Det danske Fredsakademi

Indledning til Kronologi over fredssagen og international politik

Demokrati er et spørgsmål om god hukommelse.
Kurt Schumacher - tysk socialdemokrat

Kronologien over fredssagen og international politik forsøger at dække et hul på Internettet. Der er en række kronologier og tidstavler over forskellige enkelttemaer, eksempelvis slaveri på Internettet, men de fleste kronologier, eksempelvis Tidsskriftcentrets Tidslinje, er meget kortfattede.

Der er ingen freds- og sikkerhedspolitiske kronologier på skandinaviske sprog med retrospektive og ajourførende kildehenvisninger.

Det som adskiller Fredsakademiets kronologi fra andre sammenlignelige sites er dels den omfattende dokumentation ved kontroversielle begivenheder og dels sammenkædningen af begivenhederne som giver brugeren muligheden for både at følge begivenheder som de udvikler sig historisk i tid, hvordan begivenheder opfattes i samtiden og i eftertiden og også, igennem Fredsakademiets leksikon, få yderligere oplysninger om de begivenehder, begreber, organisationer og personer som er omtalt i kronologien.

Kronologien over fredssagen og international politik er først og fremmest tænkt som et arbejdsredskab for professionelle brugere med dårlig hukommelse, hvor man hurtig kan få overblik over, hvornår den eller de begivenheder, man søger oplysninger om, fandt sted samt få et overblik over den kontekst begivenheden finder sted i.

Kronologien over årene 1600-2002 indeholder oplysninger om fred, fredssagen, fredsbevægelser og verdens skæve gang. Hovedvægten af oplysningerne ligger indenfor følgende områder:

 1. fredssagen, fredsbevægelsernes historie og -udvikling både i Danmark og udlandet,
 2. dansk politik i almindelighed, herunder civil ulydighed,
 3. væsentlige udenrigspolitiske begivenheder,
 4. internationale nedrustningsforhandlinger,
 5. dansk forsvars- og sikkerhedspolitik, herunder militærpolitik og efterretningstjenester.

Kronologiske begivenheder om danske værnepligtsforhold er flyttet over i en selvstændig fil.

Se også Det danske Fredsakademis Artikelbase for de seneste kronologiske oplysninger.

De enkelte poster i kronologien er sorteret på følgende måde:

Årstal, hvis der er tvivl om datoen for en begivenhed eller hvis en begivenhed strækker sig over længere tid, nævnes kun årstallet, eller måneden. Tvivl om datoer er markeret med spørgsmålstegn.

Måned før dato, grundet muligheden for at bevare perspektivet i en begivenhedsrække, specielt inden for de år, som endnu ikke er splittet op i måneder. Her er det vigtigst at kunne se i hvilken måned begivenheden fandt sted. Det i danske øjne lidt fremmede databaseformat er udviklet af hensyn til Det Danske Fredsakademis mange udenlandske, specielt amerikanske, brugere.

Filerne i Fredsakademiets kronologi vil have en maksimal størrelse på 50 kb, for at sikre, at de ikke bliver for langsomme på ældre computere.

Inden for de enkelte dage er oplysningerne ordnet således: Først fredssagen efterfølgende international politik og militarisme. Danske oplysninger før udenlandske.

Illustrationer vil blive lagt ind i kronologien efterhånden som de findes og copyright-spørgsmål er afklarede.

Disposition til større nyheder

 1. Dato
 2. Nyhed
 3. Perspektiv
 4. Analyse
 5. Konsekvens
 6. Definition
 7. Historisk baggrund
 8. Dokumentation

Kildematerialet til oplysningerne i kronologien består dels i kilder som er værker, hvis indhold direkte anvendt kronologien eller er fremragende publikationer som supplerer de værker som danner baggrund for oplysningerne i kronologien. Litteraturhenvisninger er sekundært registreret materiale som gennemgås med hennblik på yderligere analyse for optagelse eller fjernelse fra kronologien.

Oplysninger om manglende begivenheder og supplerende oplysninger om allerede registrerede oplysninger modtages med tak.

Generelle hjælperedskaber

Nogle af hjælperedskaberne kan være monografiserier. Andre kan være udkommet i flere udgaver.

Andersen, Axel: Håndbøgernes håndbog.
- København : Sesam, 1979. - 449 s.

Avis Årbogen.

Dansk Bogfortegnelse.

Dansk biografisk Haanddleksikon I-III / Svend Dahl ; P. Engelstoft.
Gyldendal, 1920.

Brun, Henry: Dansk historisk bibliografi 1943-1947.
- København : Den danske historiske Forening, 1956. - 594 s.

Helk, Vello: Større private personarkiver i Rigsarkivets 4. Samling.
- København : Rigsarkivet, 1984. - 280 s.

Indledning til Fredsakademiets Freds- og Sikkerhedspolitiske Leksikon.

litteratur

Larsen, Kirstine: Mennesket skal ind i naturvidenskaben. I: Information, 09/27/2004.
Thorsen, Niels: Tidsrejse på dansk internet. I: Politiken, 10/13/2004.
Thorup, Mette-Line: faste rammer for historieundervisning i gymnasiet. I: Information, 09/17/2004.
Tørnæs, Ulla: Kronologien tilbage i historiefaget lover undervisningsministeren. I: Berlingske Tidende, 08/26/2004.

Historie

Version 1 er korrekturlæst af Aage Staffe.

Version 1-3 er udarbejdet af Holger Terp.

Forslag til layout: Betty Nielsen.

Tjek:

Historical Newspapers Online.

Inter-University Consortium for Political and Social Research, University of Michigan ICPSR, the world's largest repository of computer-readable social science data, acquires, processes, and distributes data collections on a broad range of topics. Data holdings of ICPSR may be searched on line.

Search the Roper Center Survey Archive. The Roper Center now offers a WWW based search facility for locating questions asked in polls in the Roper Survey Archive.

Searchable Catalogs of Data listed by the Social Sciences Data Collection at the Univeristy of California at San Diego

CESSDA Integrated Catalog: Council of European Social Science Data Archives. Search the data archives of: France, Denmark, the UK, Norway, Sweden, Israel, the Netherlands, Hungary, Germany, Australia, and ICPSR. See also the World Map of Social Science Data Archives, Council of European Social Science Data Archives


Fredsakademiet.dk