teologi

Græsk: Læren om gudsopfattelse, religion.
Der har blandt akademikere i mange år været en diskussion om, hvorvidt den tidlige kristne kirke var pacifistisk i sin grundholdning eller ikke. Udgangspunktet for den teologiske og akademiske debat er Jesus bjergprædiken, hvori det bl.a. fastslåes, at man skal elske sin fjende. Se opslaget om fredssagen i Kirke-Leksikon for Norden bd.2.
Efter den katolske kirkes accept af retfærdige krige og korstog opstod de tidlige historiske fredskirker i England og Frankrig.
Kirken forsøgte i middelalderen at skabe et konfliktbegrænsende system gudsfreden og selv de mange nye sekter søgte at opretholde en kirkelig enhed eirene.
Aflad, Reformationen.
Danske præster var fritaget for værnepligt fra jyske lov til 1849; til gengæld skulle de betale præsteryttere.
Blandt pacifistiske kristne teologer kan nævnes: Valdemar Ammundsen, Leonardo Boff, Erasmus Desiderius fra Rotterdam, J. de Graaf, Anders Pedersson Kempe, Bodil Koch, Jesper Baltzarsen Könecken, Raleigh Myers, Ruby Sales, Felicien Nemeyimana, Albert Schweitzer, Douglas V. Steere, Nathan Söderblom, Johannes Ude, John de Wycliffe.
Se også: Abbed ; advent ; agape ; aksion ; annekspræstegårde ; Thomas Aquinas 1225?-1274 (Summa Theologiae) ; arvesynd ; Augustin af Hippo eller Aurelius Augustinus ; autodafe ; befrielsesteologi ; Berliner Konferenz Europäischer Katoliken ; bibelkritik ; biologisme ; Leonardo Boff ; Dietric Bonhoeffer ; Blå kors ; Jens Brøndum ; Helder Camara ; Catholic Association for International Peace ; the Church of England Peace League ; Christian Peacemaker Teams, Clergy and Laity Concerned ; Christ and Peace Campaign ; dervish ; diakon ; dogma ; dommedag ; dødssynd ; eksegese ; Episcopal Pacifist Fellowship ; erfaringsteologi ; eros ; evangelium ; Every Church A Peace Church ; exkommunikation ; excorcisme ; feltpræst ; Folkekirkens Nødhjælp ; forsoning ; fredsbøn ; fredshilsen ; fredspræst ; fredssang ; fredsvalg ; frikirker ; David Ray Griffin ; gnosticismen ; Holger Rosenkrantz ; Hugo Grotius ; Uffe Hansen ; helvede ; Johann Gottfried von Herder ; hermeneutik ; Marie Holst ; hymnologi ; hyrdebreve ; menighed ; mensalgods ; messe ; International Christian Friendship ; International Fellowship of Reconsiliation ; Islam ; Karen Jeppe ; kapel ; kapellan ; katollik ; Katolsk Arbejderaktion i Danmark ; Katholske Krigsmodstandere i Danmark ; Kerk en Vrede ; kirkemagt ; Den kirkelige Vietnamkomité ; Kirkeligt Verdensforbund ; Kirkeligt Verdensforbund til Fremme af international Forstaaelse ; kirketugt ; konklave ; konsistorium ; krigskult ; kriseteologi ; Kristne for nedrustning ; Kvækerne ; kætteri ; lama ; lignelse ; liturgi ; lægemission ; modpaver ; Nazaræerne ; New Zealand Christian Pacifist Society ; nadver ; nemesis ; neologi ; Isaac Newton ; nåde ; nådemidler ; paradis ; patrologi ; pave ; pax ; Pax Christi International ; Abbé Pierre ; pietisme ; polemik ; pray-in for peace ; prædikant ; præst ; præstegæld ; rabiner ; Martin Rade ; satyagraha ; skolastiken ; the Soceity of Prayer for World Peace ; sværmer ; teokrati ; tro ; trossamfund ; valgmenighed ; valgmenighedspræst ; variantsamlinger ; værnepræst ; økumenisk.

Litteratur

Kirkehistorisk Bibliografi. / : Torben Christensen m. fl. ; færdigredigering ved Jakob H. Grønbæk og Erik Nørr. Gad, 1979.
Brock, Peter: The Military Question in the Early Church : A Selected Bibliography of a century's Scolarchip 1888-1987. - Toronto : Eget forlag, 1988.
Kirkehistorisk bibliografi / Torben Christensen ; Jakob H. Grønbæk ; Erik Nørr ; Jørgen Stenbæk. Gad, 1979. - 423 s.
Institute for Theology and Peace, Barsbüttel, Germany: Online bibliography Theology and Peace.
http://www.ithpeace.de/bibl/suche.asp?cmd=loeschenalles
Garden, James: Theologiæ Pacificæ / Comparative Theology; Or the true and solid grounds of pure and peaceable theology ... now translated from the Latin copy, with some few enlargements by the author. - Edinburgh : G. Hamilton & A Kincaid, 1735. - xvii, 107 s.
Geismar, Eduard: Krig og Kristendom.
- København : Nyt nordisk Forlag, 1917. - 16 s.
Heering, G. J.: Kirken og Krigen. - København : H. Hagerups Forlag, 1932. - 218 s.
Kirke-Leksikon for Norden, I-IV . / : Frederik Nielsen ; J. Oskar Andersen. - Aarhus ; København: Jydsk Forlags-Forretning ; Forlaget for kirkeleksikon ; Hagerup, 1900 ; 1904 ; 1911 ; 1929.
- https://archive.org/details/Kirke-leksikonForNordenBind1A-e
- https://archive.org/details/Kirke-leksikonForNordenBind2F-k
Krig, Moral og Kristendom : En Fredssagens Katekismus / Sherwood Eddy ; Kirkby Page. - København : Kristligt Fredsforbund, 1928. - 116 s.
The Oxford Handbook of Biblical Studies. / : edited by J.W. Rogerson and Judith M. Lieu. Oxford University Press, 2006.
The Oxford History of the Biblical World. / : editor: Michael David Coogan. Oxford University Press, 1998.
The "Summa theologica" of St. Thomas Aquinas (1912).
- http://www.archive.org/details/summatheologi01thom
The Supplement "was compiled probably by Fra Rainaldo da Piperno." - pt. III, no. 4, p. 98.
- http://www.archive.org/search.php?query=Thomas%20Aquinas%20AND%20mediatype%3Atexts
Teologi og negerslaveri : om Erik Pontoppidans fortale til L. F. Rømer: Tilforladelig efterretning om kysten Guinea, [Guldkysten, Ghana]1760. / : Svend E. Green-Pedersen. I: Festskrift til Povl Bagge på halvfjerdsårsdagen 30. november 1972. Den Danske Historiske Forening, 1972 s. 71-87.
Tolstoj, Leo : Kristi Lære og Kirkens Lære.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page