Carsten Rütting Schweitz

Det danske Fredsakademi

Freds- og sikkerheds- politisk leksikon - indledning

Dette er et dynamisk Internetbaseret leksikon som hele tiden er under udvikling og forbedring, skrevet af danske og internationale eksperter. Leksikonnet som er uden reklamer og cookies er gratis at benytte, udvikler sig i retning af både at være et alment konservationsleksikon og et specialiseret fagleksikon med Holger Terp som redaktør.

Formålet med leksikonnet er at give interesserede i fredssagen og sikkerhedspolitik et redskab som både definerer ældre og nye begreber inden for disse emner.

Dokumenterede landebeskrivelser i påbegyndt i slutningen af november 2010. Topografiske kort: Visible Earth http://visibleearth.nasa.gov/

Leksikonnet er ikkekommercielt og ikke freeware. Det må gerne benyttes i undervisning og debat mod kildeangivelse. Undervisere som anvender artikler i leksikonnet til undervisningsbrug opfordres til at sende et eksemplar af deres undervisningsmateriale til Fredsakademiet.

Personer der fremsender bidrag som publiceres i Det freds- og sikkerhedspolitiske leksikon, vil blive krediteret for deres bidrag i fremtidige udgaver.

Disposition for indførsler i leksikonnet

Titel på definition
Definition:
1 Kort definition som uddyber begrebets betydning.
2 Historisk beskrivelse af begrebets anvendelse.
Er der eksempelvis tale om definitioner på militarisme skal der medtages protester og kampagner mod militarismen. Omkring våbenhandel skal kamapgner mod våbenhandel medtages. For fredsgruppers vedkommende skal foreningernes formålsparagraf og en kort beskrivelse af deres historie medtages.
kilde
forfatter til større artikler
Referencer
a: bogtrykte
b: elektroniske

Begreber markeret med "tekst" er under udarbejdelse.

Se også henvisninger er linkede henvisninger til yderligere oplysninger om et begreb, markerede henvisninger under udarbejdelse eller forslag til søgetermer til Internettet.

I enkelte begreber vil teksten være på engelsk, dels på grund af manglende tid til oversættelse af teksten og dels fordi studier i begrebet forudsætter kendskab til engelsk. Nogle begreber er en blanding af flere sprog af hensyn til både de forskere og forfattere som skriver definitionerne og af hensyn til de mange engelsktalende brugere af Det Danske Fredsakademi.

En række begreber er blevet uddybet med yderligere tekst eller litteraturhenvisninger som ligger "bagved" leksikonnet i filer, der er navngivet på følgende måde: begrebr[eference].htm.

Referencefiler er udarbejdet for at sikre, at selve hovedordbogens poster ikke bliver for store og for at sikre, at definitioner på begreber kan dokumenteres yderligere.

Brug eventuelt Fredsakademiets søgemaskine.

Nuværende version 3.

Litteratur om on-lineleksika

Andersen, Carsten: Netleksikon lever allerede. I: Politiken, 09/01/2440.
Kassebeer, Søren: Nej til national-leksikon på nettet. I: Berlingske Tidende, 08/31/2004.
Leder: Enclyklopædien skal da på nettet : Politikere, forlag og kulturfonde bør sikre internetversionen af nationalleksikon.
I: Berlingske Tidende, 08/31/2004.

Historie

Version 1.5 Korrekturlæst af Aage Staffe.

Version 0.28 Korrekturlæst af Erik Lau Christensen.

Version 0.01 til 0.18 korrekturlæst af Holger Terp.

Verison 0.19 Korrekturlæst af Geert Grønnegaard.


Fredsakademiet.dk