Det danske Fredsakademi

Et par ord til drenge om krig

Af Elihi Burritt,

Den “lærde smed” fra Amerika.

Drenge, har I nogensinde tænkt på, at denne store verden, med alle sine bjerge, oceaner og floder, med al dens skibsfart, dens jernbaner og telegrafer; med alle dens millioner mennesker og århundredes videnskab og fremskridt, vil snart blive givet i hænderne på denne tidsalders drenge? Drenge som I, forsamlede i skolerne eller legende udenfor disse, på begge sider af Atlanterhavet.

Tænk dybt over dette; se vidt omkring på jeres arv og gør jer parat til at tage den i besiddelse. Fremtidens mænd, konger, præsidenter, statsmænd, filosoffer, præster og lærere, er for øjeblikket alle drenge, siddende på skolebænkene.

Hvad har I isinde at gøre med jeres arv når I kommer til skelsår og alder? Mener I kun at træde i jeres forældres fodspor, og at ødelægge denne arv og gøre verden fattigere som mange af dem gjorde. - Nej, det håber jeg, at I ikke vil!

I skal være mænd i virkelighed, og folkene skal være mænd; og på folkets skulder - under Guds overherredømme - skal Verdens Styrelse hvile. Stå fast på denne klippe, i kraft af frihedens majestæt, hvori alle menneskets Fader har stillet sine børn.

Hvad skal I endvidere gøre? - I må ikke opstille eller tilbede nogensomhelst menneskelige guder, og udgyde Jeres blod og skatter i ofre til afbildte guddomme; ligesom jeres foregængere undertiden har gjort; I må ikke være afgudsdyrkere, - Gud siger at I skal ikke! - Vi (USA) har for noget tid siden været beskæftiget med at udmåle “det døde hav af blod”, af kristnes blod! udgydt på vores nationale hæders alter. Vi har målt længden på den række af menneskelegemer, som er blevet ofre på dette alter. Det var folkets legemer og deres årer forsynede dette blodhav, som farvede klædebonnet, og tilfredsstillede tørsten af den nationale æres røde Babylon, hvis afgudsdyrkelse, på den moderne civilisations blødere udtryksmåde, kaldes “patriotisme”.

Husk, at I snart skal blive folket, og Herren har sagt: “Du skal ikke have fremmede guder for mig!” - Mener I at holde dette bud? - Så må I ikke tilbede krigsfaner. Krigsfanens regimente har været et “rædsels regimente” - Et folketyrraniets regimente fra umindelige tider.

I har læst om, hvorledes de gamle ægyptere var vante til at tilbede katte, kalve, hunde, firben og alle slags firføddede krybdyr og fugle. - Men al deres tilbedelse af disse skrålende, brægende, skrigende guddomme, var for intet at regne mod den moderne krigsfanes afgudsdyrkeri; faner af silke, vejende i luften til lyden af trommer og piper, med stjerner og striber, og guldbroderede med mange af den ægyptiske tilbedelses dyr.

Uden at tale videre om denne blodsudgyddelse, forbrydelse og elendighed, - denne moralske, sociale og fysiske nedværdigelse, der er kommet over folkene, som belønning for denne afgudsdyrkelse, lad os kaste et blik ind i den kristelige verdens hovedbøger og se, hvad denne krigstilbedelse har kostet folket i penge, udsuget fra deres møjsommelige arbejde; - i brød, taget fra deres sultne børn; - i klæder, som skulle have varmet dem. Jeg mener alle de europæiske nationers gæld, som er frugten af krig.

Denne gæld beløber sig til mange tusind millioner. Det er europas drenge - folkene i den kommende tidsalder, - som vil komme til at arbejde for at afbetale disse uhyre summer. Thi de, som foranlediger stridighederne, bærer ikke omkostningerne; denne “plebejske pligt” bliver overladt til folkene. Altså vil folkene blive nødte til at arbejde hårdere hele deres levetid for at afbetae de umådelige summer af gæld og rente, som krigen har pålagt dem.

Dansk udgave, 1906. Moderniseret retskrivning.

Se også: Bedste Værge - uden Vaaben / udgivet af Christian Worm Beck - Vejle : 1908. - 8 s.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page