Det danske Fredsakademi

Sangbog

Ring ud, klare Klokker

Mel.: Jeg saa kun tilbage.

Ring ud, klare Klokker, mod Himlens klare Hær,
de drivende Skyer, det vinterblanke Skær!
I Nat skal Aaret rinde i Tidens store Hav,
ring ud, klare Klokker, og ring ham i Grav.

Ring ud kun det gamle, Ring ind det ny med Lyst,
ring hen over Sneen med Fryd i eders Røst!
Farvel vil Aaret byde, - saa lad ham gaa sit Skud!
Ring Sandheden ind og ring Løgnene ud!

Ring Sorgen ud, som tærende dybt i Hjærtet bor
for dem, vi aldrig møde skal mere her paa, Jord!
Ring ud den bitre Trætte, som skiller rig og arm,
ring Lægedom ind for al Jorderigs Harm!

Ring ud hver Sag, som tabte forlængst sin Ret til Liv,
henfarne Tiders Kampe med al den usle Kiv!
Ring Adel ind i Tanke og Vandel, - ring ind
os renere Love og mildere Sind.

Ring ud den falske Stolthed af Byrd og Blod og Stand,
og smaalig Nid og Avind med giftig Klaffertand!
Ring Kærligheden ind, som kan aldrig blive træt,
med Broderskab i Striden for Sandhed og Ret!

Ring ud hver gammel Sot, som har hærget Jordens Vang;
ring Guldbegæret ud, som gør Sjælen lav og trang.
Ring ud de tusind Krige, som Mindet gruer ved,
ring ind de Tusind Aar med den liflige Fred!

Alfred. Tennyson 1850 v. Uffe Birkedal
Kilde: Sangbog for Aldrig mere Krig, 1936.

Ring out, wild bells, to the wild sky

Ring out, wild bells, to the wild sky,
The flying cloud, the frosty light:
The year is dying in the night;
Ring out, wild bells, and let him die.
Ring out the old, ring in the new,
Ring, happy bells, across the snow:
The year is going, let him go;
Ring out the false, ring in the true.

Ring out the grief that saps the mind,
For those that here we see no more;
Ring out the feud of rich and poor,
Ring in redress to all mankind.

Ring out a slowly dying cause,
And ancient forms of party strife;
Ring in the nobler modes of life,
With sweeter manners, purer laws.

Ring out the want, the care, the sin,
The faithless coldness of the times;
Ring out, ring out my mournful rhymes,
But ring the fuller minstrel in.

Ring out false pride in place and blood,
The civic slander and the spite;
Ring in the love of truth and right,
Ring in the common love of good.

Ring out old shapes of foul disease;
Ring out the narrowing lust of gold;
Ring out the thousand wars of old,
Ring in the thousand years of peace.

Ring in the valiant man and free,
The larger heart, the kindlier hand;
Ring out the darkness of the land,
Ring in the Christ that is to be.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk