Kekkonen-planen

Plan fra 28. maj 1963 om at oprette en atomvåbenfri zone i Norden udarbejdet af den daværende finske præsident Urho K. Kekkonen. I talen sagde han bl.a.: “De nordiske lande danner altså allerede nu de facto en kernevåbenfri zone. Denne kendsgerning hviler dog for øjeblikket kun på unilateral stillingstagen. En bekræftelse af den nuværende situation i denne henseende med gensidige deklerationer (utfästelser) ifølge de retningslinjer, som forudsættes i Undén-planen, vil ikke forårsage nogen ændring i den politik, som de nordiske lande har tilegnet sig, og vil ikke svække deres sikkerhed. Den ville ej heller forrykke de rådende styrkeforhold i verden og således ikke indvirke skadeligt på nogen udeforstående stats interesser. Men jeg er overbevist om, at proklameringen af Norden som en kernevåbenfri zone på en betydningsfuld måde ville stabilisere alle de nordiske landes stilling. Dette ville uimodsigeligt føre de nordiske lande uden for rammerne af de spekulationer, som er fremkaldt af kernevåben-strategiens udvikling, og ville sikre, at dette område blev holdt uden for den internationale spænding”.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page