Bofors; Saab Bofors Dynamic

Svensk våbenfabrik - en del af det svenske og internationale militær-industrielle kompleks - grundlagt 1646. Alfred Nobel køber Bofors i 1894. Salg af kanoner og andre våben til Irak og en række ander stater i mellemøsten, ofte via Singapore. Anmeldt af Svenska Freds-och Skiljedomsföreningen for våbensmugling 1984. I 1987 begår inspektøren for Statens Krigsmateriel i Sverige, Carl F. Algernon, selvmord ved kaste sig foran et tog i Stockholms tunnelbane. Algernon havde en time før haft besøg af Bofors øverste chef, Anders Carlberg. Samme år afsløres det, at Den svenske finansminister Kjell-Olof Feldt i oktober 1973 skal have godkendt, at Bofors sendte flere våbentyper til Iran, uden at den svenske regering gav de nødvendige eksporttilladelser. Afsløringen fører til at svensk politi foretager husundersøgelse hos Bofors-direktør Martin Ardbo i Karlskoga.

Litteratur

Bofors: Svindlande affärer. / : Henrik Westander.
- Stockholm : Ordfronts förlag/Pax förlag,1988.
Få skandaler har vair så förödande för Sveriges anseende internationellt och ingen har haft så stora konsekvenser på hemmaplan som Boforsaffären. Hittills har Bofors skumraskhantering med Robot-70, haubitsar och kanoner till länder i Mellanöstern lett till att en SAF-ordförande tvingats avgå, att två av de högsta cheferna för Bofors fått sparken, att en utrikeshandelsminister tvingats ägna sig åt jordbruksfrågor och att en krigsmaterielinspektör omkommit i tunnelbanan.
År 1984 polisanmäldes AB Bofors av Svenska freds- och skiljedomsföreningen för att olagligt ha exporterat luftvärnsrobotsystemet RBS-70 till de förbjudna länderna Dubai och Bahrain vid Persiska viken. Anmälan stöddes av dokument som överlämnats av en tidigare Boforsanställd, Ingvar Bratt. Förundersökningen bekräftade att Bofors använt Singapore som mellanstation för illegal vidareexport både i detta och i flera andra fall.
The Bofors story, 25 years after. / : Chitra Subramaniam Duella, the Hoot, 24/04/2012.
- http://www.thehoot.org/media-watch/media-practice/the-bofors-story-25-years-after-5884
"I knew what I was doing when I leaked the documents to you. I could not count on my government or Bofors or the government of India to get to the bottom of this."
Sten Lindstrom explains why he chose to turn whistleblower to Chitra Subramaniam- Duella
April 2012 marks the 25 anniversary of the Bofors-India media revelations, which began on April 16, 1987 with revelations on Swedish state radio. The Hoot presents an interview with the man who decided to leak over 350-documents to former Indian journalist Chitra Subramaniam-Duella, then with The Hindu and later with The Indian Express and The Statesman. The documents included payment instructions to banks, open and secret contracts, hand written notes, minutes of meetings and an explosive diary. They led to the electoral defeat of an Indian prime minister and blew gaping holes into a Swedish prime minister’s record as a champion of peace and disarmament. Above all, they formed the basis for the first ever transfer of secret bank documents from Switzerland to India. Sten Lindstrom is the former head of Swedish police who led the investigations into the Bofors-India gun deal. In an interview to Subramaniam-Duella, he reveals himself as the Swedish Deep Throat and explains why he chose to turn whistleblower.
Mot Rädslan: Han utmanade Bofors, bygden - och sig själv. / : Ingvar Bratt.
- Stockholm : Carlsson Bokförlag, 1988.
Whistleblowing: Ingvar Bratt, hjälte eller förrädare. / : Martin Hurtig.
Lunds Universitet, Statsvetenskapliga institutionen.
- https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1320626&fileOId=1320627
'Det kanske mest kända fallet där en insider lämnat över information till en extern aktör i Sverige är Ingvar Bratts avslöjande av Bofors AB:s smuggelaffärer. Ingvar Bratt som arbetade som ingenjör på Bofors, upptäckte att företaget smugglade vapen till länder som det var enligt svensk lag förbjudet att handla med. Bratt gav denna information till svenska freds som gjorde en polisanmälan mot företaget.
Efter att Bratt blåst i visslan fick han utstå mängder av hot och trakasserier från f.d. arbetskamrater. Hoten riktades inte endast mot Ingvar själv, utan även mot hans fru och barn. Detta ledde till att han kände sig tvungen att flytta från sin hemstad Karlskoga och bosätta sig på hemlig ort...
Bofors AB från Karlskoga stod under större delen av 70-talet ensamt för över 50 procent av den svenska vapenexporten. Bofors inflytande över Karlskoga var nästan total. Karlskoga hade i början av 70-talet knappt 40 000 invånare och av dessa var ca 9000 anställda i Bofors. Det innebar att en majoritet av familjerna i samhället var beroende av företaget för sin inkomst, och så hade det varit i flera generationer. Bofors med sin stora ekonomiska tyngd styrde allt ifrån bostadsbyggande till den lokala idrottsklubben.'

Jensen, Mona: Bofors sælger granater til USA. I: Arbejderen, 01/17/2005.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page