Fredsakademiet

Database over ophørte fredsorganisationer

Listen er ukomplet

Navn Alt. navn Land Oprettet Opløst Emneord Note Kilde Dato
24. august udvalget
DK 1973
ABC Defence Committee
England

efterretningstjenester
On the Run
Akademikere for Fred
DK 19?? 19?? faglig fredsgruppe


Aksjon for atomavrustning
Norge

Aksjon mot forhåndslagring
Norge

basepolitik


Albertslund Fredsråd
DK

lokalgruppe


Allerød Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


AmKs tusindmandsforening
DK


Støtteforening for Aldrig mere Krig.

Antikrigsrörelsen
Sverige 1911

Startet i Lund.

Antimilitaristisk Fond
DK 1916
19?? Støttefond startet af militærnægteren Niels Johansen.

Arbejdsgruppe Traktat Nu
DK 1984

I september.

Arkitekter for fred
DK

faglig fredsgruppe


AUCs freds- og konfliktsforskningsgruppe
DK

lokalgruppe Startet af Søren Kelforff.

Balkan Peace Team
UK 1993 2002 Medstifter Howard Clark

Ballerup Fredskomite NTA DK

lokalgruppe


Bibliotekarer for fred
DK 19?? 19?? atompacifisme Under Bibliotekarforbundet

Birkerød Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Birkerød Fredskomite
DK

lokalgruppe


Birkerødkomiteen for Nedrustning NTA DK

lokalgruppe


Bornholms Fredskomite
DK

lokalgruppe Knud Åge Madsen

Brabrand og Gjellerup Fredsgruppe
DK

lokalgruppe Karen Gammelgård

Broby Fredsgruppe Fyn for Fred DK

lokalgruppe


Brøndby for Fred
DK

lokalgruppe


Brønderslev Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Brønshøj-Husum-Tingbjerg fredsgruppe NTA DK

Børn og Unge mod militær BUMM DK

Cenral Committee for Conscientious Objeciton
USA 19?? 19?? Vietnamkrigen


Civiltjänstgörarförbundet
Finland

Committee to Aid American War Objectors
Canada 19?? 19?? Vietnamkrigen


Danmark mod Krig
DK

Danmark mod Krig København og Omegn Danmark mod Krig DK

lokalgruppe Roskilde Efterskole

Danmark mod Krig Odense Danmark mod Krig DK

lokalgruppe


Danmarks demokratiske Kvindeforbund
DK

Danmarks Goodtemplar Forbund
DK

Dansk Bertrand Russell Råd
DK 1967 1967 Vietnamkrigen


Dansk Folkeforbundskomité
DK 1923 1940Dansk Freds- og Folkeforbundsforening FN-forbundet DK 1923
Dansk Fredsforening FN-forbundet DK

Dansk Fredsforening - Forening for Mellemfolkelig Ret FN-forbundet DK

Dansk Fredsforening - Foreningen for Forenede Nationer FN-forbundet DK 1947
Dansk Fredskonference
DK 1952 1962Dansk Fredsparti Fredspolitisk Folkeparti DK

Dansk Fredsråd
DK 1948

Skoleinspektør Valdemar Sørensen, Skive.

Dansk Samråd for Forenede Nationer FN-forbundet DK 1948
Dansk skuespillerforbunds Fredsudvalg
DK

faglig fredsgruppe Helene Trap Andersen

Danske kvinders Fredsforbund
DK 1916
kvindefredsgruppe


Danske kvinders Fredskæde Ligaen DK

kvindefredsgruppe


Danske lægers sammenslutning mod krig
DK 19?? 19?? fredsundervisning


Danske præsters fredsgruppe
DK 1956?
faglig fredsgruppe Formand Uffe Hansen.

Danske Vietnamkommiteer, de DDV DK

De 13
Norge 1960 1963Djursland Fredsgruppe NTA DK

lokalgruppe


Een Verden FN-forbundet DK 1946 19?? føderalisme Del af international fredsbevægelse,

Een Verdens Ungdom
DK 1957 1970Egtved Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


European Nuclear Disarmament
International 1980 19?? atompacifisme


Fagbevægelse for Fred
DK

faglig fredsgruppe


Fallout marshing Band, the
England 1981 19?? atompacifisme
The Fallout marshing Band Songsheet
Finlands Fredsförbund
Finland 1907 1913Finlands kristliga Fredsrörelse
Finland

Folk for Fred
Færøerne


Meta Johannesen

Folk for Fred i Haslev
DK

lokalgruppe


Folk for Fred i Holstebro
DK

lokalgruppe


Folk for Fred i Humlebæk
DK

lokalgruppe


Folk for Fred i Ishøj
DK

lokalgruppe


Folk for Fred i Nykøbing Falster
DK

lokalgruppe


Folk for Fred i Odsherred
DK

lokalgruppe


Folk for Fred i Ringsted
DK

lokalgruppe


Folk for Fred i Sønderborg
DK

lokalgruppe


Folk for Fred i Århus Nord
DK

lokalgruppe


Folkefronten mod Krig, Reaktion og Fascisme
DK

Folkekampagnen mot kernekaft og kernevåben
Sverige


Inga Michaeli Politiken 11. maj 1985
Foreningen for Forenede Nationer FN-forbundet DK 1950
Foreningen for konsekvente Antimilitarister
DK 1915
Foreningen til dans Nevtralisering Dansk Fredsforening DK 1882
Forsoningsforbundet 19?? DK 1913
pacifisme


Fredens Tilhængere i dan
DK 194?
pacifisme Tilsluttet Verdensfredsrådet. Peace in Print.
Fredericia NTA
DK

lokalgruppe


Frederiksberg Fredskomite NTA DK

lokalgruppe


Frederikssund Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Freds- og sikkerhedspolitisk selskab COPRI DK 1985
Fredsbevægelsens Samråd
DK 1947?
koordineringsgruppe


Fredsgruppen i Ballerup
DK

lokalgruppe


Fredsgruppen i Brøndbyerne
DK

lokalgruppe


Fredsgruppen i Fredericia
DK

lokalgruppe


Fredsgruppen i Herning Herning Højskole DK

lokalgruppe


Fredsgruppen i Hobro
DK

lokalgruppe


Fredsgruppen Midtfyn Fyn for Fred DK

lokalgruppe


Fredsgruppen på Amager SAM DK

lokalgruppe Ruth Gunnarsen.

Fredsgruppen på Aurehøj Statsgymnasium NTA DK

lokalgruppe


Fredsgruppen på B &W Motor
DK

lokalgruppe


Fredsgruppen på Christianshavns Gymnasium NTA DK

lokalgruppe


Fredsgruppen på Faaborg Gymnasium Fyn for Fred DK

lokalgruppe


Fredsgruppen på Helsinge Amtsgymnasium NTA DK

lokalgruppe


Fredsgruppen på KUA NTA DK

lokalgruppe


Fredsgruppen på Mulerne Fyn for Fred DK

lokalgruppe


Fredskommiteen i Gladsaxe NTA DK

lokalgruppe


Fredskommiteen i Odense Fyn for Fred? DK

lokalgruppe


Fredskommiteen Stevns
DK

lokalgruppe


Fredspolitisk Folkeparti
DK 1960 197? atompacifisme Aage Bertelsen Peace in Print.
Fredspsykologisk forskningsgruppe
DK

fredsundervisning


Fredsriksberg Fredskomite
DK

lokalgruppe


Fredssamarbejdet i Århus Dansk Metal DK 1982
lokalgruppe


Fredsvennernes Esperantoforening
DK

Fredsvennernes Ungdomsforbund
DK

Fyn for Fred
DK

lokalgruppe


Fællesskabet aktiv ikkevold
DK 1938 1942Fællesudvalget til fremme af Freds- og Folkefor-bundsarbejdet i Danmark
DK

Fåborg Fredsgruppe Fyn for Fred? DK

lokalgruppe


Fåbotg Fredskomite
DK

lokalgruppe


Generalstaben til ikkevoldeligt forsvar Tværpolitisk Centrum DK

Gjellerup Brabrand fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Gladsaxe Fredskomite Fredskommiteen i Gladsaxe DK

lokalgruppe


Gladsaxe Nej til Atomvåben NTA DK

lokalgruppe


Glostrup for Fred NTA DK

lokalgruppe


Greenham Common Støttefond Kvinder for fred? DK 1984

fond
Ekstraposten
06/21/1984
Grenå for Fred
DK

lokalgruppe


Greve Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Gruppen for fred og nedrustning på Birkerød Statsskole NTA DK

lokalgruppe


Grøndal for Fred
DK

lokalgruppe


Gymnasielærere for fred
DK 1982 19?? fredsundervisning Inger Bjørn Andersen

Haderslev fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Hadsten Fredsgruppe NTA DK

lokalgruppe


HAWK-komiteen i Odense
DK

lokalgruppe


Helsinge for Fred
DK

lokalgruppe


Helsinge NTA NTA DK

lokalgruppe


Helsingør NTA NTA DK

lokalgruppe


Helsingørgruppen for nedrustning
DK

lokalgruppe


Herlev Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Hillerødkommiteen for fred og nedrustning
DK

lokalgruppe


Hindegade Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Hjørring for Fred
DK

lokalgruppe


Hjørring Fredskomite
DK

lokalgruppe


Hobro Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Holbæk NTA NTA DK

lokalgruppe


Horsens Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Humlebæk Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Humlebæk NTA NTA DK

lokalgruppe


Hvidovre for Fred
DK

lokalgruppe Inge Søborg

Hørsholm-Karlebo Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Idræt for Fred
DK

faglig fredsgruppe


Indre By's Fredskomité
DK

lokalgruppe Eigil Poulsen

Informasjonskommiteen for forsvarsdebatt

1985
International Pacifist Association Groupement Pacifiste International International 19??
pacifisme
Bart de Ligt s. 54
International Anti-Militarist Association
International 19??
pacifisme
Bart de Ligt s. 54
International Anti-Militarist Bueau
International 19??
pacifisme
Bart de Ligt s. 54
Islandske Studerendes Fredsgruppe NTA DK

Jelling Fredsgruppe NTA DK

lokalgruppe


Journalister for Fred
DK

faglig fredsgruppe


Jurister for Fred Jurister mod Kernevåben DK

faglig fredsgruppe Ole Karup

Jurister mod Kernevåben
DK 1960 1963 faglig fredsgruppe Ole Karup

Kalundborg Folk for Fred NTA DK

lokalgruppe


Kalundborg Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Kampagnen mod atomvåben
DK 1960 1967 atompacifisme Del af Campaign for Nuclear Disarmament.

Kampagnen til støtte for desertører og militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien
DK 19?? 19?? værnetvang Militærnægtelse ; flygtningepolitik Peace in Print.
Kampanjeorganisasjonen mot stasjonering av A-våpen på norsk jord
Norge

Kerteminde Fredskomite Fyn for Fred? DK

lokalgruppe


Kolding Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Kolding NTA NTA DK

lokalgruppe


Komiteen Norge ut av NATO
Norge


Hagbard Jonassen.

Kommiteen til fremme af en uafhængig dansk udenrigspolitik
DK

Kommiteen til oplysning om atomfaren
DK 1958
Konsekvente fredsvenner
Finland

Kontaktnet ikkevold
DK 1983
Kosør Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Kristeligt fredsforbund
DK 1913
pacifisme Skifter 19?? navn til Forsoningsforbundet Information 36411
Kristne for nedrustning
DK 1979
Kvindernes fredsaktion

1960 1963 kvindefredsgruppe


Kvindernes verdens-komite mod Krig og Fascisme
International 1934
kvindefredsgruppe


Kvinnernes Fredsaksjon
Norge

Kvinnokamp för Fred
Sverige

kvindefredsgruppe


Køge Fredskomite SAM DK

lokalgruppe


Landsforeningen for Konsekvente Antimilitarister
DK 1917 1918 værnetvang


Landskampagnen for Fred og SikkerhedLandskampagnen Stop Atomraketterne
DK 198? 198? atompacifisme
Peace in Print.
Landskontaktudvalget for Civile Værnepligtige LKU DK

Livmødrene
DK 1983 1987 kvindefredsgruppe


Lolland for Fred
DK

lokalgruppe


Lyngby NTA NTA DK

lokalgruppe


Lyngby-Tårbæk Fredskomite
DK

lokalgruppe


Lærere for fred
DK

fredsundervisning


March for Liv
DK

Middelfart Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Middelfart Fredskomitee Fyn for Fred? DK

lokalgruppe


Middelfart NTA
DK

lokalgruppe


Militær- og Nægterforeningen Militærnægterforeningen DK

Militærnægternes Oplysningskontor
DK 1965
Mod tysk genoprustning
DK

Motorcyklister for fred
DK

Møn for Fred NTA DK

lokalgruppe


Nedrustningsgruppa FIVH
Norge

Nedrustningsgruppen i Farum
DK

lokalgruppe


Nedrustningsgruppen i Helsingør
DK

Nei til atomvåpen
Norge

Nej til Atomvåben
DK 1980 1991 atompacifisme


Nordfyn for Fred
DK

lokalgruppe


Nordisk Fredsforum
International
1960Nordisk Fredsforum
International


Göran von Bonsdorff

Nordisk kontaktudvalg - atomvåbenfri zone nu
International

Nordiske Kvinders Fredsinitiativ
International

kvindefredsgruppe


Nord-Vest Fredskomite
DK

lokalgruppe


Norges Fredslag Norsk Fredsforening Norge

Norges Fredsråd
Norge 1945
Norges Godtemplar forbund
Norge


Norsk afholds- og fredsbevægelse.

Norgeslaget for folkefred
Norge 1949
Norsk Fredsforening
Norge 1885
Norske Fredskomite
Norge

Nr. Broby Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


NTA-Christianshavn Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Gentofte Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Haslev Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Ikast Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Kalundborg Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Nørrebro Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Odense Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Silkeborg Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Skanderborg Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Skovlunde Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Smørum Nedre Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Ålborg Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


NTA-Århus Lokalgruppe NTA DK

lokalgruppe


Nyborg Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Næstved Fredskomité
DK

lokalgruppe


Nørrebro for Fred NTA DK

lokalgruppe


Nørrebro NTA NTA DK

lokalgruppe


Odder Fredsgruppe NTA DK

lokalgruppe


Odense NTA NTA DK

lokalgruppe


Odsherred Folk for Fred
DK

lokalgruppe


Pax
DK 1913
Presternes fredslag
Norge 1928
faglig fredsgruppe


Protest mot atomvåpen
Norge

Randers Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Ribe Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Ribe NTA NTA DK

lokalgruppe


Ringsted Folk for Fred NTA DK

lokalgruppe Gerda M. Christensen.

Roskilde Fredskommite NTA DK

lokalgruppe


Roskilde NTA NTA DK

lokalgruppe


Rødovre for Fred
DK

lokalgruppe


Rødovre NTA NTA DK

lokalgruppe


Samarbejdsudvalget mod NATO
DK

koordineringsgruppe


Samenwerkkinsband Stop de Neutronenbomb
Holland 1977
koordineringsgruppe Maria Bergsøe

Silkeborg Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Slagelsekommiteen for Fred og Sikkerhed
DK

lokalgruppe


Socialdemokrater mod atomvåben og militarisme
DK 1982
partipolitisk fredsgruppe


Solrød Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Sorsunnata Ikkekrig Grønland 1984 1987
Struer Fredsgruppe NTA DK

lokalgruppe


Sundhedsarbejdere for fred
DK

faglig fredsgruppe Annika From. Peace in Print.
Svendborg for Fred
DK

lokalgruppe


Svendborg NTA NTA DK

lokalgruppe


Sydvest for Fred
DK

lokalgruppe


Søndermarksgruppen NTA DK

lokalgruppe


Teater for fredThy for Fred NTA DK

lokalgruppe


Trøjborg Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Tværpolitisk Centrum
DK 1963

John Jeppesen

Tværpolitiske kontaktgrupper
DK

Tønder Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Tårnby Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Tåstrup Fredskomite
DK

lokalgruppe


Ud af NATO
DK 1965
Unge for fred
DK

Unge for Fred i Brønshøj
DK

lokalgruppe


Vanløse NTA NTA DK

lokalgruppe


Vanløse-gruppen mod oprustning NTA DK

lokalgruppe


Vejle Fredsgruppe NTA DK

lokalgruppe


Vesterbro Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Vesterbro Fredskomite
DK

lokalgruppe


Vestfyns Fredsgruppe
DK 1983
lokalgruppe


Viborg NTA NTA DK

lokalgruppe


Vordingborg Fredsgruppe
DK

lokalgruppe


Vordingborg NTA NTA DK

lokalgruppe


Værløse Fredskomite
DK

lokalgruppe


Værløse NTA NTA DK

lokalgruppe


Østerbro Fredskomite
DK

lokalgruppe


Østerbro NTA NTA DK

lokalgruppe


Åbenrå Fredskomite
DK

lokalgruppe


Åbenrå NTA NTA DK

lokalgruppe


Ålborg NTA NTA DK

lokalgruppe


Ålborg-komiteen mod baserne
DK

lokalgruppe


Århus Fredscenter
DK

lokalgruppe


Århus Fredsgruppe Murernes Fagforening DK

lokalgruppe


Århuskomiteen mod NATO
DK

lokalgruppe


Århuskommiteen mod baserne
DK

lokalgruppe


Århuskonferencens Københavnsudvalg
DK

lokalgruppe


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen
Fredsakademiet.dk