Folketinget

Sammensat begreb af folk og ting.
Folketinget er det danske parlament, som har tre funktioner: lovgivning, parlamentarisk kontrol og debat.
Folketinget oprettes i 1849 som led i etableringen af 'folkestyret' - der afskaffede enevælden og dens stænderforsamlinger.
Folketinget var dengang en del af Rigsdagen.
Lov om valg til Folketinget. LBK nr 369 af 10/04/2014 (Gældende)
Folketingets medlemmer skriver under på, at de vil overholde den danske grundlov.
Negativ parlamentarisme indføres med det politiske systemskifte i 1901.
Til den parlamentariske kontrol hører Folketingets udvalg vedrørende efterretningstjenesterne og Statsrevisorerne.
Folketingets muligheder for at lovgive reguleres formelt af de internationale organisationer Danmark er medlem af, samt af de internationale konventioner og traktater som danske politikere har ratificeret.
Forsvarsudvalgets sagsområder er: forsvar, udskrivningsvæsen, civile værnepligtige, civile institutioner under forsvaret m.v. og sikkerhedspolitiske spørgsmål, som er knyttet til forsvarets opgaver, samt det kommunale og statslige redningsberedskab, det civile beredskab, atomberedskabet og nuklear sikkerhed.
Et simpelt folketingsflertal erklærer som det eneste parliament krig mod Irak 2003.
Forslag til Lov om etablering af en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget fremsat den 16. november 2017.
- https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=194720
- https://www.borgerforslag.dk/
Se også: Amtskredse ; bevillingsret ; Dansk interparlamentarisk Gruppe ; demokrati ; Danmark: politik ; dobbeltmandat ; Europaudvalget ; Finansudvalget ; folketingsvalg ; Folketingets Ombudsmand ; forsvarsforlig ; Indfødsretsudvalget ; Den interparlamentariske Union ; Landstinget ; løsgænger ; magt ; mandat ; minister ; Den Nordatlantiske Gruppe i Folketinget ; Nordisk Råd ; opstillingskreds ; ombudsmand ; parti ; PET-kommissionen ; regering ; Rigsrevisionen ; Rigsraadets Folketing ; samråd ; statsrevisorerne ; stedfortræder ; storkreds ; Det udenrigspolitiske nævn ; valg ; valgkreds ; vildledning.

Litteratur

Folketingstidende, 1849-.
Folketingsårbog.
Folketinget efter valget-.
Statsrevisorerne: Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret-.
Folketinget kender ikke reglerne for magtanvendelse / Ulrik Dahlin ; Poul Rasmussen. I: Information, 0830/2004.
Folketinget vildledt om irakiske fanger: Folketinget fik i flere tilfælde direkte forkerte oplysninger fra forsvarsminister Søren Gade (V), når ministeren under ministeransvar skulle besvare spørgsmål om håndteringen af irakiske fanger I flere svar til Folketingets Forsvarsudvalg har tidligere forsvarsminister Søren Gade (V) givet direkte forkerte oplysninger om fangehåndteringen i Irak. Spørgsmålet er nu, om Gade har overtrådt ministeransvarsloven ved imod bedre vidende at vildlede Folketinget, påpeger jurist Sten Bønsing. /: Sebastian Gjerding, Anton Geist, Ulrik Dahlin.
Lagt på information.dk 27. december 2011 kl. 22:07. Bragt i den trykte udgave 28. december 2011 på side 6 i 1. sektion.
Leder: Balladen om FE-chefen. I: Information, 04/01/2015.
Leder: Lastværksministeren. I: Information, 3. juni 2016.
Om hastebehandlede lovforslag i Folketinget.
Rapport fra Vederlagskommissionen. / : Vederlagskommissionen, 2016.
- http://sim.dk/media/1015517/Rapport%20(Vederlagskommissionen).pdf
'Kommissionen skal foretage en analyse af den samlede vederlæggelse af borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre. Analysen skal omfatte alle elementer i vederlæggelsen, herunder godtgørelser, omkostningstillæg, eftervederlag, pension, modregningsregler, samordningsregler, uddannelsesmidler og den løbende regulering af vederlagene. Kommissionen skal behandle vederlæggelsen af de forskellige hverv i sammenhæng. Kommissionen skal endvidere inddrage oplysninger om vederlæggelsen af andre ansvarsfulde poster i vores samfund.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page