Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Fred

Af Ingrid Sjøstrand

FRED
ÄR INTE FRANVARO AV KRIG
FRED ÄR INTE LUGN OCH RO
INTE ORDNING OCH SÄKERHET

FRED ÄR ET ÄVENTYR
FRED ÄR NYA UPPTÄCKTER
UPPFINNINGEN AV EN NY ART:
MÄNNISKAN

FRED ÄR LIVETS MÄRLIGSTA MUTATION
SKAPAD AV MÄNNISKAN

FRED ÄR INTE FRIHET
FRED ÄR AT FRIGÖRA MÖJLIGHETER

FRED ÄR INTE AT SLIPPA SLÅS
FRED ÄR ET TVÅNG ATT GÖRA VÄRLDEN BÄTTRE

FRED ÄR INTE OBEROENDE
FRED ÄR ATT INGÅ I EN HELHET

FRED ÄR INTE TRYGGHET OCH BESTÄNDIGHET
FRED ÄR INTE EN GARANTI FÖR NÅGONTING

FRED ÄR ATT OVISS STIGA UR NEUROSEN
OCH MÖTE VERKLIGHETEN

FRED ÄR INTE FRIHET FRÅN FAROR
FRED ÄR ATT VÅGA KLÄ AV SEJ SINA FÖRSVAR

FRED ÄR INTE ATT KOMMA OVERENS OM ANDRAS VILLKOR
FRED ÄR AT DELA ALLAS VILKOR

FRED ÄR INTE LÖNSAM
FRED ÄR ATT SATSA ALLT SIT UTSÄDE
OCH SKÖRDA BLÅKLOCKA

FRED ÄR INTE EN GÅVA
FRED MÅSTE ERÖVRASS PÅ NYTT VARJE DAG

FRED ÄR INTE UPPNÅDDA MÅL
FRED ÄR ATT VÄXA
FRED ÄR ATT VÅGA BLI VUXEN

FRED VINNS INTE MED SEGRAR
FRED ÄR INTE FÖRTRYCKETS FALL
OCH DE FÖRTRYCKTES MAKT
FRED ÄR GEMENSKAP MELLAN LIKAR

FRED ÄR INTE ATT LITA PÅ FÖRSYNEN
FRED ÄR AT LITA PÅ SIN GRANNE

FRED KAN INTE OPPRÄTHÅLLAS
PÅ FRAMTIDENS BEKOSTNAD
FRED ÄR AT LEVA PÅ EGGEN MELLEN NUET OCH
FRÄMTIDEN
FRED ÄR ATT KUNNE SE BARNEN I ÖGONEN

FRED ÄR INTE TÅLAMOD
FRED ÄR INTE ATT STÅ UT MED LIDANDET
FRED ÄR ATT KÄMPA FÖR LIVET

FRED ÄR INTE ATT AVSTÅ
ANNAT ÄN FRÅN FÖRMÅNER
FRED ÄR ATT NJUTA AV JORDEN

FRED ÄR ÄNTLIGEN KRÄNGE AV SEJ ÅNGESTEN
OCH STANNA OCH SE SEJ OMKRING

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk