Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Fred

Af Max Barthel

Skrevet i skyttegraven under første verdenskrig af en ung tysk digter.

OP fra stinkende Huler, hvor Hærene vakler
ud og Ind i et Mørke. der aldrig ender,
løfter vi vore Hjerter som flammende Fakler,
løfter vi som Faner de blødende Hænder.
VI var Orme I Dyndet og Dødens Fanger;
nu skal Verden høre, hvad vi forlanger.

Fredl Lyksalige Hjemve, ser du Tegnet,
Solen gennemskærer den tykke Taage,
Blomstervej staar aaben i Plgtraadshegnet.
Længe laa vi roligt i Fængslets Kroge...
Lyt! Hvad hører I bag Kanonernes Torden?
Rejs jer, Brødre, fremad, saa brister Porten.

Eder, franske Brødre og Kammerater,
rækker vi Haanden over de hærgede Grænser
gennem den afsindige Storm af Granater.
Hvis I vil som vi, gaar vi ud og renser
Menneskehedens Mark med forenede Kræfter,
saa en helt ny Fremtid vokser derefter.

Kilde: Krig mod Krigen. Udateret

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk