Fredrik Bajer
Fredrik Bajer

Bajer, Fredrik

F. 1837 D.1922
Liberal fredsven, republikaner og folketingspolitiker. Uddannet løjtnant og sproglærer. Deltog i 1864-krigen. Afskediget fra militæret ved demobiliseringen 1865. Initiativtager i 1870 til oprettelsen af Nordens Fristats Samfund, i 1871 til oprettelsen af Dansk Kvindesamfund. Gift med Matilde Bajer. "I december 1870 skrev Aleksis Petersen (1846-1935) der var cand.polit. og på studiophold i Genéve, til Frederik Bajer, at der var stiftet et internationalt kvindesamfund, og det var som lokalkreds for Danmark heraf, at Dansk Kvindesamfund blev dannet", skriver Niels Kærgård i artiklen Kvinderne og Det statsvidenskabelige i Nationaløkonomisk Tidsskrift, Bind 128 (1990).
Bajer var medlem af Folketinget 1872-1895 for Det forenede Venstre. I 1882 tager Fredrik Bajer initiativ til oprettelse af Foreningen til Danmarks Nevtralisering, senere Dansk Fredsforening.
Fredrik Bajer støttes økonomisk af Hannah Priscilla Peckover i forbindelse med deltagelse i internationale fredskongresser. I 1891 tager Bajer initiativ til etablering af the International Peace Bureau / Bureau International Permanent de la Paix, som Bajer leder til 1907, (hvor han afløses af Henri la Fontaine) og Den danske interparlamentariske Gruppe. I 1907 grundlægger Bajer Den nordiske interparlamentariske Gruppe. Delt Nobels Fredspris, 1908 med svenskeren K. P. Arnoldson. Redaktør af ugebladet Folkevennen 1877-1879. Nægtet indrejse i Tyskland 1917 spga pacifisme. Omfattende forfatterskab om voldgift og liberalt fredsarbejde. Mindesmærker: Frederik Bajers gade i Horsens, fordi Bajer var opstillet og valgt til folketinget i Horsens-kredsen. Fredrik Bajers Plads på Nørrebro i København. Mindesten for Fredrik Bajer (1837-1922) og hustru Matilde Bajer (1840-1934) skabt af Einar Utzon-Frank, givet af Dansk Fredsforening og Danske Kvinders Fredskæde, opstillet i 1923 i Fælledparken og mindesten i Herlufmagles præstegårdshave. Arkiver: Københavns Bymuseum ; Københavns Stadsarkiv, Rigsarkivet, Swarthmore College Peace Collection.

Litteratur

Terp, Holger: Fredrik Bajer bibliography.
Bajer, Fredrik: Danske og Norske Småskrifter om Fredssagen.
- København : Dansk Fredsforening, 1891. - 7 s.
Bajer, Fredrik: Danmarks Forsvar ved Grænse- og Politivagt. 1918.
Fredrik og Mathilde: Kvindebevægelsens og fredsbevægelsens pionerer. / : Ole Mortensøn. G.E.C. Gad, 2018.
Fredrik Bajer's Livserindringer udgivne af hans Søn [Gunnar Bajer]. / : Fredrik Bajer.
- København : Jul. Gjellerup, 1909.
Bajer, Fredrik: Fredsvenlig udvikling. I: Gads danske magasin, 1909.
- København : Jul. Gjellerups Forlag, 1909-1910. - 554 s.
Politikeren Fredrik Bajer (†1922) og hustrus [Mathilde Bajer] arkiv.
- København : Rigsarkivet, 1963. - 28 s. ; Foreløbige arkivregistraturer. Serie 8)


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page