EF

De europæiske fællesskaber. Overnational eller international organisation grundlagt i 1950 som Den europæiske kul- og stålunion. Senere tilføjelser er Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM), 1958 og Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF), 1958.
Oprindelige medlemslande: Belgien, Frankrig, Holland, Italien, Luxemburg og Vesttyskland. Danmark medlem af EF fra 1972 sammen med Irland og Storbritannien.
EF bestod grundlæggende af Kommissionen, Ministerrådet, Europa-Parlamentet og Domstolen.
NU EU.
Se også: IEPG ; WEU.

Organisationer mod EF

Folkebevægelsen mod EF.

Litteratur om EF, EU og WEU

Ukomplet.

Bibliografier

Knudsen, Lene:
Officielle EF-publikationer : En oversigt / Lene Knudsen.
- København : Det kongelige Bibliotek, 1992. - 60 s. - ISBN 87-7023-520-1

Fremstillinger

Traktater om oprettelse af De europæiske Fællesskaber : traktater om ændring af disse traktater : Europæisk Fælles Akt : vedtagelser, erklæringer, I-II. / : Kontoret for De europæiske Fællesskabers officielle Publikationer, 1978 ; 1987.
Bind 2. Dokumenter vedrørende kongeriget Danmarks, Irlands og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands, Den hellenistiske Republiks og kongeriget Spaniens og republikken Portugals tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber.

Beretning vedrørende udviklingen i De europæiske Fællesskaber 1972-.
Udenrigsministeriet, depatementet for udenrigsøkonomi.
'Udenrigsministeriet udarbejder årligt en beretning til Folketinget om udviklingen i EU i det forgangne år i henhold til Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber. Beretningen er i år struktureret omkring tre dele: EU’s håndtering af den økonomiske og finansielle krise, EU’s interne politikker og EU’s forhold til omverdenen' jvf Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven).

Brier, Bent:
EU som supermagt / Bent Brier ; Poul Gerhard Kristiansen.
- København : Folkebevægelsen mod EU-Unionen, 1998. - 20 s. : ill. - ISBN 87-87586-11-8

Folkebevægelsen mod EF: Freden.
- København : Folkebevægelsen mod EF, 1983? - 8 s. + bilag.

Galtung, Johan: Fra fællesskab til supermagt, Tillæg til Notat, 1989:511, udkommet 26. maj 1989.

Gladwyn, Lord [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om de forsvarsmæssige virkninger af en europæisk udenrigspolitik / [ordfører] Lord Gladwyn. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1975. - 6 s. ; 30 cm. ; PE 35.322/endel.)

Jensen, Frede P.:
WEU : Den vesteuropæiske union / Frede P. Jensen.
- København : SNU, 1994. - 202 s. ; anden reviderede udgave. - ISBN 87-601-4304-5

Dilligent, Andr‚ [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om overvågning og beskyttelse af de søveje, ad hvilke EFs medlemmer forsynes med energi og strategisk materiale / [ordfører] Andr‚ Dilligent. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1981. - 18 s. ; 30 cm. ; PE 66.730/endel.)

Fergusson, Adam [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om våbenanskaffelse som led i en fælles industripolitik samt om våbensalg / [ordfører] Adam Fergusson. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1983. - 88 s. ; 30 cm. ; PE 78.344/endel.)

Haagerup, Niels Jørgen [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om det europæiskee politiske samarbejde og sikkerheden i Europa / [ordfører] Niels Jørgen Haagerup. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1982. - 77 s. ; 30 cm. ; PE 80.082/endel.)

Klepsch, Egon [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om de europæiske landes fælles interesser, risici og behov på sikkerhedsområdet : Del B : Begrundelse / [ordfører] Egon Klepsch. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1984. - 46 s. ; 30 cm. ; PE 88.462/endel.)

Klepsch, Egon [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om de europæiske landes fælles interesser, risici og behov på sikkerhedsområdet : Del A : Forslag til beslutning / [ordfører] Egon Klepsch. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1984. - 5 s. ; 30 cm. ; PE 88.462/endel.)

Klepsch, Egon [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for det politiske udvalg om et europæisk samarbejde om våbenanskaffelser / [ordfører] Egon Klepsch. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1978. - 70 s. ; 30 cm. ; PE 50.944/endel.)

Nehring, Niels-Jørgen:
EF, det indre marked og sikkerhedspolitikken / Niels-Jørgen Nehring.
- København : SNU, 1989. - 45 s. - ISBN 87-503-7832-5

Nielsen, Reimar R.: Den europæiske forsvarsdimension : baggrund og prspektiver.
- København : DUPI, 2001. - 191 s. - ISBN 87-90681-39-8

Pintat, Jean-Francois [ordfører]:
Betænkning udarbejdet for energi-, forksnings- og teknologiudvalget om de fremtidige olieleverancer fra Mellemøsten til den ikke-kommunistiske del af verden og om oliepriserne / [ordfører] Jean-Francois Pintat. - København : De europæiske Fællesskaber ; Europaparlamentet ; Mødedokumenter, 1984. - 25 s. ; 30 cm. ; PE 88.885/endel.)

Björsvik, Bjarte [ed]:
Report on the International Conference on European Arms Export Controls : 13-14 November 1997 Riksdagshuset (Parliament building) Stockholm, Sweden / [ed] Bjarte Björsvik ; [ed] Steve Shropshire. - London ; Stockholm : Kristna Fredsrörelsen ; Safeworld, 1998. - 61 s. : ill. ; 30 cm.

Titley, Gary [ordfører]:
European Aerospace and Defence Company : Betænkning om meddelelsen fra Kommissionen om "Europas forsvarsrelaterede industri og de udfordringer, den står overfor, et bidrag til indsats på europæisk plan". (KOM(96)0010 - C4-0093/96) fra Udvalget om Udenrigs-, Sikkerheds- og Forsvarsanliggender / Ordfører: Gary Titley.

Toussaint, A. E. J. [ordfører]:
Anden betænkning udarbejdet for udvalget om Eksterne økonomiske Forbindelser om eksportbegrænsningerne for strategiske produkter, samt teknologioverførsler mellem USA og EF. Del B: Begrundelse. : Bilag. Udtalelser. 1989-90. 1 december 1989 / [ordfører] A. E. J. Toussaint. - København, 1989. - 52 s. ; 30 cm. ; DOC-DA\RR\7078\J. PE121.286/B/endl.)


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page