Det danske Fredsakademi

Sangbog

At ville, det er Sagen

Mel: Fuglen sit Øje lukker.

At ville, det er Sagen
saavel i smaat som stort;
at ville frem med Dagen
og faa en Gærning gjort.

Der snakkes alt for meget,
der handles alt for lidt,
derfor er Troen bleget,
og Synerne forslidt.

Det nytter lidt, vi stiger
som Ørn med stærke Slag
naar overalt vi viger,
hvor Livet kræver Tag.

Her gælder det at ville
og vælge sit Parti;
her gælder det at stille
og staa hinanden bi.

Thi først vi høster Gavnet,
naar alle Kræfter vil.
Arbejde det er Navnet
paa, hvad der trænges til.

Der snakkes alt for meget,
der flagres uden Maal.
Nu, Viljen understreget,
det giver Talen Staal!

Jacob Harrekilde
Kilde: Sangbog for Aldrig mere Krig, 1936.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk