Det danske Fredsakademi

Sangbog

Fredens Daad skal Frugter bære

Fredrik Bajer
Fredrik Bajer

Mel.: Rasmussen, P. E.: Danmarks dejligt Vang og Vænge

Fredens Daad skal Frugter bære
uden Plet af Blod.
Frugter, som vort Folk skal være
Næring sund og god.
Folkehad er giftig Føde,
Folk og Land det lægger øde,
Brodersind til alle Sider
Folk og Land udvider.

Fremad under Fredens Fane!
Frem til Kamp mod Krig!
Ej for Guld og Land at rane
eller plyndre Lig.
Men for trindt at skabe Lykke,
som gør Nordens Grænser trygge.
Brodersind til alle Sider
Folk og Land udvider.

“Slyng din Arm om Millioner,
elsk den hele Jord!”
Og trods Kroner og Kanoner
bli'r din Sejr da stor;
thi kun varig Sejr vinder
den, som Hjærtet til sig binder,
Brodersind til alle Sider
Folk og Land udvider.

Fylk om Fanen Skarer tætte,
alle, som vil Fred!
Fredens Maal det er at sætte
Ret i Magtens Sted.
Krigen skiller, Freden samler,
indtil Grænsepæle ramler.
Brodersind til alle Sider
Land og Folk udvider

Frederik Bajer.
Kilde: Fredsvennernes Sanghæfte, 1904.
Også publiceret i Fred paa Jorden : Julebog for Fredsvenner, 1891.
Sangbok for norsk ungdom / Mads Berg og Rasmus Stauri, 1923.
Sangbog / Aldrig mere Krig, 1926.
Sangbog / Kvindernes internationale liga for fred og frihed, 1949.


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk