Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Militarismen

Af Jeppe Aakjær

Saa sidder I gamle Gubber der
og mimrer om Landets Værn
og spænder om Danmarks Midje Svær
og kopler dets Skæbne til Jern.

Mon I da vil bære den Vanvidsvægt
af Krigens blodige Malm
der slaar til Jorden Mændenes Slægt
som Pjelene Loens Halm.

Mon I med Affældigheds Krykkestok
afstiver det sunkne Mod
naar Kuglen kæmmer den blonde Lok
og Ynglingen svømmer i Blod.

Lad fare, lad fare, det Daarespil
nedkald ikke hævnens Lyn!
De værste Fjender vi har blandt os selv
i eders babariske Syn.

Der er mere Værn i det spinkle Siv
der svinger paa mindets Grund
end i onde Instinkters trukne Kniv
vildt løftet i Slagets Stund.

Der er mere Værn i den Blomstergren
der skygger ved Hjemmets Dør
end i alle de Volde af Jord og Sten
bag Kuglesprøjternes Rør.

De panserede Forter med Hjælm og Horn
de bliver, o, Danmark din Grav!
Dit Værn er Agre med bølgende Korn
der lyser med Fred over Hav.

De blodige Furer paa Krigens Val
dem saar vi over med Byg
mens Mindet om faldne Fædres Kval
hensvinder med Kvældens Myg.

Vi vil ej hente Frelse for os
ved Tusind Uskyldiges Drab
langt hellere Spytte med Haan og Trods
i Kanoneres Helvedsgab.

Dit glubske Svælg bliver aldrig mæt,
Forbandede Dyr paa vor Vej,
og gjorde Nationerne dig din Ret:
de vendte Kanonen mod dig.

Du bragte os stadig til større Fald,
endda vi ofred dig alt,
du trak vor sidste Okse af Stald
og slagted vor bedste Galt.

Se, derfor forlader vi Krigens Sold
i Fred vil vi ta' vore Tørn,
og holder vi end et Skud i Behold
det gemmes til Ulv og Bjørn.

Kilde: Fremad, 1913 nr. 17/18.
Ifølge Jeppe Aakjærs selvbiografi Mit regnebræt er Militarismen skrevet 25. maj 191
og offentliggjort første gang i Politiken 16. juli 1911. Også publiceret i Samlede Værker Bd. 2, side 54 - 56.

Indspillet af Kjeld Ingrisch på LP'en Muld og malm : Kjeld Ingrisch synger Jeppe Aakjær, 1978.

Under den tidlige del af første verdenskrig kom desuden Tre krigsdigte, herunder Militaristen taler

Brænde skal Verden, brænde skal alt,
Slotte, Kaféer, Katedraler,
ej blot dit Forraad af Mel som af Malt,
hvad du har sparet af Sødt eller Salt,
men ogsaa de blaa Idealer!
Himlen histoppe, Guds Jagtrevier,
drysse den skal som brændt Papir
ned over trampede Sletter!
Siden med Krudtrøg og Mørseres Brum
atter vi fylder det tomme Rum
og Klodens bestjærnede Nætter.

»Militaristen taler«. 6. december 1914

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk