Det danske Fredsakademi

Litteratur om militærnægtelse

Version 1

Af Holger Terp

Listen er ukomplet. Beretninger er kun antydet.

Oplysninger om manglende litteratur om militærnægtesle og værnepligt kan sendes til Fredsakademiet.

1 :
10 argumenter mot civiltjeneste / .
- Oslo : Kampanjen mot verneplikt, 1984. - 8 s. : ill.
Emneord: militærnægtelse ; Norge.
[35.51 ]

2 Agøy, Nils Ivar:
"Kampen mot vernetvangen" : Militærnekterspørgsmålet i Norge 1885 - 1922 : Hovedopgave i historie ; Universitetet i Oslo / Nils Ivar Agøy. - Oslo : Eget forlag, 1987. - 407 s.
Emneord: Militærnægtelse ; Norge.
[35.51 Ag]

3 Jonassen, Hagbard:
Aldrig mere Krig / Hagbard Jonassen et al. - Valby : Borgen, 1966. - 152 s. : ill.
Emneord: fredsbevægelser ; Danmark ; Amk ; Fredsvennernes Hjælpearbejde ; Kampagnen mod Atomvåben
[15.7 Al]

4 Jonassen, Hagbard [ed]:
Aldrig mere Krig : Dansk Afdeling af "War Resisters' International, 1926-1936 Udgivet af Hovedbestyrelsen for "Aldrig mere Krig" ved / [ed] Hagbard Jonassen et al. - Ailkeborg : Aldrig Mere Krig, 1936. - 32 s. : ill. ; 30 cm.
Emneord: fredsbevægelser ; Danmark ; Gribskov ; Kompedal
[15.7 Al]

5 :
Antimilitaristisk sang- og aktionshåndbog / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1981. - 67 s. : ill.
[78.7 ]

6 :
Atompolitisk militærnægtning / .
- Oslo : Folkereisning mot Krig, 1979. - 32 s. : ill. - ISBN 82-90409-10-9
Emneord: Militærnægtelse, Norge
[35.51 ]

7 :
Beretning 1986-87 / .
- Tåstrup : Værnepligtsstyrelsen, Indenrigsministeriet, 1987. - 16 s. - ISBN 87-503-7042-1 [35.51 ]

8 :
Beretning 1987-88 / .
- Tåstrup : Værnepligtsstyrelsen, Indenrigsministeriet, 1988. - 16 s. - ISBN 87-503-7539-3
[35.51 ]

9 :
Betænkning om sessionsbehandling, bedømmelse og udskrivning af værnepligtige : Afgivet af de af Indenrigsministeriet den 4. marts 1971 nedsatte FOUSHIP- og Regulativudvalg, samt, den af Indenrigsministeriet den 3. november 1971 nedsatte styringskomite vedrørende rationalisering af udskrivningsvæsnet / . - København : Indenrigsministeriet, 1975. - 38 + 89 upaginerede s. bilag ; Betænkning ; 746). - ISBN 87-503-1754-7
[35.51 ]

10 Bjerg, Hans Chr.:
Stavnsbånd og værnepligt : Omkring værnepligtsreformen 1788 / Hans Chr. Bjerg. - Tåstrup : Værnepligtsstyrelsen, Indenrigsministeriet, 1988. - 32 s. : ill. - ISBN 87-503-7331-5 [35.51 Bj]

11 Bjerg, Hans Chr.:
"Til fædrelandets forsvar" : værnepligten i Danmark gennem tiderne / Hans Chr. Bjerg.
- Tåstrup : Værnepligtsstyrelsen, Indenrigsministeriet, 1991. - 107 s. : ill. - ISBN 87-503-9120-8
[35.51 Bj]

12 :
Bliv politisk soldat / . - København : Antimilitaristisk Arbejdsgruppe, 1976. - 26 s. : ill. Note: Arbejdsgruppen gør op med militærnægterbevægelsen og giver råd og vejledning for politiske soldater, bl.a. i hvordan man skal forholde sig de første 3 uger i tjenesten.
[15.7 ]

13 Brodersen, Ulla:
Men vi havde et godt kammeratskab : En bog om værnepligt / Ulla Brodersen.
- Århus : CDR, 1989. - 138 s. : ill.
[35.51 Br]

14 Bruun Pedersen, Mads:
Fra slagmarkens idyl : 14 interviews med bosniske flygtninge om deres "længerevarende ophold" i Serbien, Kroatien og andre tredie-lande og en kritisk gennemgang af beslutningsgrundlaget for Folketingets indførelse af visum-tvang for flygtninge fra Bosnien-Hercegovina / Mads Bruun Pedersen. - København : Komiteen Flygtninge Under Jorden, 1993. - 137 s.
Emneord: flygtningepolitik ; Danmark ; militærnægtelse ; Bosnien-Hercegovenia
[35.51 Br]

15 :
Civil værnepligt : Reglement / .
- København : Civilforsvarsstyrelsen, Indenrigsministeriet, 1978. - 36 s ill. ; 5 reviderede udgave.
[35.51 ]

16 :
Civil værnepligt : Militærnægterforeningens bemærkninger til betænkningen "Civil værnepligt", afgivet af det af indenrigsministeriet den 18 juni 1963 nedsatte udvalg samt en alternativ skitse til lovudkastet vedrørende fritagelse for miulitærnægtelse af overbevisningsgrunde / . - København : Militærnægterforeningen, 1967. - 42 s
[35.51 ]

17 :
De danske militærnægterlejre / .
- København, Odense : Militærnægterforeningens Oplysningskontor, Aldrig mere Krig, Odensekontoret, 1966. - 8 s.
Emneord: Militærnægterforhold, Danmark.
[35.51 ]

18 :
Desertør / . - København : Militær- og Nægterforeningen, 1982. - 14 s. : ill.
Note: Ikke i Bogfortegnelsen.
[32.3 ]

19 Petersen, Marianne F.:
Desertører udvises til borgerkrig i landet uden lov og orden / Marianne F. Petersen et al.
- København : Kampagnen til støtte for desertører og militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien, 1994. - 16 s. : ill.
[35.51 De]

20 Held, Finn [ed]:
Desertørerne og militærnægterne fra det tidligere Jugoslavien : En hvidbog udgivet af / [ed] Finn Held. - København : Kampagnen til støtte for desertører og militærnægtere fra det tidligere Jugoslavien, 1996. - ca. 250 s. : ill. ; 30 cm.
[35.51 De]

21 :
Dialog eller sivil ulydighet : Sivilarbeiderne og forskolen / .
- Oslo : Pax, 1970. - 91 s.
[35.51 ]

22 Efskind, Lasse:
Soldatens lille røde bok / Lasse Efskind.
- Oslo : Pax, 1970. - 171 s. ; 13 cm.
[35.51 Ef]

23 :
Efter sessionen / .
- København : Forsvarsministeriet, Forvaltningsdirektoratet, 1967. - 36 s. : ill. ; 1967 ; 2)
[35.51 ]

24 Einstein, Albert:
Einsteins hilsen til krigsmodstanderne / Albert Einstein.
- København : Aldrig mere Krig, 1931. - 4 s. ; 15 cm.
[15.7 Ei]

25 Einstein, Albert:
Perspektiver og udsyn / Albert Einstein.
- København : Steen Hasselbalchs Forlag, 1967. - 247 s.
Note: Orginaltitel: Ideas and Opinions.
[04.41 Ei]

26 Ekelund, Per:
U-landsværnepligt / Per Ekelund ; Frands Dolberg ; Ole Bang.
- København : Aldrig mere krig, 1968. - 16 s. : ill
Note: I november 1968 holdt AmK et semenar om u-landsværnepligt. I to dage diskuterede en kreds af AmKere ulandsværnepligt med sagkyndige og politikere. Seminariet gennemførtes med økonomisk støtte fra Styrelsen for teknisk samarbejde med udviklingslandene.
Emneord: DUF ; Tanzania
[35.51 Ek]

27 :
Det er aldrig for sent at blive militærnægter / .
- København : Militærnægterforeningen, 1971. - 4 s.
[35.51 ]

28 Falkner Sørensen, Svend:
Faneflugt? : Dansksindede soldaters flugt fra tysk krigstjeneste 1914-1918 / Svend Falkner Sørensen. - Åbenrå : Historisk Samfund for Sønderjylland, 1989. - 128 s. : ill. ; Skrifter, Udgivne af Historisk Samfund for Sønderjylland ; 68). - ISBN 87-7406-041-4
[96.7 Fa]

29 Forchhammer, Olaf:
Jeg nægter / Olaf Forchhammer.
- København : Forelagt af Tillge's Boghandel, 1909. - 30 s.
[35.51 Fo]

30 :
Forsvar ? : Nægter / . - Sjællebro : Militærnægterlejren i Sjællebro, 1976. - 12 s. : ill.
Note: Tegneserie.
[35.51 ]

31 :
Forsvar dig / ; [il] Herluf Bidstrup.
- København : Danmarks kommunistiske Ungdom, 1960. - 32 s. : ill. ; 2. udgave.
[35.51 ]

32 :
Forsvar dig / ; [il] Herluf Bidstrup.
- København : Danmarks kommunistiske Ungdom, 1957. - 32 s. : ill.
[35.51 ]

33 Olesen, Kjeld [ed]:
Forsvaret til debat / [ed] Kjeld Olesen et al.
- København : Fremad, 1970. - 124 s. - ISBN 87-557-0127-2
[32.261 Fo]

34 :
Fortrød du? : Til de værnepligtige i forsvaret / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1966. - 4 s.
[35.51 ]

35 :
Fredens Martyrer : Engelske Militærnægtere under den nuværende Krig / ; [o] Emil Dehn. - København : J. Frimodts Boghandel, 1917. - 44 s.
Note: Efter "The Friend" vol. lvii, London. 1917.
[35.51 ]

36 :
Fredens mænd : Om militærnægterbevægelsen 1965-82 / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, Foreningen af socialistiske antimilitarister, 1982. - 20 s. : ill.
Note: Bygger på et speciale af Villy Vestergård skrevet på Journalisthøjskolen.
Emneord: Militærnægtelse, Danmark
[35.519 ]

37 Herløv Petersen, Arne:
"Det fredssyge Danmark" : 100 års dansk fredsarbejde / Arne Herløv Petersen et al.
- København : Komm. S.Historie, 1982. - 159 s. : ill. - ISBN 87-981221-2-6
Emneord: fredsbevægelser ; Danmark ; Foreningen for Konsekvente Antimilitarister ; Fredens tilhængere i Danmark
[15.7 fr]

38 :
Før sessionen / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1965. - 5 s. ; 4. udgave.
Note: Trykt i 12.000 eksemplarer.
[35.51 ]

39 :
Før sessionen : Oplysninger om forholdene i militærnægterlejrene i Gripskov og Kompedal / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1965. - 6 s. ; 3 udgave.
[35.51 ]

40 :
Før sessionen : Oplysninger om forholdene i militærnægterlejrene i Gripskov og Kompedal / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1965. - 5 s. ; 4. Udgave.
[35.51 ]

41 :
Før sessionen : Oplysninger om forholdene i militærnægterlejrene i Gripskov og Kompedal / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1966. - 4 s. ; 5. udgave.
Trykt i 20.000 eksemplarer.
[35.51 ]

42 :
Før sessionen : Oplysninger om forholdene i militærnægterlejrene i Gripskov og Kompedal / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1967. - 4 s. ; 5. udgave, andet oplag. Trykt i 40.000 eksemplarer.
[35.51 ]

43 :
Før sessionen / .
- København : Forsvarsministeriet ?, 1959.
- 32 s. : ill.
[35.51 ]

44 :
Før Sessionen : Lidt til eftertanke for alle Sessionspligtige / .
- Svendborg : Aldrig mere Krig, 1943. - 4 s.
Note: Trykt hos: West-Toft Trykkeri - Holbæk.
Emneord: AmK
[35.51 ]

45 :
Grundbog for hærens menige : forkortet udgave / .
- København : Militærnægterforeningen, 1968. - 104 s. : ill.
[35.51 ]

46 :
De gule facts for civile værnepligtige / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, Militærnægternes Landskontaktudvalg, 1980. - 26 s. : ill. ; 2. rev. udg.
Note: Særnummer af Militærnægtervilkår.
[35.51 ]

47 :
Hanbok for politiske militærnektere / .
- Trondheim : Informasjonssentret for politiske militærnektere, 1972. - 52 s. : ill.
Emneord: Norge
[35.51 ]

48 :
Handling giver forvandling : Velkommen i Militær- og Nægterforeningen / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1980. - 8 s.
[35.51 ]

49 Heier Pedersen, Preben:
Militærnægterbevægelsen / Preben Heier Pedersen.
- Århus : Institut for statskundskab, Århus Universitet, 1975. - 36 s. ; 30 cm. ; Sociale bevægelser ved Drude Dahlerup)
Emneord: Militærnægterforeningen ; fredsbevægelser ; Danmark
[35.51 He]

50 Held, Finn:
Militærnægtelse : En menneskeret og en del af fredsarbejdet / Finn Held.
- København : Nej til Atomvåben, 1987. - 58 s.
; Nej til Atomvåbens debatserie ; 5). - ISBN 87-88161-32-3
Emneord: menneskerettigheder
[35.51 He]

51 :
Hjemsendt / .
- Silkeborg : Aldrig mere Krig, 1952. - 4 s.
[35.51 ]

52 Hjuler, Anders:
Civil værnepligt : Skitse til Dansk Militærnægterhistorie med supplerende og oplysende henvisninger til begivenheder i udlandet / Anders Hjuler.
- : , 1973. - 14 s. ; 30 cm.
[35.519 Hj]

53 Hold 14 på Nægterskolen i Antvorskov, november 1981:
Militærnægter ? : Kan du forsvare at blive soldat? / Hold 14 på Nægterskolen i Antvorskov novemer 1981. - Slagelse, 1981. - 4 s. : ill.
[35.51 Ho]

54 Hold 67 på militærnægterskolen i Slagelse:
Militærnægter ? / Hold 67 på militærnægterskolen i Slagelse.
- København, Vrå : Aldrig mere Krig, Militærnægternes Landsorganisation, Uofficielle synspunkter, Militær- og Nægterforeningen, 1978. - 4 s. : ill.
[35.51 Ho]

55 :
Hvad er meningen? / .
- Slagelse : Lince C, 1976. - 27 s. : ill. ; tværoktav
[35.51 ]

56 :
Hvordan man undgår at blive soldat / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1971. - 4 s.
[35.51 ]

57 :
Hvorhen soldater ? : Til landsmøde : Odense Kaserne 3.-6. maj 1983 / .
- København : FU, VP/MG, Tryk: FOV, 1983. - 19 s ; 83/1)
Note: Pjece fra en landsdækkende soldaterbevægelse der fungerer i kraft af samarbejdsordningen, hvis mærkesager bl.a. er en demokratisering inden for organisationen af værnepligtige og bedre arbejdsforhold.
[35.51 ]

58 :
Hvornår værnepligt? : Værnepligt hvornår / .
- København : FOV, 1978. - 6 s.
[35.51 ]

59 Johansen, Kaare Per:
Værnepligt med alle finesser / Kaare Per Johansen.
- København : Chr. Erichsens forlag, 1970. - 221 s. - ISBN 87-555-0022-6
[35.51 Jo]

60 :
Kampen for fuld soldaterløn og 40 timers arbejdsuge / . - uden illustrationer!
- Fredericia : Forberedelsesgruppen, Bülow Kaserne, 1977. - 14 s. : ill. ; 30 cm.
[35.5 ]

61 Kullmann, Olaf:
Nekt Krigstjeneste / Olaf Kullmann.
- Oslo : Landskomiteen mod krig og fascisme, 1933. - 20 s. : ill.
Emneord: Socialistisk antimilitarisme.
[35.51 Ku]

62 :
Lov om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde / .
- København : Aldrig mere Krig, 1962. - 10 s. ; 11.5 cm.
[35.51 ]

63 :
En løn til at leve af / .
- København : MLO, Militærnægternes Landsoganisation, 1977. - 4 s. : ill.
[35.51 ]

64 Larsen, Svend Erik:
Militærnægterproblemet i Danmark 1914-1967 / Svend Erik Larsen.
- Odense : Odense Universitetsforlag, 1977. - 108 s. ; Odense University Studies in History and Social Science ; 39). - ISBN 87-7492-198-3
Note: Omhandler Foreningen for Konsekvente Antimilitarister, militærnægterlovens vedtagelse i 1918 og den efterfølgende administration af "Loven om værnepligtiges anvendelse til civilt arbejde".
[35.51 La]

65 Macciocchi, Maria Antonietta:
Betænkning udarbejdet for retsudvalget om militærnægtere / Maria Antonietta Macciocchi : De europæiske fællesskaber, Europaparlamentet, 1982. - 50 s. ; 30 cm. ; Mødedokumenter 1982-1983 ; Dokument 1-546/82 PE 76198/endl. Udgave på dansk)
[33.26 Ma]

66 Mathiasen, Otto:
Vaabene ned! : Nægt Militærtjeneste! / Otto Mathiasen.
- Silkeborg : Aldrig mere Krig, 1935. - 16 s. : ill.
Emneord: militærnægterforhold ; Danmark.
[35.51 Ma]

67 :
Militær- og Nægterforeningen / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1976. - 6 s. : ill.
[35.51 ]

68 :
Militær- og Nægterforeningen : MNF / ; [il] Mort Walker.
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1986. - 4 s. : ill.
Note: Enkelte Bassestriber
Tegneserie.
[35.51 ]

69 Hjeds, Bent:
Militærnægtelse : En menneskeret / Bent Hjeds et al.
- Svendborg : Aldrig mere Krig, 1957. - 39 s.
[35.51 Mi]

70 Nielsen, Helge Scheuer:
Militærnægtelse og politik / Helge Scheuer Nielsen et al.
- København : Militærnægterforeningen, 1969. - 47 s. ;
Militærnægterforeningens halvårsskrift ; 1)
[35.51 Mi]

71 :
Militærnægter ? / .
- Tåstrup, København : Landskontaktudvalget for civile værnepligtige, Militær- og Nægterforeningen, Militærnægternes Landskontaktudvalg, 1981. - 4 s. : ill.
[35.51 ]

72 :
Militærnægter / .
- Tåstrup : Landskontaktudvalget for civile værnepligtige, 1985. - 6 s. : ill.
[35.51 ]

73 :
Militærnægter … / ; [il] Rune Gamby.
- København : M/S Amanda, 1989. - 16 s. : ill. ; 24 cm.
Note: Fortsat fra Militærnægtervilkår. Rettelsesblade ? Fortsættes som Militærnægtervilkår ? udgivet af Militærnægterforeningen. Skrevet af en arbejdsgruppe under M/S Amanda (Militærnægterstøtten lat. = som bør elskes.) Supplement: Militærnægtervikår maj 1991.
[35.51 ]

74 :
Militærnægter ? : Vejledning marts 1976 / .
- København, Århus : Militærnægterforeningen, Militærnægternes Oplysningskontor i Århus, 1976. - 4 s. : ill.
[35.51 ]

75 Konkolewsky, Dorit:
Militærnægtere i Danmark : studie af en minoritetsgruppe / Dorit Konkolewsky et al. - Ålborg : AUC, 1977. - 306 s. ; 30 cm.
Emneord: militærnægtelse, Danmark
[35.51 Mi]

76 :
Militærnægterforeningens love : maj 1995 / .
- København, Århus : Militærnægterforeningen, 1995. - 4 s.
[35.51 ]

77 Militærnægternes Reglements-nøgle-gruppe:
Nægternes Reglementsnøgle / Militærnægternes Reglements-nøgle-gruppe.
- Mørke : Militærnægternes Reglements-nøgle-gruppe, Sjellebrolejren, 1976. - 24 s ill.
[35.51 Mi]

78 :
Militærnægtervilkår / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1969. - 11 s.
Note: Udsendt foråret 1969.
[35.51 ]

79 :
Militærnægtervilkår : juni 71 / .
- København : Militærnægterforeningen, 1971. - 20 s. : ill.
[35.51 ]

80 :
Militærnægtervilkår : maj 73 / .
- København : Militærnægterforeningen, 1973. - 16 s.
[35.51 ]

81 :
Militærnægtervilkår : december 73 / .
- København : Militærnægterforeningen, 1973. - 12 s.
[35.51 ]

82 :
Militærnægtervilkår : september 74 / .
- København : Militærnægterforeningen, 1974. - 20 s.
[35.51 ]

83 :
Militærnægtervilkår : 79 / Udstationeringsliste.
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1979. - 20 s.
[35.51 ]

84 :
Militærnægtervilkår : november 83 / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1983. - 12 s. : ill.
[35.51 ]

85 :
Militærnægtervilkår : februar 86 / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1986. - 12 s. : ill.
[35.51 ]

86 :
Militærnægtervilkår : februar 86 / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1987. - 12 s. ill.
Note: Revideret juni 1987. Fortsat som Militærnægter …1989.
[35.51 ]

87 :
Militærnægtervilkår : pr. marts 1977 / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1977. - 4 s. ; 30 cm.
[35.51 ]

88 :
Militærnægtervilkår / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1969. - 12 s.
Note: Udsendt efteråret 1969.
[35.51 ]

89 :
Militærnægtervilkår : maj 1991 / .
- København : Militærnægterforeningen, 1991. - 4 s. : ill. - ISSN 0906-3730
Note: Supplement til Militærnægter.
[35.51 ]

90 Vilsholm, Øjvind [ed]:
Militærnægtervilkår : september 1994 / [ed] Øjvind Vilsholm.
- Århus : Militærnægterforeningen, 1995. - i, + 19 s. : ill.
- ISSN 0906-3730
Note: Redaktionen afsluttet november 1994.
[35.51 Mi]

91 Vilsholm, Øjvind [ed]:
Militærnægtervilkår : januar 1996 / [ed] Øjvind Vilsholm.
- Århus : Militærnægterforeningen, 1995. - i, + 19 s. : ill. - ISSN 0906-3730
Note: Redaktionen afsluttet oktober 1995.
[35.51 Mi]

92 :
MLO : Militærnægternes Landsorganisation / .
- København : MLO, Militærnægternes Landsorganisation, 1977. - 12 s. : ill.
[35.51 ]

93 :
MNF / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1986. - 6 s. : ill.
[35.51 ]

94 Mogensen, Hans Jørgen S.:
Militærnægterhåndbogen : Hvad en militærnægter bør vide om civil værnepligt / Hans Jørgen S. Mogensen.
- København : Aldrig mere Krig, 1984. - 44 s : ill. - ISBN 87-980424-5-9
[35.51 Mo]

95 Mogensen, Hans Jørgen S.:
Militærnægterhåndbogen : En bog for værnepligtige / Hans Jørgen S. Mogensen.
- Langeskov : Aldrig mere Krig, 1989. - 115 s : ill. ; 2. udgave. - ISBN 87-980424-9-1
[35.51 Mo]

96 Møller, Hans:
Blandt betonblomster : … i det danske forsvar / Hans Møller.
- Kongerslev : GMT, 1975. - 85 s. : ill. ; 30 cm. - ISBN 87-87392-82-8
Note: Tegneserie
[35.51 Mø]

97 :
Narve Trædal-sagen : NATO-øvelser vendt mod befolkningen / .
- København : Samarbejdsudvalget mod NATO, Demos, 1974. - 24 s. : ill.
Note: Gennemgang af retsagen mod den værnepligtige norske soldat Narve Tredal, som blev anklaget for at have offentliggjort to hemmelige NATO-telegrammer, der viser, at NATO-øvelser er rettet mod "indre fjender".
[15.7 ]

98 Nielsen, Svend Aage:
Fra værnepligt til krigspligt : Et rids af en udvikling igennem et hundredår / Svend Aage Nielsen. - København : Rosenkilde og Bagger, 1949. - 127 s.
Emneord: Danmark
[35.51 Ni]

99 :
Noget for dig : Tilbud til alle rigtige mænd / .
- København : Militærnægterforeningen, 1991. - 6 s. : ill
[35.51 ]

100 :
Ny straffelov : Harmonisering eller overgreb : Nægter / .
- Sjælsbro : Samfundsholdet, hold 27, Sjælsbro Nægterskole januar 1976, 1976. - 17 s. Note: Indeholder et afskrift af forslag til straffelov for militærnægtere og en: Kommentar til lovforslaget : Sådan ser politikerne på militærnægtere.
[34.66 ]

101 Nystrup, Jens Otto:
Røvtur : Læredigte for Hærens nuværende og kommende menige / Jens Otto Nystrup ; John Skonberg. - København : Eget forlag, 1967. - 40 s. : ill.
[86 Ny]

102 :
Nægternes lønkamp er en antimilitaristisk kamp / .
- København : Militærnægterforeningen, 1976. - 4 s.
[35.51 ]

103 :
Oplysninger om forholdene i militærnægterlejrene i Gripskov og Kompedal / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1965. - 6 s. ; 2 udgave.
[35.51 ]

104 :
Oversigt over nogle generelle retningslinjrt for ydelser i henhold til forsorgslovens § 54 (hjælp til værnepligtige og deres familier) / . - København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1969. - 2 s. ; 30 cm.
Note: publiceret februar 1969 i 325 eksemplarer.
[35.51 ]

105 :
Penge / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1987. - 2 s. : ill.
[35.51 ]

106 Petersen, Tyge:
Militærnægter Information / Tyge Petersen.
- København : Militærnægterforeningen, 1973. - 16 s. : ill.
Note: Genoptryk af en artikelserie der blev bragt i Information i januar 1973.
[35.51 Pe]

107 Pille, Axel:
Hvad Soldaten Lærer / Axel Pille.
- København : Aldrig mere Krig, 1934. - 6 s. ; andet oplag.
Note: Trykt i 10.000 eksemplarer.
[35.51 Pi]

108 Pille, Axel:
Hvad Soldaten Lærer / Axel Pille.
- København : Ungdommens Fredsforbund, Dansk Freds- og Folkeforbundsforening, 1934. - 7 s.
[35.51 Pi]

109 Prasad, Devi:
Militærnægtelse i andre lande / Devi Prasad ; Tony Smythe ; [ed] Steen Folke.
- København : Militærnægterforeningen, 1969. - 95 s ; Militærnægterforeningens halvårsskrift ; 4/5)
[35.51 Pr]

110 :
Principprogram for Militærnægterforeningen 1995 / .
- København, Århus : Militærnægterforeningen, 1995. - 4 s.
[35.51 ]

111 :
Rapport vedrørende aflønning af værnepligtige : Afgivet af den af Forsvarsministeren den 10. november 1988 nedsatte arbejdsgruppe vedrørende aflønning af værnepligtige / .
- København : Forsvarsministeriet, 1989. - 70 s. + bilag
[35.51 ]

112 :
Rapport vedrørende aflønning af værnepligtige : Oktober 1997 / .
- København : Forretningsudvalget for værnepligtige menige, 1997. - 31 s. ; 30 cm.
[35.51 ]

113 Rasmussen, Steffen:
Værnepligt : …er det andet end gode soldaterhistorier? / Steffen Rasmussen ; Poul Neumann. - København : LLO, Lærlingenes og ungarbejdernes Landsorganisation, 1979.
- 45 s. : ill. - ISBN 87-980774-0-6
Note: Pjecen er et forsøg på at samle de værnepligtiges erfaringer om kampen for bedre løn- og arbejdsvilkår.
[35.51 Ra]

114 :
Redegørelse om den virksomhed, som skal finde sted på indenrigsministeriets skole for civil værnepligt i Antvorskov efter lukning af lejrene : Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat i november 1983 efter forslag fra værnepligtsstyrelsen / . - København, Tåstrup : Indenrigsministeriet, Værnepligtsstyrelsen, 1984. - 19 s. ; 30 cm.
[35.51 ]

115 Røed Larsen, Sverre:
Militærnegtning i Norge : en studie av en protestgruppe / Sverre Røed Larsen.
- Oslo : Folkereisning mot Krig, 1973. - [281] s. ; 30 cm.
Emneord: Militærnægtelse, Norge
[35.51 Rø]

116 Rogalla, Dieter:
Udkast til betænkning andragende nr. 81/85 om militærnægtelse/samvittighedsfrihed / Dieter Rogalla. - København : De europæiske Fællesskaber, Europaparlamentet, Mødedokumenter, 1986. - 20 s. ; 30 cm. ; PE 106.432)
[33.26 Ro]

117 :
Sagaen om en fransk militærnægter : 10 år i kamp og et liv i skjul og landslygtighed / .
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1980. - 12 s. : ill.
Note: Beskrivelse af den franske militærnæter Patrick Gervasonis flygt fra de franske myndigheder og ophold i Danmark og på Island.
Ikke i Bogfortegnelsen.
[99.4 ]

118 :
Samvittighetsfanger i Norge : En kommentar til St. meld. 70 - om vernepligt / .
- Oslo : , 1984. - 24 s. ; 30 cm.
Emneord: Totalnægtelse
[35.51 ]

119 Scherfig, Hans:
Krigs ABC / Hans Scherfig.
- Valby : Danmarks kommunistiske Ungdom, Valby, 1979. - 36 s. ; tredie udgave.
- ISBN 87-579-0189-9
Note: Ikke i Bogfortegnelsen.
[15.7 Sc]

120 Scherfig, Hans:
Krigs ABC / Hans Scherfig.
- København : Tiden, 1960. - 42 s.
[15.7 Sc]

121 :
Session og indkaldelse : Orientering om værnepligten / .
- København : Forsvarets Oplysningskontor, 1983. - 40 s. : ill.
[35.51 ]

122 :
Session og indkaldelse : Orientering om værnepligten / .
- København : FOV, 1976. - 44 s. : ill.
[35.51 ]

123 :
Sivilarbeidernes syn : En motmelding til: Stortingsmelding 70 "Om verneplikt" / .
- Oslo : Sivilarbeidernes Hovedsekretariat, 1984. - 80 s. ; 30 cm.
Emneord: Militærnægtelse ; Norge.
[35.51 ]

124 :
Skolen i Antvorskov / .
- Slagelse, 1976. - 15 s
[35.51 ]

125 :
Socialistisk anti-militarisme : Den franske soldaterbevægelse og dens kamp i perioden 1974 - 1977 / . - København : Militær- og Nægterforeningen, 1977. - 8 s. : ill. ; Tema ; 2)
[35.51 ]

126 :
Soldat fortryd / .
- Allerød : Aldrig mere Krig, 1987. - 4 s. : ill.
[35.51 ]

127 :
Soldaterlønnen og dens virkninger : Undersøgelse af de økonomiske forhold for 320 værnepligtige på Antvorskov Kaserne i september 1976 / .
- Slagelse : , 1976. - 58 s. ; 30 cm.
[35.5 ]

128 :
Soldaterplatform / .
- København : Soldater i VS, Venstresocialisterne, 1976. - 32 s. : ill.
Emneord: Politiske soldater
[35.51 ]

129 :
Støt aktionsfonden / .
- København : De værnepligtiges aktionsfond, 1978. - 6 s. : ill.
[35.51 ]

130 :
Støt sydafrikanske militærnægtere : Stop Apartheid / .
- København : Landskomiteen Sydafrika-Aktion, 1989. - 12 s. : ill.
[35.51 ]

131 Sørensen, Henning:
Fra mit livs skraldespand / Henning Sørensen.
- Nimtofte : Indtryk, 1993. - 264 s. : ill. ; 24 cm.
Note: Bibliografien er filmatiseret med Søren Kjelberg som instruktør.
Emneord: AmK ; Kampagnen mod Atomvåben ; fredsbevægelser ; Danmark ; SF ; SiD
[99.4 Sø]

132 Sørensen, Øystein:
Socialistisk anti-militarisme : Marxismen og militærspørgsmålet / Øystein Sørensen.
- København : Militær- og Nægterforeningen, 1977. - 20 s. : ill. ; Tema ; 1)
[35.51 Sø]

133 :
Talsmandsordningen / .
- København, Tåstrup : Landskontaktudvalget for civile værnepligtige, Militærnægterforeningen, 1974. - 8 s.
[35.51 ]

134 Thomsen, Rudi:
Den almindelige værnepligts gennembrud i Danmark / Rudi Thomsen.
- København : Gyldendal, 1949. - 308 s.
Emneord: militærnægterforhold ; Danmark.
[35.51 Th]

135 Thorsteinsson, Hjalmar:
Sessionen - i historisk perspektiv / Hjalmar Thorsteinsson ; [ed] Erik Schroeder. - Gentofte : Forsvarets Sundhedstjeneste, 1997. - 203 s. : ill. - ISBN 87-90506-08-1 Emneord: værnepligt ; Danmark
[35.51 Th]

136 :
Tillæg til Vilkår for militærnægtere / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1966. - 4 s. ; 30 cm.
[35.51 ]

137 Valggruppe 25:
Militærnægter ? / Valggruppe 25.
- København, Tåstrup : Landskontaktudvalget for civile værneligtige, Militær- og Nægterforeningen, Militærnægternes Landskontaktudvalg, 1979. - 4 s. : ill.
[35.51 Va]

138 :
Vejledning for værnepligtige adventister / .
- København, Århus : Syvende dags adventisterne, 197?. - 8 s.
[35.51 ]

139 :
Vejledning for værnepligtige, der af samvittighedsgrunde ønsker sig fritaget for militærtjeneste / . - Tåstrup : Værnepligtsstyrelsen, Indenrigsministeriet, 1976. - 4 s. : ill.
[35.51 ]

140 :
Verneplikt : statlig Tvangsarbeid / . - ICR-Skandinavia udgave.
- Bergen : Forlaget Kaspar, 1981. - 48 s. : ill.
Note: ICR = International Collective Resistance grundlagt i 1974.
Emneord: Militærnægtelse, Sverige ; Militærnægtelse, Norge ; Totalnægtelse.
[35.51 ]

141 :
Vil du være militærnægter / .
- Tåstrup : Militærnægternes Landskontaktudvalg, 1983. - 6 s. : ill.
[35.51 ]

142 :
Vilkår for militærnægtere / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1966. - 9 s.
Note: Trykt i oktober 1966 i 1.800 eksemplarer.
Emneord: Militærnægterforhold, Danmark.
[35.51 ]

143 :
Vilkår for militærnægtere / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1966. - 4 s. ; 30 cm.
[35.51 ]

144 :
Vilkår for militærnægtere / .
- København : Militærnægternes Oplysningskontor, 1965. - 7 s. ; 30 cm.
[35.51 ]

145 :
Værnepligtig i Danmark / .
- Kolding : Kolding Højskole, 1978. - 4 s. : ill.
[35.51 ]

146 Whittle, Peter:
Militærnægtelse : En oversigt over militærnægterordninger i forskellige lande / Peter Whittle. - Langeskov : Aldrig mere Krig, 1988. - 45 s. ; 30 cm. - ISBN 87-980424-6-7
[35.51 Wh]

147 Würtz Sørensen, Jørgen:
Militant fredskamp : Antimilitarismen i den socialistiske ungdomsbevægelse i Danmark 1903-1908. I: Anarki og arbejderhistorie : Festskrift til Carl Heinrinrich Petersen / Jørgen Würtz Sørensen : Tiderne skifter, 1985. - s. 100-112.
[35.519 Wü]

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.