Fredrik Bajer bibliography

By Holger Terp

A simple search in the Danish libraries database gave the following posts of books only relevant for this study: Articles of Bajer in newspapers and magazines are currently not indexed.

Bajer, Fredrik: Af ministeriet Estrups dagbøger - 1884

Bajer, Fredrik: Acte final de la deuxième conférence de la paix - 1908 Publications de l'Institut International de la Paix : No. 10

Bajer, Fredrik: Befästningsfrågan, parlamentarismen och den förenade venstern i Danmark : Politiska bref - 1876

Bajer, Fredrik: La Croix-Rouge dans les guerres maritimes futures - 1901

Bajer, Fredrik: Da det danske Slesvig gik tabt - 1896 ; 1914 ; 1919
(Den danske anden udgave, der er genudgivet her, mangler illustrationer og kildeangivelser. Illustrationer kan ses i den engelske udgave nedenunder.)

Translated into English:

Bajer, Fredrik: A serious drama of modern history : how Danish Slesvig was lost : a peep behing the veiled scenes of diplomacy, and a warning (1897)
http://www.archive.org/details/seriousdramaofmo00bajerich

Bajer, Fredrik: Dansk Fredsforenings historie - 1894

Bajer, Fredrik: Dansk interparlamentarisk Gruppes Skriftsamling oprettet efter beslutning av Gruppens bestyrelse den 4. februar 1910. - 1911

Bajer, Fredrik: Dansk Kvindesamfunds Stiftelsesaar 1871 - 1905

Bajer, Fredrik: Danske og norske Småskrifter om Fredssagen 1891

Bajer, Fredrik: Den danske Gruppes Sag på den XI interparlamentariske Konference i Wien 1903. - 1904

Bajer, Frederik: Efter Fredsslutningen i Paris 1856. Meddelelser fra Udenrigsministeriets Arkiv m.m. - 1915

Bajer, Frederik: Enslydende nordiske voldgiftstraktater - 1913

Bajer, Fredrik: Det nordiske interparlamentariske Delegeretmødes Forhistorie : 1908

Bajer, Fredrik: Drei Friedenskolonnen der Armee des Internationalismus - 1907

Bajer, Fredrik: Et nyt Organ for Fredsførelsen : Overs. efter Forfatterens Afhandling i Revue de Droit international et Législation comparée Brux.1906

Translated into French:

Un nouvel organe de la pacigérance, 1906

Bajer, Fredrik: Efter fredsslutningen i Paris 1856. Meddelelser fra udenrigsministeriets arkiv m. m. - 1915

Bajer, Fredrik: Forsög på större neutralitetsforbund under Krimkrigen 1900.

Bajer, Fredrik: L'Étude du Compte-rendu officiel de la Conférence internationale de la Paix La Haye, 18. Mai au 29. Juillet 1899 publié par le Ministère des Affaires etrangères des Pays-Bas - 1902

Bajer, Fredrik: Foranstaltninger til Opretholdelse af Danmarks Neutralitet under Krimkrigen : Historisk Fremstilling - 1904

Bajer, Fredrik: Forholdstalsvalg med D'Hondts Fordelingsmåde - 1894 ; 1903

Bajer, Fredrik: Fredrik Bajer's Livserindringer - 1909

Bajer, Fredrik: Fredsbevægelsens Organisatjon : Nobel-Foredrag holdt i det norske Nobelinstitut den 18. Maj 1909 - 1909

Bajer, Fredrik: Fredsførelse (Pacigérance) - 1913

Bajer, Fredrik: Fredsvennernes Krigsplan 1891

General-Rapport fra den danske Delegation ved den i Haag i 1907 afholdte 2. internationale Fredskonference - 1908

Bajer, Fredrik: Herr Kapitals omvändelse : Social tendens-berättelse : samt Spanmåls-ön och Kol-ön, en liten skyddstulls-bild (Efter "Dansk Folketidende" 1871 och 1873) - (1880)

Bajer, Fredrik: Hvad Dansk Fredsforening bør og ikke bør - 1903

Bajer, Fredrik: Hvilket Forhold imellem Stat, Kirke og Skole fremmer bedst sand Frihed, Tro og Oplysning i Folket? : Bidrag til Svar - 1868

Bajer, Fredrik: Ideen til Nordens særlig Danmarks vedvarende Nevtralitet, dens oprindelse og udvikling i kort overblik - 1900

Bajer, Fredrik: Den 15. interparlamentariske Konferences Beslutninger med Forord og Begrundelse af den første Beslutning ved Fredrik Bajer - 1908

Bajer, Fredrik: Interparlamentariske Konferencer - 1890

Bajer, Fredrik: Kornøen eller Kuløen eller det nationale Arbejde? - 1888

Bajer, Fredrik: La neutralité scandinave - 1915

Bajer, Fredrik: Lommebog for den danske interparlamentariske Gruppe - 1906 ; 1909 ; 1911

Bajer, Fredrik: Neutralité féderative : Exposé des motifs d'une formule de convention pour une alliance pacigerante - 1902

Bajer, Fredrik: Norden som republik : Nogle ord om Nordens enheds- og frihedsmål - (1879)

Bajer, Fredrik: Nordens politiske Digtning 1789-1804 - 1878

Bajer, Fredrik: Nordens, særlig Danmarks Nevtralitet under Krimkrigen - 1914

Bajer, Fredrik: Nordiske Nevtralitetsforbund : Historisk Udkast - 1885

Bajer, Fredrik: Un nouvel organe de la pacigerance - 1906

Bajer, Fredrik: Om Danmarks Forsvar ved Grænse- og Politivagt - 1908

Bajer, Fredrik: Om Krigs Forebyggelse ved Voldgift - 1886

Bajer, Fredrik: Om neutralitctens Opretholdelse oed granee-og Politivagt - 1909

Bajer, Fredrik: Om Nevtralitetens Opretholdelse ved Grænse- og Politivagt - 1909

Bajer, Fredrik: Om vigtigheden af og grundsætningerne for en dansk ministeransvarlighedslov - 1873

Bajer, Fredrik: Om Voldgiftstanken i Norden 1850-1890 - 1891

Bajer, Fredrik: Om årsagen til krig og voldgift i Europa siden år 1800 : Prisbelønnet af Den norske Fredsforening - 1897

Bajer, Fredrik: Organisationen af Dansk Fredsforening stiftet d. 28. Novbr. 1882 som Foreningen til Danmarks Neutralisering - 1891

Bajer, Fredrik: Les Origines du Bureau international de la Paix - 1904
http://webapp1.dlib.indiana.edu/collections/lon-un/peace_era/pibp/docs/pibbl002.pdf

Bajer, Fredrik: Pacigérance. In: Revue de Droit international et de Législation comparée, 1903

Bajer, Fredrik: Pligten til at stifte Fred : Særtryk af Fredsbladet - [1901]

Bajer, Fredrik: Register til General-Rapport fra den danske Delegation ved den i Haag i 1907 afholdte 2. internationale Fredskonference samt Litteratur - 1908

Bajer, Fredrik: Republiken Svejts - 1887

Bajer, Fredrik: Det skandinaviske Nevtralitetssystem eller historisk Moral af Nordens Nevtralitet under Krimkrigen - 1901 ; 1902

Translated into French:

Bajer, Fredrik: Le système scandinave de neutralité pendant la guerre de Crimée et son origine historique : Extrait de la Revue d'Histoire diplomatique du 1er avril 1900. - 1900

Bajer, Fredrik: Verdensfredsmødernes meninger på grundlag af de i Paris 1889, London 1890 og Rom 1891 vedtagne beslutninger 1892

Bajer, Fredrik: Zur künftigen Frieden zwischen Deutschland und Scandinavien - 1887

Dansk Fredsforenings Smaaskrifter - 1891-1900

Dansk interparlamentarisk Gruppes Årbøger - 1912-16

Jacobsen, Kurt: Fredrik Bajer (Peace 1908) : The duty to make peace. Article

Kant, Immanuel: Den evige fred : Overs. og forøget med oplysninger - 1889

Klara-Rafael-Fejden / af Fredrik Bajer.

Nordisk interparlamentarisk Forbunds Småskrifter - 1913

Nordiske Nevtralitetsforbund : Historisk Udkast - 1885

Secrétan, Charles: Folkenes ret til fred : Overs. med noter - 1892

Studentersamfundets Smaaskrifter - 1885-92

Studentersamfundets Smaaskrifter. Bind 1 - 1885

Studentersamfundets Smaaskrifter. Bind 2 - 1885-86

Studentersamfundets Smaaskrifter. Bind 3 - 1887

Svenson, Axel: En lifsgerning för freden : Några erinrande ord på K. P. Arnoldson's sextioårsdag d. 27. oktbr : 1904. - 1904

Tabeller over Deling af Tallene 1 til 400 med 1 til 31 og 401 til 1000 med 1 til 13 til Brug ved Forholdstalsvalg med d'Hondts Fordelingsmåde udregnede af Opfinderen - 1903


Fredsakademiet.dk.