historisk referenceramme

Omfatter de udsnit af historien, der indlæres og anses for relevante i de udenrigs- og sikkerhedspolitiske problemstillinger.
Desuden den del af den oplevede historie, der har betydning for en generations udenrigs- og sikkerhedspolitiske afgørelser.
Historiebevidsthed og historiesyn handler om, hvordan historien bruges og misbruges.
Niels Helweg Petersens arkivpolitik
Niels Helweg Petersen ville i sin tid som udenrigsminister officielt større åbenhed i forvaltningen af den meget restriktive danske arkivlovgivning, som dengang reelt umuliggjorde seriøs dansk forskning i den militærpolitiske historie. I forbindelse med de mange sager om den amerikansle Thulebase i Grønland gjorde Niels Helweg Petersen så mange krumspring i sagen, at det kun med meget stort besvær lykkes for journalisten Poul Brink at få offentliggjort Hans Hedtoft brevet fra 1957. Konklussionen må være: Alle danske politikere dækker over hinanden, uanset partifarve.

Litteratur

Vi viser befolkningen H. C. Hansens hemmelige brev.
I: Thule-sagen - løgnens univers. / : Poul Brink.
På omslaget: Bogen bag filmen: Idealisten med forord: Niels Frid-Nielsen. Lindhardt og Ringhof, 2015.
Terp, Holger: Grønlands historie. Fredsakademiet, 2015.
http://www.fredsakademiet.dk/ordbog/gord/grønlands%20historie.pdf ,
hvori de efterhånden mange sager om amerikanerne i Grønland er dokumenteret.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page