sikkerhed

Latin: Beskyttelse, læ, sorgløshed. Uden bekymring. Uden fare.
Det, at være fri for trusler om vold og krig.
I denne betydning kendes begrebet fra midten af det 15. århundrede.
Der skelnes mellem personlig og national sikkerhed, eksempelvis: Folketinget vildledt i sag om rigets sikkerhed.
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs, 2018.
Se også: Almensikkerhed ; asyl ; Berlinmuren ; bussikkerhed ; Center for Cybersikkerhed ; datasikkerhed ; demokrati ; dige ; forsikring ; forsyningssikkerhed ; fyrvæsen : garanti ; frihed ; Global Security Institute ; human security ; internetsikkerhed ; Den kinesiske mur ; klimasikring ; kryptering ; livskvalitet ; lægemiddelsikkerhed ; naturbeskyttelse ; negativ sikkerhed ; Offshoresikkerhedsrådet ; patientsikkerhed ; permissive action link ; personbeskyttelse ; produktsikkerhed ; Responsibility to Protect Princip ; retssikkerhed ; Rådet for Digital Sikkerhed ; Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed ; Rådet for større badesikkerhed ; Rådet for større IT-Sikkerhed ; Rådet for større flyvesikkerhed ; securere ; securitet ; sikkerhedskopi ; sikkerhedsnet ; sikkerhedspolitik ; sikkerhedsrepræsentant ; Sikkerhedsstyrelsen ; Statens IT-Sikkerhedsråd ; sygesikring ; Søsportens Sikkerhedsråd ; Det Tekniske Sikkerhedsråd ; tolerence ; trafiksikkerhed ; værn ; værnemidler.

Litteratur

CRS: Cybersecurity: Authoritative Reports and Resources. / Rita Tehan. 2012.
Human security : Reflections on globalization and intervention.
/ : Mary Kaldor. Polity, 2007.
Leder; Internet sikkerhed. I: Arbejderen, 23. Januar 2019.
Der er brug for et markant politisk signal imod enhver form for spionage og overvågning. Hvorfor lukke døren for Huawei, hvis man holder ladeporten åben for USA?
Monitoring food security in countries with conflict situations (Issue No.5):
A joint FAO/WFP update for the United Nations Security Council, 2019.
Spotlight on Afghanistan, Central African Republic, Democratic Republic of the Congo, Lake Chad Basin, South Sudan, Somalia, Syrian Arab Republic and Yemen.According to latest analyses from late 2018 (mainly Integrated Food Security Phase Classification [IPC]), around 56 million people need urgent food and livelihood assistance in these countries.
Nuclear Weapons Won't Keep Us Safe: The U.S. will spend an estimated $1 trillion on its nuclear arsenal in the next 30 years. And for what cause? / : Noam Chomsky. In These Times, March 31, 2014.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page