia
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Norden som atomvåbenfri zone
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordisk forening mot krig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordisk fredsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordisk Fredsforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordisk Fredskonference
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordisk Råd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbevægelser, Danmark
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Aldrig mere Krig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danmarks Fredsråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danish Demining Group
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Fredsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Foreningen til Danmarks Nevtralisering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bajer, Fredrik
 Terp, Holger: Fredrik Bajer bibliography
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bajer, Mathilde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Erichsen, Christian
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1867
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forchhammer, Olaf
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Simonsen, Jesper
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Fredskonference
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Fredsråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danske Akademikeres Fredsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den danske Antikrigskomité
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danske Fredsvenners Esperantoforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danske lægers sammenslutning mod krig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: De danske Vietnamkommiteer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Drassows Pris, Legat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Een verden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FN-forbundet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Esbjerg Fredsbevægelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fagbevægelsen for Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Folkefronten mod Krig, Reaktion og Fascisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Foreningen til Fremme af Fredskultur
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsbevægelsenes Samråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsvennernes Hjælpearbejde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Frit Tyskland / Deutsche Nachtrichten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fællesudvalget til Fremme af Freds- og Folkeforbundsarbejdet i Danmark
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Indre Bys Fredskomité
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Kampkongres mod Krigen, dansk Afdeling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kampagnen mod Atomvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kristeligt Fredsforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kvinder for Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Liga for Fred og Frihed
 liga.zip
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mellemfolkeligt Samvirke
  Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Militær- og Nægterforeningen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nej til Atomvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Budtz, Lasse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Helveg Petersen, Kristen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lannung, Hermod
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Unge for Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ungdommens Fredsforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ungdommens Fredsudvalg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ungdomsforeningen Pax
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbevægelser - biografier, Danmark
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Christensen, Christian
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1882
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbevægelser, Norge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Norges Fredslag; Den norske fredsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Norges Fredsråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Norgeslaget for Folkefred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Norsk Fredssenter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wergeland, Henrik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wergeland, Nicolai
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbevægelser, Sverige / Sweden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Föreningen Mellanfolkeligt Samarbete för fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Stockholms fredsföreing
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Svenska kommiteén av Världssamling för fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Svenska fredsförbundet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbevægelser, Finland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den finske fredsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion:Den finske fredsforening ; Finlands fredsförbund ; Peace Union of Finland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Iversen, Felix
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Holland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Algemeene nederlandsche Vredesbond
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Frankrig / France
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Société des amis de la Morale chrétienne
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1820
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Association de la paix par le droit
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Union des Pacifistes de France
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Union mondiale de la femme pour la concorde international
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tyskland / Germany
 Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Deutsche Gesellshaft für Friedens- und Konfliktforschung
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Deutsche Verein für internationale Friedenspropaganda
 Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dix, Otto
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ohrtmann, Johann
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rusland / Russia
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den russiske fredsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Østrig / Austria
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion; Wiener akademischer Friedensverin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Storbritannien
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wisbech Local Peace Association
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The English Peace Society
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The Workmen's Peace Association
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Arbitration Alliance
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Warren, Will
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordamerika / North America
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: peace movements USA
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American Association for International Conciliation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American Association for World Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American Peace and Arbitration League
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American Peace Crusade
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American Society for the Judical Settlement of Disputes
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American Union Against Militarism
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Association to Abolish War
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Charles DeBenedetti Prize in Peace History
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Christian Arbitration and Peace Society
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Church Peace Mission
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Church Peace Union
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Clergy and Laity Concerned about Vietnam
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Commission to Study the Organization of Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Iraq Veterans Against the War
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: New York Peace Society
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: New York Peace Society
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: New York Peace Society / Friedensgesellschaft der Stad New York (Deutscher
Zweigverein)

