demokrati

Græsk: Oprindelig et sammensat begreb, demos, og krati. Folkets regering, magt ; folkestyre; en politisk proces.
Der skelnes mellem formelt demokrati og en demokratisk, politisk kultur.
Oprindelig betydning direkte åben autonomi i en dynamisk politisk proces som forudsætter personlig frihed: ytringsret, informationsadgang, organisationsfrihed, retssikkerhed, valgret og debat.
Fravær af militær indflydelse på politik er en anden forudsætning for demokrati og folkestyre, at der er klare regler for, hvornår militær må sættes ind mod civile og deres menneskerettigheder. Informationsadgang, herunder ret til at benytte biblioteker og massemedier til at følge beslutningsprocesser; samt ytringsret er andre parametre eller forudsætninger for demokrati. Arkivlovgivning er endnu et eksempel på, hvor åben og demokratisk et styre er. Manglende tilgængelighed til arkivalier begrundet med hensynet til rigets sikkerhed, forholdet til fremmede magter, indenrigspolitiske hensyn eller personfølsomme oplysninger indskrænker demokratiet. Svage demokratier kan føre til borgerkrige.
Blandt danske demokrater kan nævens: P. A. Heiberg, Lars Bjørnbak, J. J. Dampe, Frederik Dreier,
I de fleste stater er demokrati indsnævret til et repræsentativt parlamentarisk demokrati på det indenrigspolitiske område. Dvs. er demokrati, hvor man en gang imellem (f.eks. hvert fjerde år) vælger/stemmer på en person eller et parti, som man ønsker skal repræsentere sig i parlamentet; Folketinget.)
Vælgere eller borgerne har ikke direkte indflydelse på sit lands sikkerhedspolitik og udenrigspolitik, fordi demokratiet indsnævnes gennem politiske og administrative beslutninger og tiltag: Eksempelvis må kommunalbestyrelser, ifølge indenrigsministeriet og højesteret, ikke vedtage beslutninger om atomvåbenfri zoner og menige soldater må ikke være medlemmer af politiske organisationer og deltage i politiske møder.
Demokratisering fremmes gennem anvendelse af folkeafstemninger og direkte aktion.
Se også: Anke ; blokerende mindretal ; borgermøde ; civil ulydighed ; databeskyttelse ; datasikkerhed ; deltagerdemokrati ; deep democracy ; demokratisk centralisme ; demonstration ; direkte demokrati ; dobbelt flertal ; Europarådet ; forfatning ; forvaltningsret ; Giovanni Sartori ; grundlæggende frihedsrettigheder ; grønbog ; høring ; kvalificeret flertal ; legalitet ; legitimitet ; magt ; mandat ; meritokrati ; nærhedsprincippet ; internationale organisation ; nærdemokrati ; Nærdemokratiudvalget ; ombudsmand ; referendum ; retspoliti ; retssikkerhed ; pressefrihed ; selvforvaltning ; skindemokrati ; soldaterpolitik ; statborger ; strafferetspleje ; styreform ; timografi ; tog ; urafstemning ; ytringsfrihed.

Litteratur

Avery, John: Ted Turner Protests Against the Death of Democracy .
Christensen, Jørgen: Fredsbevægelsen og demokratiet : En analyse af fredsbevægelsens bidrag til demokratiseringen af den sikkerhedspolitiske beslutningsproces. I: Dansk udenrigspolitisk årbog 1988 s. 55-77.
Kaptajn L. Cramer-Larsen: Hvordan har Anti-terrorloven krænket de klassiske danske retssamfundsprincipper, og er kursen sat mod overvågningssamfundet?
FORSVARSAKADEMIET, Fakultetet for Strategi og Militære Operationer VUT-II/STK-II 2004-2005
Demokratiet undergraves oppefra. / : Jussi Merklin. Rosenkilde og Bagger, 1980.
Fafner, Hans Henrik: Det farlige demokrati : USA bryder sig ikke om en FN-rapport om demokrati i den arabiske verden, så rapporten bliver ikke offentliggjort. I: Information, 12/23/2004.
Fisk Robert: Demokratikorstog [i Mellemøsten] er et fantasifoster. I: Information, 02/16/2004.
Helset, Per: Hemmelighold og demokrati i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. 1981. - ISBN 82-00-05516-7.
Den kontrollerede verdensorden : Terrorkrigen har en hidtil ubelyst skyggeside. Da de politiske ledere i Vesten svarede igen på terrortruslen med anti-terrorlovgivning, begrænsede de samtidig de klassiske frihedsrettigheder for borgere og virksomheder verden over / Morten Sørensen ; Thomas Larsen. I: Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin, 2002:4 s. 12-16.
Kumar, Ravindra: Gandhi, Non-violence and Democracy with Special Reference to India.
Learning for Democratic citizenship / Ove Korsgaard ; Shirley Walters ; Randi Andersen (eds). 2001.
- ISBN 87-7701-890-7
I demokratiets navn / Jens Thoft , Henrik Zahle ; Baltaser Andersen ; Klavs Birkholm.
- Egtved : Fredsebvægelsens forlag, 1986. - 68 s.
I Frome har borgerne allerede taget deres verden tilbage: I den lille by i det sydvestlige hjørne af England har en uafhængig borgerliste, der vil have social og bæredygtig omstilling, overtaget samtlige pladser i byrådet. Nu forestår den svære realisering af demokrati i samlesæt. / : Jørgen Steen Nielsen. I: Information, 31. maj 2017.
Kragh Rasmussen, Rasmus: De ser os alle. I: Information, 09/09/2002.
Lykkeberg, Rune: Ret til krig eller ret til kritik? I: Information, 08/31/2002.
Opdragelse til demokrati. / : Inger Merete Nordentoft. Tiden, 1944.
- http://www.kb.dk/e-mat/dod/130021569667.pdf
Ross, Alf: Hvorfor Demokrati?
- Købenahvn : Ejnar Munksgaard, 1946. - 372 s.
Røder, Ulla: Retssikkerheden i Europas demokratier.
Sharp, Gene: Fra diktatur til demokrati. Informations forlag, 2011.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page