Det danske Fredsakademi

Læseplan og opgaver til krig, Geografi

1 G. HF

Udarbejd verdenskort, der viser sammenhængen mellem krige, borgerkrige og " natur" katastrofer som tørke og sult. Kilder til oplysninger kan være FAO.

Det ønkes belyst hvilke eventuelle sammenhænge der er mellem våbeneksport og politisk begrundet vold i forskellige verdensdele, eksempelvis i Afrika syd for Sahara, Asien, Europa, Latin- og Sydamerika. Udarbejd kort og data, der belyser udviklingen ved eksempelvis anvendelse af parmetre som områdets demografiske oplysninger, militærudgifter, militariseringsgrad, naturressourcer, geopolitiske betydning. Opgaven kan dække en eller flere perioder, eksempelvis 10, 20, 25 år.

Hvad betyder den våbenteknologiske udvikling for militærets behov for øvelsesfaciliteter?

Hvad har den militære oprustning betydet for udviklingen af kort og atlas?

På et verdenskort ønskes vist de steder hvor der har fundet produktion og sprængninger af kernevåben. Hvor markant er forureningen?

Udarbejd kort, som viser militære anlæg i Danmark, Grønland og Færøerne i hhv. 1947, 1951, 1969, 1987, 1991 og 1999. Forklar eventuelle forskelle.

Læseplan og opgaver til nedrustning, Geografi

Udarbejd verdenskort, der viser sløjfede militære anlæg efter anden verdenskrig.

Lav kort som viser de af USAs baser, der var led i den den inddæmningspolitikken over for Sovjetunionen/statskommunismen.

Udarbejd verdenskort, der viser større sløjfede militære anlæg efter Den kolde krig. Med større militære anlæg menes baser, depoter, radarer som var led i Early Warning og lignende systemer. Hvilke lande har fået del i fredsdividenden pga. nedrustning efter den kolde krig?

Hvad er sammenhængen mellem militære luftkoridorer og udbredelsen af den civile fly-trafik i Europa? Er der militære luftkorridorer i andre verdensdele?

Udarbejd verdenskort som viser atomvåbenfri zoner. Herunder skal der redegøres for de forskellige zoners folkeretslige status.

Litteratur

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk