Fred og Frihed 1940:2

Ligabørn / League Children

Ligabørnene var unge tysk-jødiske landbrugselever som Kvinderens Internationale Liga for Fred og Frihed fik til Danmark i 1938-1939 i samarbejde med Danske Kvinders Nationalraad og Youth Aliya Association for the Imigration to Palestine of Jewish Boys and Girls i London. Arbejdet i Ligaen ledes af Thora Daugaard. Der komme også tysk-jødiske børn til Belgien, Frankrig, Holland, Schweiz, Sverige og USA.
The League Children were young German Jewish so called agricultural trainees which the Woman's International League for Peace and Freedom got to Denmark in 1938-1939 in cooperation with the Danish Women's National Council and the Youth Aliya Association for the Imigration to Palestine of Jewish Boys and Girls in London. The work of the League was headed by Thora Daugaard. There come also German-Jewish children to Belgium, France, Holland, Switzerland, Sweden and the United States.
Se også: Hechalutz ; Komiteen for de jødiske Landvæsenselever ; Landøkonomisk Rejsebureau ved Det kgl. Danske Landhusholdningsselskab.
Se på Internettet: http://www.onethousandchildren.org

Litteratur

Aus Kinderen wurden Briefe : Die Rettung Jüdischer Kinder aus Nazi-Deutschland / Gudrun Maierhof ; Chana Schütz ; Herman Simon. - Berlin : Metropol, 2004. - 351 s. : ill. - ISBN 3-93611-86-7
Ca. 230 danske Hjem staar aabne for Emigrantbørn. I: Fred og Frihed, 1939:4 s. 33-34.
Emigrant-Hjælpearbejdet. I: Fred og Frihed, 1939:5 s. 44-45.
Rünitz, Lone: Danmark og de jødiske flygtninge 1933-1940 : En bog om flygtninge og menneskerettigheder. 2000 s. 135-153.
Stein, André: Skjulte børn. 1995. - 334 s.
Torm, Axel: Jøderne under Krigen. - København : Israelsmissionens forlag, 1946. - 56 s.
Tilskuer, En: I det forjættede Land. I: Fred og Frihed, 1940:2 s. [12-13].
Vort Arbejde med Anbringelse af Emigrantbørn i danske Hjem. I: Fred og Frihed, 1939:7 s. 69-72.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page