Det danske Fredsakademi

Semester 5 - Fredssagen, fredsbevægelsernes historie og politik : Indholdsfortegnelse

Opgaver

Hvorfor er der krig og ufred, når vi alle har en Gud?, synges der i GIRO 413.Der ønskes en opgave på to-tre sider som belyser den religiøse indflydelse på den tidlige fredsbevægelses udvikling.

Der ønskes en redegørelse for det europæiske fredsarbejde i perioden omkring den fransk-tyske krig 1870-1871.

Der ønskes en analyse af debatten om generalstrejke som middel mod mobilisering og krig.

Der ønskes en analyse af kvinders muligheder for fredsarbejde inden for Dansk Fredsforening.

Der ønskes en beskrivelse af vilkårene for fredsarbejde under første verdenskrig.

Der ønskes en beskrivelse af Folkeforbundets indflydelse på fredssagen i mellemkrigsårene.

Der ønskes en analyse af kommunistiske indflydelse i de danske fredsbevægelser under den kolde krig.

Pensum

Artikler

Monografier

Fredsbevægelsens tidlige historie

Fredsbevægelsen under den kolde krig

  • Rasmussen, Søren Hein: Sære alliancer : Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark. Odense Universitetsforlag, 1997.

Top


Tilbage til indholdsfortegnelsen
Tilbage

Fredsakademiet.dk