korstog

Kirkelige eller religiøst, teologisk begrundede krige.
De militære forsøg i 1000 til 1300-tallet på at generobre Jerusalem og andre geografiske områder i Spanien og i Baltikum; samt et middel til at få aflad for synd.
Første korstog 1096-1099.
Andet korstog 1147-1149.
Tredje korstog 1189-1193
Fjerde korstog 1202-1204
Korstogene fortsætter også som byzantinske-osmanniske krige 1265-1479 og som tyrkekrige frem til og med første verdenskrig, herunder specielt Den store tyrkiske krig 1683-1699.
Korstog var en kontinuerlig bevægelse i den europæiske middelalder som organiseres gennem korstogsprædikener og financieres gennem en pavelig korstogsbeskatning.
Se også: Gudsfred ; korstogsafgifter ; munke ; ordensriddere ; retfærdige krige ; The Society for the Promotion of Byzantine Studies (SPBS) ; The Society for the Study of the Crusades and the Latin East ; tempelherrerne ; tyrkeskat ; vantro.

Kilder og litteratur

Bibliography of the First Crusade (1095-1099). / : Alan V. Murray.
Institute for Medieval Studies, University of Leeds, 2004.
- http://www.deremilitari.org/biblio/firstcrusade.htm
De Re Militari: Primary translated medieval sources that deal with warfare in the Middle Ages.
- http://www.deremilitari.org/primary-sources/
Møller Jensen, Janus: For hengivenhed alene : Bod, fred og korstog i det 10.-11. århundrede. KU, 2001.
Didier Riant, Paul Edouard: Skandinavernes korstog og andagtsreiser til Palæstina (1000-1350).
J. H. Schubothes boghandel, 1868.- 524 s.
- http://www.archive.org/details/skandinavernesk00riangoog
Ingerslev, Andreas: Peter fra Amiens og det første korstog.
- København : Gyldendal, 1859. - 19 s.
http://www.archive.org/details/peterfraamienso00ingegoog
Møller Jensen, Janus: Danmark og den hellige krig : en undersøgelse af korstogsbevægelsens indflydelse på Danmark ca. 1070-1169. I: Historisk Tidsskrift, 2000:2 s. 285-327.
Stevenson, William Barron: The crusaders in the East : a brief history of the wars of Islam with the Latins in Syria during the twelfth and thirteenth centuries (1907).
- http://www.archive.org/details/crusadersineastb00stevrich
Villads Jensen, Kurt: International korstogsforskning siden ca. 1970 : Oplæg ved seminaret Skandinavisk korstogsforskning før, nu og fremover, Odense Universitet 5. december 1997.

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page