Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Praktisk regning anno 1981

Af Carl Scharnberg

Når lokale myndigheder bistået
af frivillige korps har gennemført
evakueringsøvelser for den kommende krigs
forældreløse børn (og det er man i færd med)
og når amts og kommunale myndigehder
har truffet beslutning om, hvor de kommende
massegrave til befolkningen skal være (og det
er også ved at være i orden) så må næste opgave
være at lade byens vognmænd bortkøre
byens befolkning i liggende stilling til
de kommende grave for at få fastslået
hvor mange biler der i hvormange timer
skal køre med hvormange lig for at sikre at vi
også har den situation helt under kontrol
når krigen kommer.

Kilde: Uofficielle synspunkter. Udateret.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk