kontinent ; verdensdel

Fastland, en del af verden: Afrika, Antarktis eller Sydpolen, Asien, Australien og Oceanien, Eurasien, Europa, Amerika: Nordamerika samt Sydamerika.
Den kontinentale sokkel / The Continental Shelf er den sokkel, hvorpå kontinenterne hviler samt havbunden og undergrunden i de undersøiske områder, der ligger uden for det ydre territorialfarvand i hele den naturlige forlængelse af kyststatens landterritorium.
Blandt forhistoriske kontinenter kan nævnes: Gondwanaland ; Laurasien ; Pangæa ; Pannotia og Rodinia.
Laurasien var et superkontinent, der bestod af de senere kontinenter Nordamerika og Eurasien: landmassen der udgør Europa og Asien.
Tethyshavet var et hav, som i mesozoikum, lå mellem kontinentene Gondwana og Laurasien.
Se også: Arktis (Nordpolen) ; eksklusive økonomiske zoner ; geologi ; klimazone ; kontinentaldrift eller pladetektonik ; Marie Hammer ; naturvidenskab ; palæontologi : riftzone eller forkastningszone ; de tektoniske plader ; Ø.
Se tillige: Gondwanaland og Zealandia ved New Zealand ; Prækambrium eller kryptozoikum.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page