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ohio Peace Society
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Windham Country Peace Society
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Women for Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Women's International Peace Association
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Women's Strike for Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: World Peace Foundation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: World Without War Council
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Carnegie, Andrew
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Channing, William Ellery
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Chomsky, Noam
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Curti, Merle
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dellinger, Dave
 Wfred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Workmen's Peace Alliance
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredløs
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IAEA; the International Atomic Energy Agency
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sikkerhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udenrigspolitik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: interdepence-teorien
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DUPI, Dansk Udenrigspolitisk Institut
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion:afspænding
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dikotomi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredshandel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: koncert
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krise- krisestyring
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion:pluralisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ontologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: realisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sociologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tillid
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: strukturel vold
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsskabelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mægling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbevarelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredshåndhævelse
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1815
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1815
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1815
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1815
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsven
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bondeven
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hørupper
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredssagen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredskultur
 år 2000 - FNs Internationale Fredskulturår
 Symptoms of Inner Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Agenda for Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bondefred ; bondefrede ; grænsefred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredegod
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredekær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredeland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredelig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredemand
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredfærdig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsmuseum
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Friedrich, Ernst
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1894
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1894
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1894
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Die Deutsche Friedensgesellschaft - Vereinigte Kriegdienstgegnerinnen
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1892
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lehmann-Rußbüldt, Otto
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1873
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1925
 fried.zip
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsomhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsom ; fredsommelig ; fredsommelighed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsopbyggelse ; fredsopbygning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredspris / Peace Prizes
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The Right Livelihood Award
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: the World Peace Prize
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fonde for fred, Danmark
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Freds- og Miljøfonden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsfonden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsfondet af 1941
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsvennernes Fond
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tyskland / Germany
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Aachener Friedenspreis
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Erich Maria-Remarque-Friedenspreis
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Friedenspreis des Deutschen Buchhandels
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Otto-Hahn-Friedensmedaille in Gold der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Das unerschrockene Wort
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsskat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredstid
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredstog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: frihed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gudsfred / Treuga Dei / pax dei / Gottesfrieden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gårdfred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: husfred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kirkefred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kvindefred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: landefred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skibsfred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: shalom
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gush Shalom
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skiben skipæ ; skipæn / skipreiða
 Nielsen, Betty: Anmeldelse af Jesper Kleins: Om fred
 Terp, Holger: Bevingede ord om fred og krig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Thomsen, Elise
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Emerson, Ralph Waldo
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik maj 1803
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lagerlöf, Selma
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1858
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dehn, Emil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brandes, Georg
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1842
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Larsen, Holger
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1879
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : Wells, Herbert George
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1866
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Knudsen, Erik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Suttner, Bertha Felicia Sophia Kinsky von Chinic und Tettau
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1843
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Schweitzer, Albert
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1875
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rifbjerg, Klaus
 Pacifisme / Pacifism / Pazifismus
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atompacifist ; atompacifisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: NATOs dobbeltbeslutning
 Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Campaign for Nuclear Disarmament
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kampagnen mod Atomvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Direct Action Committee Against Nuclear War
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Federation of Atomic Scientists
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Freeze
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Physicians for the Prevention of Nuclear War
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danske Læger Mod Kernevåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Aggernæs, Anton
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SANE ; National Committee for a Sane Nuclear Policy
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion; supermagt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Arkin, William M.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kelly, Petra
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lange, David
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Danmark
 Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Next Stop Nevada
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fonden til Bekæmpelse af Forsøg med Atomvåben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kommiten for oplysning om atomfaren
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Landskampagnen Stop Atomraketterne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Linus, Carl Pauling
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: imaginary pacifist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nationalpacifisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsfange
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Internationale organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CAAT, The Campaign Against Arms Trade
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lowe, Martyn
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1949
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Fellowship of Reconsiliation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Pacifist Association
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The International Peace Bureau
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1891
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1891
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1891
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Union of Peace Societies
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1936
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Arnoldson, Klas Pontus
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1844
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Cremer, William Randal
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ducommun, Élie
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fontaine, Henri la
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1854
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gobat, Charles Albert
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1843
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Moneta, Ernesto Teodoro
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: PPU, Peace Pledge Union
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Houseman, Laurence
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1865
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Huxley, Aldous
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Morrison, Sybil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wellock, Wilfred
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1879
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: WRI ; War Resisters' International
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1932
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1937
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Folkereisning mot Krig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: paco
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen ; Svenska Freds
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: War Resisters' League
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ponsonby of Shulbrede, Lord Arthur
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1871
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærnægter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Indenrigsministeriets Militærnægteradministration
 Danmark
 Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Karsemose
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: refusenikker
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skovmariner
 USA
 Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Central Committee for Conscientious Objectors
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærknæk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kvindebevægelsen ; kvindesagen / Encyclopedia on peace and security : the womens' movement ; womens' liberation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International organizations
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Alliance universelle des femmes pour la paix par l'education
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Association La paix et le Désarmament par les Femmes
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Congrès mondial des femmes contra la guerra et la fascisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Alliance of Women
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den internationale Kvindekomité for varig Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ligue des femmes pour le Désarmament
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Millenium Peace Prize for Women
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1832
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: New England Non-Resistance Society
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1838
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Europa
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Norden / Scandinavia
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Denmark
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organizations
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Benny Cederfelds Hjælpefond
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danske Kvinders Fredsforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danske Kvinders Fredsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ellen Hørup's Fond
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kvindelig Fremskridtsforening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kvinder for Fred
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1980
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1980
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hiroshimadagen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordiske Kvinders Fredsnetværk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bjørn Andersen, Inger
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1923
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IEPG; Independent European Program Group
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EF, Fælledsmarkedet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CSCE
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsskattefonden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Mellemfolkeligt Samvirke
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Palau
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: PET-komiteen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Socialdemokrater mod Atomvåben og Militarisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kvindernes Fredsforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Vaskekonerne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kvinde til Kvinde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biographies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bajer, Pauline Matilde Theodora ; Matilde Bajer
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1840
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Cederfeld de Simonsen, Benny
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1865
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Daugaard, Thora
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1874
 thorabib.txt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forchhammer, Henriette [Henni] Sophie
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1863
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hansen, Elin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Koch, Bodil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Zeuthen, Else
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Finland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Vrede, Mathilde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Sverige / Sweden
 Organisationer / Organizations
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Sveriges kvinnnelia fredsförening
 Biografier / Biographies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bremer, Fredrika
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1801
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Broomé, Emilie
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wägner, Elin
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1882
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Norge / Norway
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordland, Eva
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tyskland / Germany
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bigorafier / Biographies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kollwitz, Käthe
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1867
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Vaerting, Maria Johanna Mathilde
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1884
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Zetkin, Clara
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1857
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Frankrig / France
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier / Biographies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tristan, Flora
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: USA
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organizations
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Female Peace Society of Chincinatti
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Another Mother for Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Women's Peace Union
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biographies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Addams, Jane
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1860
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1860
 Kronologi over fredssagen og
international politik oktober 1860
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1898
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1898
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1898
 The Women's International League for Peace and Freedom
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Catt, Carrie Chapman
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Demming, Barbara
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Howe, Julia Ward
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Paul, Alice Stokes
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1871
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1893
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1893
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1893
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1918
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rødstrømpe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: soldaterkoner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Europa
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Norden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Danmark
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ABA ; Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Akademikere/intellektuelle mod NATOs bombninger på Balkan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Aldrig mere Krig
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1926
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1940
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsvennernes Hjælpearbejde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Fredsråd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Initiativet Nej til krig og terror
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ungdommens Fredsudvalg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Haugaard, Svend
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Larsen-Ledet, Lars
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1881
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Foreningen af antimilitaristiske præster
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1931
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hansen, Uffe
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1894
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredspolitisk Folkeparti
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredsvagten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Benedictsen, Åge Meyer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bertelsen, Aage
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bjørnbak, Lars
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1824
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bondevennernes Selskab (Bondevennerne)
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Venstre ; Folkepartiet ; Folketingets Venstre ; Det forenede Venstre
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik februar 1864
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik januar 1864

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik oktober 1864
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik juli 1866
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik juni 1866

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik August 1866

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik oktober 1866
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion R 119 :
rigsdagen
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik september 1870
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik August 1870

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik oktober 1870
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion B 163 :
Bjørnbak, Thomas
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik maj 1819
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bohr, Niels
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1885
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bojesen, Bo
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hørup, Ellen Gunhilde
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1871
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1871
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1933
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1937
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hjælpekommitéen for Nazismens Ofre
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1936
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kvinderens Demokratiske Verdensforbund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredens Tilhængere i Danmark
 titbib.zip
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1938
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1951
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Könecken, Jesper Baltzarsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Petersen, Carl Heinrich
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Pille, Axel
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1895
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1895
 Kronologi over fredssagen og
international politik marts 1895
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: International Ungdomsliga
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rode, Ebbe
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Scharnberg, Carl
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion D 127 :
Danmarks Kommunistiske Parti ; DKP
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Røder, Bodil Ulla ; Ulla Roder
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1954
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1999
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 2002
 Fredsakademiet: Indkaldelse til generalforsamling 2002
 Indkaldelse til generalforsamling 2002
 Fredsakademiet: Budget 2002
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 2001
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 2001
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Aldermaston Atomic Weapons Research Establishment
 mapuk
 Kronologi over fredssagen og international politik, april 2000
 ulla.pdf
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Sørensen, Henning
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1932
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Finland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bondsdorff, Göran von
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Norge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bjørnson, Bjørnstjerne
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1832
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Galtung, Johan
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1930
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Sverige
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier / Biographies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Beskow, Natanael
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Björklund, C. J.
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1884
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brunskog, Carl J.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ekebom, Adolph Wilhelm
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Key, Ellen
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1849
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1849
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1852
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1853
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Söderblom, Nathan
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1866
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: økumenisk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kempe, Anders Pedersson
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Frankrig
 Organisationer
 Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Barbusse, Henri
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1873
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Jaurès, Jean
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1859
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1859
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1859
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: antiimperialisme
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1910
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Martinet, Marcel
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1887
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1887
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1887
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Holland
 Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ligt, Bartholomeus (Bart) de
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1883
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1883
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1883
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1915
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Grækenland
 Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Aristofanes
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Italien
 Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dolci, Danilo
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1952
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Tyskland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Die Weiße Rose
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : Det andet Tyskland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bartolf, Christian
 Bartolf, Christian: Tolstoy and Gandhi and their Legacy Today
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Berendsohn, Walter A.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bloch, Ernst
 Kronologi over fredssagen og
international politik juli 1885
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Böll, Heinrich
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Einstein, Albert
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1879
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik april 1879
 Avery, John: Science and Society Chapter 14, Relativity
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1933
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Emergency Committee of Atomic Scientists
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Flusser, Emil
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kallenbach, Hermann
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1871
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: zionisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nicolai, Georg Freiderich
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1874
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1874
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1874
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ossietzky, Carl von
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1938
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ossietzky, Maud von
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ossietzky-Palm, Rosalinde von
 Kronologi over fredssagen og international politik december1919
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1913
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1926
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tucholsky, Kurt
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1890
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Freundeskreis Carl von Ossietzky
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1931
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1929
 Kronologi over fredssagen og international politik december1932
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1933
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Quidde, Ludwig
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1859
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik april 1859
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Schönaich, Paul von
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Souchy, Augustin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Stöcker, Helene
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1869
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Unruh, Fritz von
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1885
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wartenweiler, Fritz
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Schweiz
 Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ceresole, Pierre
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1928
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Storbritannien
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The Lollards
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Barr, James
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Beaton, Grace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bing, Harold
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brittain, Vera
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Clark, Howard
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Cobden, Richard
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1804
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik maj 1804

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik juli 1804
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: George, Walther Lionel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hardie, Kier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lansbury, George
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1859
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1859
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Noel-Baker, Philiph
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Russell, Bertrand
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1872
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1872
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1872
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1872
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1955
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1959
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: DAC, Direct Action Committee
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1961
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bertrand Russell Peace Foundation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Bertrand Russell Råd
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Solomon, Myrtle
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wycliffe, John de
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Zelter, Angie
 Kronologi over fredssagen og international politik december 2002
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lowe, Martyn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Rusland
 Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tolstoj, Leo
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1828
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1853
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1853
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1853
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1855
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1854
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1853
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1855
 tolstojr.txt
 Terp, Holger: Bjergprædikenens fredspolitik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Østrig
 Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Jägerstätter, Franz
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Zweig, Stefan
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1881
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ude, Johannes
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Vanunu, Mordechai
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1955
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1955
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1955
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1986
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1986
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1987
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MOSSAD
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1988
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1988
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Nordamerika / North America
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Canada
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, Biografier / Biographies
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brock, Peter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pacifisme, USA
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Baptist Pacifist Fellowship
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: National Council for the Prevention of War
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Balch, Emily Greene
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Benezet, Anthony
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ballou, Adin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Du Bois, William Edward Burghardt
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1868
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Burritt, Elihu
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1810
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1810
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: League of Universal Brotherhood
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1848
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik August 1848
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1849
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1849
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1850
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1850
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1852
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Day, Dorothy
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1897
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1897
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1897
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ellsberg, Daniel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: King, Martin Luther
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1929
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1968
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ladd, William ; Philantropos ; The Apostle of Peace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Massachusetts Peace Society
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Muste, Abraham Johannes
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1885
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik februar 1885

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik februar 1886
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American Civil Liberties Union
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion; Ochs, Philip David
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Stokes, Rose Pastor
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1879
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1879
 Kronologi over fredssagen og international politik August 1879
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Rankin, Jeannette
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1880
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1916
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Singer, Kurt ; Kurt Deutsch
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1911
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Wittner, Lawrence S.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Worchester, Noah
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik december 1815
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kvækerne ; Vennernes Samfund
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Vennerens Samfund ; Society of Friends
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1914
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Swartmore College Peace Collection
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American Friends Service Committee
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Friendly Association for Gaining and Preserving Peace with the Indians by Pacific Measures
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Penn, William
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Friends Service Committee
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Indian Committee of Philadelphia Yearly Meeting
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Indian Conciliation Group
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: London Peace Society ; Society for the Promotion of Permanent and Universal Peace
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1816
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Pendle Hill
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Biografier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Allen, William
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Barclay, Thomas
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Blanchard, Joshua Pollard
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bright, John
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fox, George
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Heath, Carl
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1869
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Peckover, Priscilla Hannah
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1833
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Price, Joseph Tragellace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Scott, Job
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Sturge, Joseph
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Woolman, John
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: antimilitarisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Venstrereformpartiet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Goldman, Emma
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1869
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Tranmæl, Martin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: desertation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredspræst
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1983
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Kristne for nedrustning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsundervisning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Organisationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Fredspædagogisk Værksted
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Gymnasielærere for Fred
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nordiske Læreres Fredsforbund
 Fredsakademiet: Litteratur og links om fredsundervisning
 listser.eml
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: undervisning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EHV-undervisning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Boulding, Elise
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: befrielsespædagogik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredspædagogik
 Det Danske Fredsakademis skriftserie, bd.1: Fredsundervisning i Danmark – en kort historisk gennemgang
 Det Danske Fredsakademis seminar om fredsudnervisning RUC, september 2000
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: historiske fredskirker
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Eirene ; eirenicum
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: The Dunkers
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Continuing Committee of the Historical Peace Churches
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US National Service Board for Religious Objection
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsapostel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: quaklerei
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1830
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik februar 1830
 Krig / War
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: borgerkrig
 Borgerkrigen i Spanien 1936-1939
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konflikt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konflikthåndtering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: duel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fejde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: giftkrig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: status
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: strategi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: OSCE
 CSCE, OSCE
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: imperium
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hegemoni
 Galtung, Johan : The USA, world hegemony and Cold War II
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: vasalstat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: magt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: regent
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: enevælde ; enevoldsmagt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militarisme
 Terp, Holger: Den nye danske militarisme i samfundsmæssig og historisk
sammenhæng

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: patriarkalsk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civilisation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: struktur
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bakunin, Mikael
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1814
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hørup, Viggo
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1841
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1883
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1894
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1884
 Kronologi over fredssagen og international politik december 1889
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1885
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1885
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1885
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Liebknecht, Karl
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik August 1871
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militær-industrielle kompleks
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militær-bureaukratiske kompleks
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærforskning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: oprustning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kaprustning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: perceptionsteorien
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: våbenfabrik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EADS, European Aeronautics, Defense, and Space Company
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ammunitionsarsenalet; Hærens Vaabenarsenal
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Boeing
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: British Aerospace
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brobyværk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CACI International Inc.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Danish Aerotech
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Demex
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: General Dynamics Corp.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hærens Ammunitionsarsenal
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IBM
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: INFOCOM Electronics A/S
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 2002
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Lockheed Martin Corp.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Naval Team Denmark
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Northrop Grumman
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Orbital Sciences Corp.,
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Raytheon
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Reson A/S
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Terma Elektronik A/S
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Weibel Scientific A/S
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: United Defense Industries Inc.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: våbenhandel ; våbenssalg
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CAAT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Civilkontoret; Justitsministeriet - Civil- og Politiafdelingen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Eksportkreditfonden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Eksportkontrolkredsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EUC; End User Certificate
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EUS, End User Statement
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: FAD : Forsvars- og Aerospaceindustrien i Danmark
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : IIC; International Import Certificate
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: title transfer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: våbenplatform
 Bilag 9 til betænkning fra Fredskommissionen af 1998 : Terp, Holger: Våbenhandel efter den kolde krig i årene 1997 og 1998
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: remilitarisering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ny dansk militarisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: permanent
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bush-doktrinen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Københavns Befæstning ; befæstningssagen
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1840
 Kronologi over fredssagen og international politik marts 1848
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1850
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1881
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: milits
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nationalsocialisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Preussen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: skyttesagen ; riffelbevægelsen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: håndvåben
 Grønnegaard, Geert: Militarisme kvotienter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: økonomi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigslån
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvarsbyrde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsvarsudgifter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: omrustning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: BNP
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: frihandel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EFTA ; European Free Trade Organisation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: G7
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: OECD ; OEEC ; Organisation for European Ecconomic Cooperation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Verdensbanken
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: WTO; the World Trade Organisation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: COCUM, Coordination Commtee
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Brandt-rapporten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: børs
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: deflation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dødsdividende
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsdividende
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gullaschbaroner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konglomerat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kredit
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kreditor
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigskasse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militarismeudgifter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: modkøb
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nationalisere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: oligopol
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: privatisering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: reaganomics
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ruin
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hærværk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsskade
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: slaveri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hoveri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: slavelejr
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: trust
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tyskergælden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: øststøtte
 Forbrydelser
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsforbrydelse
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1946
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: spionage
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den permanente internationale Straffedomstol ; ICC
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1967
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigstjeneste
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Operation Phoenix
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: alliance
 alliance.zip
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ANZUS
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CENTO, the Central Treaty Organization
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: SEATO; South East Treaty Organization
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: WAPA ; Warshawapagten
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: allierede
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: entente
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: magtbalance
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: triplealliance
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: tripleentente
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: vestblokken
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsplan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: operation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: taktik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: logistik
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: soldat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: børnesoldat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: uniform
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsmaskine
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: våben
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: adelburser
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: artilleri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: diktaturstat
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1931
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: vietnamsyndromet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: amazone
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: badskærer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: borgerleje
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: cyborg
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Dansk Veteran Forening
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dragon
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: dimmetering
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: feltpræst
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fører
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: garnision
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: grenadier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: havnebønder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: infanteri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: arbejdssoldat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bondesoldater
 Kronologi over fredssagen og international politik februar 1849
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: landsoldat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: musketer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kanonføde
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konstabel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsartikler
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsknægt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: legionær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærelever
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mytteri
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: orlov
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: politisk soldat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: præsterytter
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rekrut
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: robosoldier
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sanitetstropper
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: slagmåneden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sogneryttere
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Soldatesken
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: spidsrod
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udbudsfolk
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion:veteran
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lejesoldat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: private militære firmaer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: EOD Technology, Inc.
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bestalninger
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Den danske internationale Brigade
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: frikorps
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Frikorps Danmark ; Regiment Nordland
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mønsterruller
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: desertør
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gevorbne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kondotterisystem
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: landsforræder
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: landsknægt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: løbepenge
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: løbeplads
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mønstringsherre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: mønstringsruller
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: soldier of fortune
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: værnetvang ; værnepligt
 Værnetvang, værnepligt og soldatertjeneste i Danmark
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: paramilitær
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militsforsvar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: almenbevæbning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: almindelig værnepligt
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: conscription
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: totalforsvar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Civilforsvaret, Beredskabskorpset ; CF
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kaserne
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Forsvarsministeriet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: session
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: efterkassation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: frinummer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gammelmandssøn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: lægdsruller
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: totalnægtelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: udskrivningsvæsen ; Udskrivningsvæsnets Revisionskontor
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: uegnede
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Værnepligtsrådet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: amtspas
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: borgervæbning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hartkorn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: husar
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: landeværn
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: leding / Leidang / leiðangr / skipretöa
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: søværnepligtig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: værnerret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: undtagelseslovgivning ; undtagelsestilstand
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kup
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion M 43 :
militærdiktatur ; militærjunta
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik februar 1899
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 109 :
politistat

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion P 87 :
provisorie
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fjendebillede[r]
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fjende
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: terrorist
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ondskab
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: psykologisk krigsførsel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: barbari
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: retfærdig krig / Just Wars
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: humanitære aktioner
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: filosofi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: pave
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: retfærdig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: teologi
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Victoria, Francisco de / Franciscus de Victoria
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: krigsforsikring [af skibe]
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: teatret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: besættelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: nation building
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: displaced persons
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konfliktløsning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion : Kvinder i Sort
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: afrustning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Folketingets Venstre ; Det radikale Venstre
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Socialdemokratiet
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Socialistisk Folkeparti ; SF
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: forsoning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: voldgift
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1899
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1899
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1899
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1899
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion B 3 :
Bajer, Fredrik
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik april 1837

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik oktober 1882
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: omstilling / conversion ; transarmament
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: international organisation
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: fredsbevægelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: liga
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: personnalunion
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: traktat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gennemgangskonference
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: konkordat
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sædvaneret
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærnægtelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: militærvægring
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: rømning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: civil værnepligt
 Kronologi over fredssagen og international politik januar 1915
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Landsforeningen for konsekvente Antimilitarister
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Boerkrigen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: atomkrig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: begrænset atomkrig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: deterrence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: flexible response
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: total atomkrig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bellum
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: bello
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: efterretning ; efterretningsvirksomhed
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gråzone
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: HUMIT
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: agent
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: covert action
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: sorte operationer
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: teknisk efterretning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: COMINT, Communication Intelligence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: C3I ; Communication, Command, Control and Intelligence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ELINT; Electronic Inteligence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Politiets Efterretningstjeneste ; PET
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Echelon
 aflyt.zip
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: GCHQ ; UK Government Communication Headquaters
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion:IB
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kartotek
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: KGB
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kontraefterretning
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Ligaen
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MI1 ; Directorate of Military Intelligence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MI3 ; German Section, Military Intelligence
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: MI5 ; British Security Service ; Imperial Security Intelligence
Service

 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: M8 ; Escape and Evasion Service
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: US NRO ; National Reconnaissance Office
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: semantic forests
 spion.zip
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: elektronisk krigsførelse
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: IW, Information warfare
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: cyper war
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: defensiv
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: CIS ; Consultation, Command and Control Information Systems
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: felttog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: folkekrig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: første verdenskrig ; WW1
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Hansen, Anton
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik juni 1881
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1917
 Kronologi over fredssagen og international politik juni 1870
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik maj 1870

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik juli 1870
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1871
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik april 1871

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik juni 1871
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Nansen, Fridtjof
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1861
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American Peace Society
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: American School Peace League
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Adler, Victor
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Bund Neues Vaterland für den Weltfrieden
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Butler, Nicholas Murray
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Clemenceau, George
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Collegiate Anti-Militarism League
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion:Dana, Henry Wadsworth Longfellow
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion D 23 :
Danske Kvinders Fredskæde; Danske Kvinders
Fredsbureau
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion D 29 :
Debs, Eugene Victor
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik november 1855
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion E 66 :
Den Europæiske koncert

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion F 182 :
Fabian Society
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion F 159 :
Fried, Alfred Hermann
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik november 1864
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion F 31 :
Fritzner, Andreas

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion G 113 :
George, David Lloyd

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion I 131 :
ingenmandsland
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion K 9 :
kaper; kapervæsen
 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik marts 1810

 Det danske Fredsakademis kronologi over fredssagen og
international politik april 1856
 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion K 230 :
krigsmodstander

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion K 89 :
krigsskadeerstatning

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion L 107 :
League to Enforce Peace

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion N 107 :
No Conscription Fellowship

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion S 55 :
skyttegrav

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion S 187 :
Socialdemokratisk Ungdomsforbund

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion U 31 :
the Union of Democratic Control

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion W 40 :
Woodrow Wilson, Thomas

 Fredsakademiet: Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion W 12 :
the Women’s Peace Party
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: gaskrig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Golfkrigen
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1980
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: guerilla / guerillakrig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: partisan
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: oprør; opstand ; rejsning ; intifada
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: snaphane ; gønge
 Kronologi over fredssagen og international politik oktober 1899
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1899
 Kronologi over fredssagen og international politik november 1899
 Kronologi over fredssagen og international politik maj 1902
 Kronologi over fredssagen og international politik juli 1941
 Kronologi over fredssagen og international politik august 1941
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: Terror ; terrorism
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1942
 Kronologi over fredssagen og international politik april 1943
 Kronologi over fredssagen og international politik september 1943
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: hellig krig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: djihad; djihadsa
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: korstog
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: ikke-krig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kartel
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: monopolkapitalisme
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kold krig
 Freds- og sikkerhedspolitisk Leksion: kolonikrige