Det danske Fredsakademi

Semester 2 - Basisår - Indholdsfortegnelse

Pensum

Artikler:

 1. Brock-Unte, Birgit: Kvinnernes rolle i fredsforskningen. I: Opplæring til fred, 1987 s. 166-171
 2. Duus, Henning P.: Rustningsdynamik og samfundsform. I: Nordisk Forum, 1982-1983:35-37 s. 19-37.
 3. Galtung, Johan: Femogtyve års fredsforskning. I: Videnskab og krig, 1985 s. 66-93 - alternativt:
 4. Galtung, Johan: Peace research. I: Essayes on peace research, bd. 1. s. 150-279.
 5. Senghaas, Dieter: Freden hinsides blokkene. I: Vandkunsten, 1990:4 s. 120-126.
 6. Terp, Holger: Værnetvang i Danmark

Monografier:

 1. Adler, David Jens: Det europæiske teater : Bogen om raketterne og den nye atomvåbendebat. Eirene, 1984.
 2. Hansen, Peter Mikael : Militærvægring 1849-1917 : En geografisk og historisk undersøgelse af artikuleret militærnægtelse og ulovlig sessionsudeblivelse i Danmark 1849-1917. Integreret speciale, Institut for Historie - Institut for geografi, Roskilde Universitetscenter, 2001.
 3. Om muligheden for og ønskeligheden af fred : En betænkning fra Ion Mountain / med indledning af Leonard C. Lewin og John Kenneth Galbraith. Gyldendal. 1967.
 4. Sørensen, Henning: Krudt uden kugler : En fortælling om engagement og fredsbevægelse. Hovedland. 2002.
 5. Talbott, Strobe: Dødeligt udspil. Fremad, 1985.

Tidssskrifter og temanumre

Peace Research Abstract Journal, 1964ff - ISSN 0031-3599

Film:

 1. Det er med beklagelse… Om Barbara Sonneborns rejse til Vietnam, hvor hendes mand blev dræbt under amerikanernes krig mod Vietnam. DRTV2, 18/01/2001 kl. 19.40.

Opgaver

Der ønskes en analyse af amerikanske myndigheders holdning til militærnægtere under første verdenskrig.

Der ønskes en komparativ beskrivelse af den amerikanske ytringsret under første verdenskrig og under den kolde krig.

Der ønskes en en analyse af det danske militærs demokratiopfattelse under den kolde krig.

Militærdiktaturer og militærjuntaer er klare eksempler på, at visse militærfolk ikke har den store respekt for demokrati og menneskerettigheder. Analyser på to til tre sider, hvorledes en militærjunta kan bringes til opløsning.

Der ønskes en gennemgang af den danske sessionsadministrations historie.

Der ønskes en analyse af dansk politik og administration vedrørende kassasion af værnepligtige.

Der ønskes en opgave som gennemgår nummerombytningens historie og administration af ordningen.

Der ønskes en skriftlig opgave på 10 til 15 sider om et lands værnepligtsforhold inden for en given periode. Landet kan være nuværende eller ophørt - ikke eksisterende, eksempelvis Preussen. I opgaven skal landets forskellige former for militær og civil værnepligt beskrives, herunder:

 1. definition af begrebet militærnægtelse
 2. lovgrundlaget,
 3. sessionsbestemmelser og -myndigheder (hvilke ministerier administrerer værne-pligten?),
 4. financielle omkostninger ved værnepligt, herunder omkostninger ved administration og løn til de værnepligtige,
 5. undtagelsesbestemmelser, manglende højde, dårlig fysik, sygdomme osv.,
 6. straffebestemmelser omkring militære og civile værnepligtige,
 7. antallet af sessionspligtige,
 8. forskellige former for værnepligt, herunder
 9. antallet af militære værnepligtige,
 10. antallet af civile værnepligtige,
 11. former for civil værnepligt. Militærnægtelse, totalnægtelse osv.,
 12. organiseret modstand mod værnepligt. Hvilke politiske partier, religiøse grupper og militærnægterorganisationer var/er der i landet?
 13. artikuleret modstand mod værnepligt, herunder politiske, etiske og religiøse begrundelser.

Top


Tilbage til indholdsfortegnelsen
Tilbage

Fredsakademiet.dk