Det danske Fredsakademi

Semester 10 - Indholdsfortegnelse

Pensum

Opgaver

 1. Der ønskes en analyse af grundlaget for krigen mod Irak.
 2. Der ønskes en politisk biografi over den amerikanske præsident Richard Nixon.
 3. Der ønskes en biografi over den amerikanske udenrigsminister og sikkerhedspolitiske rådgiver Henry Kissinger, specielt set i lyset af anklager rettet mod ham for begåede krigsforbrydelser.
 4. Der ønskes en beskrivende analyse af Københavns befæstnings indenrigspolitiske, militære og økonomiske betydning.
 5. Der ønskes en tekstanalyse og sammenligning af de to næsten samtidige selvbiografier af A. Hitler: Mein Kampf og Mahatma Gandhis Satuagraha in South Africa.
 6. Der ønskes en analyse af USAs planer for anvendelse af Thule-basen i et nationalt missilskjold.
 7. Der ønskes en analyse og vurdering af beslutningsprocessen omkring tvangsforflytningen af Thulebefolkningen i 1953, herunder specielt beslutningsprocessen omkring aftalen mellem USA og Danmark om forsvaret af Grønlands tekniske bilag nr. 1 fra 1951.
 8. Der ønskes en beskrivelse af USAs besættelse af Korea 1945-1948, specielt med henblik på US, The Army Of Occupation, KOREA.
 9. Der ønskes en analyse af freds- og konfliktforskning på danske undervisningsinstitutioner
 10. Der ønskes en analyse af fredsundervisning i Danmark, herunder dens anvendelse i danske skoler
 11. Der ønskes en analyse af fredsdebatten i den danske folkekirke under den kolde krig.
 12. Der ønskes en analyse af feministiske aspekter af fredsbegrebet.
 13. Der ønskes en biografi over Bertha von Suttner, herunder en analyse af hendes betydning for fredsbevægelsen og kvindesagen.
 14. Der ønskes en analyse og historie over Kvinder For Fred.
 15. Der ønskes en politisk biografi over den socialdemokratiske forsvarsminister Alsing Andersen.
 16. Der ønskes en biografi over den liberale fredsven Fredrik Bajer, specielt i perioden 1908-1922.
 17. Der ønskes en biografi over kvindesagsforkæmperen og pacifisten Mathilde Bajer.
 18. Der ønskes en biografi over Anthony Benezet, specielt belysende hans pacifisme og arbejde for de amerikanske indianere i perioden under the French and Indian War.
 19. Der ønskes en biografi over Lars Bjørner.
 20. Der ønskes en biografi over fredsforskeren Anders Boserup som belyser hans videnskabelige arbejde og politiske betydning i forbindelse med afslutningen af den kolde krig.
 21. Der ønskes en politisk biografi over venstre forsvarsministeren Søren Brorsen. Arkiv: Rigsarkivet.
 22. Der ønskes en biografi over Elihu Burritt.
 23. Der ønskes en biografi over Pierre Ceresole.
 24. Der ønskes en biografi over Thora Daugaard.
 25. Der ønskes en biografi over Emil Dehn.
 26. Der ønskes en biografi over den radikale politiker Meta Ditzel.
 27. Der ønskes en biografi over Alfred Hermann Fried.
 28. Der ønskes en biografi over Ellen Hørup.
 29. Der ønskes en biografi over den norske marinekaptajn og pacifist Olaf Kullmann.
 30. Der ønskes en biografi over den amerikanske pacifist William Ladd.
 31. Der ønskes en politisk biografi over den radikale kirkeminister Thorvald Poulsen.
 32. Der ønskes en biografi over den engelske filosof Bertrand Russell.
 33. Der ønskes en politisk biografi over Carl Th. Zahle 1901-1946.
 34. Der ønskes en biografi over Else Zeuthen.

Pensum

Aftales mellem den studerende og studievejleder.

Top


Tilbage til indholdsfortegnelsen
Tilbage

Fredsakademiet.dk