Logo til Det danske Fredsakademi af Carsten Rütting Schweitz.

Det danske Fredsakademi

Spørgsmål og svar om Fredsakademiet og internetbaseret undervisning

  1. Hvad er Det danske Fredsakdemi?
  2. Det dansk fredsakademis vedtægter.
  3. Hvorfor et dansk fredsakademi på internettet ?
  4. Hvor kan jeg finde oplysninger til opgaveskrivning?
  5. Hvorfor er Jeres uddannelser ikke kompetencegivende?
  6. Hvem er medlemmer af Det danske Fredsakdemi?
  7. Hvad er grundlaget for Det danske Fredsakdemi?
  8. Hvor kan jeg møde underviserne i Fredsakademiet?
  9. Hjælp

Hvorfor et Dansk Fredsakademi på internettet?

Fordi der er lidt fredsundervisning i folkeskolerne, i gynmasierne, HF og på universiteterne. Da der også er få medlemmer i de danske fredsgrupper, er internettet den bedste måde at formidle fredsundervisning på. Fredsakademiet er under opbygning og behøver undervisere og pædagoger til at udvikle undervisningsmateriale.

Dokumentation

Det danske Fredsakademis tilbud er specielt egnede til undervisere og elever, fordi der er løst et stort problem omkring anvendelse af Internettet i undervisningssammenhænge. Hvis en trykt bog anvendes til undervisningsbrug, kan både lærer og elev være sikker på, at indholdet ikke ændrer sig. I givet fald kan man referere til de forskellige udgaver. Internetsider ændres ofte dagligt, så der kan stå helt andre ting i den hjemmeside læreren læser end det, eleven tidligere har læst. I Det danske Fredsakademis hjemesider er alle ændringer fra version 1 af en tekst dokumenteret, og der er dokumentation som viser ændringer; foruden adgang til de oprindelige sider i Fredsakademiets arkiv.

Back to Top

Hvor kan jeg finde oplysninger til opgaveskrivning?

Der er ingen facitlister i Det danske Fredsakademi. Akademiet forventer, at de studerende selv skriver deres opgaver, men der er en del hjælp at hente i fredsakademiets artikler, databaser, leksikon og i kronologi. For lærere og elever er der en forslag til læseplaner inden for forskellige fag. En række universitetsopgaver er lagt på Internettet. Aarland, Line: Viden bliver ikke mindre af at blive delt. I: Information, 09/21/2001.

Back to Top

Hvorfor er Jeres uddannelse ikke kompetencegivende?

Fredsakademiets undervisning er endnu ikke godkendt, ligesom anden dansk fredsundervisning heller ikke har været godkendt af Undervisningsministeriet. Arbejdet med opbyggelsen af Det danske Fredsakademi er sket med frivillig, ulønnet arbejdskraft og der sker løbende en kvalitetssikring af materialet i Fredsakademiet. Indtil Fredsakdemiet kan stå på egne ben, kan akademiets undervisningstilbud og hjælpemidler anvendes i anden kompetancegivende undervisning.

Back to Top

Hvem er medlemmerne af Det danske Fredsakdemi? ?

Det danske Fredsakademi består af personer med forskellig baggrund. Forhenværende militært personel og civile, akademikere, undervisere, studerende, en bibliotekar, en journalist osv. som alle har indset nødvendigheden af, at der gives et tilbud om mere fredsundervisning i Danmark.

Back to Top

Hvad er Det danske Fredsakademi?

Det danske Fredsakademi er en uafhænig, humanistisk forsknings- og undervisningsinstitution oprettet 2000, hvis medlemmer oprindelig udpeges af Fredsbevægelsens Koordineringsgruppe på baggrund af arbejdet med den alternative forsvarskommmission, Fredskommissionen af 1998, som udgav betænkningen “Elsk-værdig sikkerhed”.

Back to Top

Hvad er grundlaget for Det danske Fredsakademi?

Det danske Fredsakademi arbejder ud fra Fredskommissionen af 1998's betænkning “Elsk-værdig sikkerhed”. Ligesom lærerne i skolerne og i universiter har forskellige politiske og etiske holdninger har underviserne i fredsakademiet det også. Forskellige holdninger er grundlag for gode debatter. Fredsakademiets personalepolitik går alene ud på at bedømme undervisernes faglige og menneskelige kvalifikationer. Når Forsvarsakademiet ansætter folk som undervisere, forventes ansøgerne at have en positiv opfattelse af forsvaret. På samme måde forventer Fredsakademiets lærerkollegie, at Fredsakademiets undervisere har et afklaret forhold til begrebet pacifisme.

Back to Top

Hvor kan jeg møde lærerne i Det danske Fredsakademi?

Det danske Fredsakademi er indtil videre udelukkende interentbaseret. Indtil vi får råd til mursten, bibliotek, administration og undervisningslokaler er mødestedet først og fremmest Internettet. Medlemmerne af Fredsakademiets Arbejdsgruppe (lærerstaben) kan kontaktes via elektronisk brev, med snail post eller telefonisk.

Back to Top

Fredsakademiet.