Det danske Fredsakademi

biblioteks- og arkivvejviser

The Danish Peace Academy: Electronic library and research

Internet Library for Librarians - InfoRetriever

The Compleat Internet Researcher - Advanced Strategies and Techniques

Selected Subject Guides & Resources - Library Web - Columbia U (NY)

Internettets historie / History of the Internet

The Internet Archive

Hesseldahl, Peter: Arkivering af alverdens websider. I: Bibliotekspressen, 2002:19 s. 608-610.

Danmark / Denmark

Bøger / Books

Printed publications.

Folkebibliotekernes database : Bibliotek.dk / Danish books in Print

Biblioteker / Libraries

Danmarks Biblioteksforening: Biblioteksvejviser.

Det kongelige Bibliotek

Bibliotheca Danica - Danish books in print before 1840

Statsbiblioteket

Statens Avissamling

Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Det kongelige Garnisionsbibliotek

Danmarks Tekniske Bibliotek

Tidsskriftcentret
Online bibliotek med links til 350 tidsskrifters hjemmesider og e-mail adresser. Tidsskrifterne er organiseret efter emner og organisationer.

Arkiver / Archieves

Statens Arkiver

Danmarks Nationale Privatarkivdatabase
Online database over danske privatarkiver.

Sammenslutningen af Lokalarkiver
De danske lokalarkiver indeholder kommunale arkiver og personalia.

Udlandet - Internationalt / International

The European Library.
http://www.theeuropeanlibrary.org

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA),
Edinburgh, Scotland, 1927-. http://www.ifla.org/en/about

The International Institute for Social History.

Institute for Global Communications - PeaceNet - ikke aktivt mere

United Nations Information Centre for the Nordic Countries / FNs informationskontor for de nordiske lande. Biblioteket indeholder materiale fra FN om eksempelvis fred og sikkerhed, peacekeeping, uddannelse, kultur, forskning, økonomi, flygtninge og menneskerettigheder.

Canada

Contemporary Conflicts - Canadian Forces College

Norge / Norway

Nobelinstituttets Bibliotek / The Library of the Norwegian Nobel Institute.
Forskningsbibliotek med omfattende samlinger inden for fredssagen, international politik, internationale organisationer, FN mm.

Storbritannien / Great Britain

Commonweal Library - engelsk fredsbibliotek i Bradford.

USA

Library of Congress - Online Catalog

CALL US Military Dictionary and Thesaurus

OpenDoor - Declassified National Security Agency Documents pre-WWI - WWII - Bibliographic Index

Studies in Intelligence - Declassified - CIA

Swarthmore College Peace Collection


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk