bedriftværn

Del af NATOs totalforsvarskoncept. Frygten for sabotage i specielt rustningsindustrien fører til overvågning og kontrol af de ansatte.

Litteratur

Om bedriftværn i Vesttyskland se strengt fortroligt cirkulære om 'bedriftsikkerhed'. I: Roth, Karl-Heinz: Den anden arbejderbevægelse. - ISBN 87-7330-017-9 s. 320-321 og resten af dokumantationen i værket frem til s. 368.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page