The Danish Peace Academy

Holger Terp: Danish Peace History

Working paper 1

Bibliography

Where nothing else is mentioned, the place of publication or publisher is Copenhagen.

Bibliographies

Bibliotheca Danica – online edition.

Danish Foreign Policy Institute: Dansk udenrigspolitisk Årbog,1980-1994. From 1995 the yearbook is titled: Dansk udenrigspolitisk dokumentation.

From Erasmus to Tolstoy : The Peace Literature of Four Centuries; Jacob ter Meulen's Bibliographies of the Peace Movement before 1899 : edited with an introduction by Peter van den Dungen. - London : Greenwood Press, 1990. - 145 pp. ; Bibliographies and Indexes in Law and Science ; 14). - ISBN 13-2682-7-4.

Kirkehistorisk bibliografi. 1979.

Scheuer Nielsen, Helge: Viggo Hørup : En litteraturliste. Birkerød. Own printing, [nd]. – ISBN 87-981372-0-4
Stolpe, P. M.: Bibliografisk Fortegnelse over Danske Flyveblade. In: Dagspressen i Danmark, vol. 1, addendum pp [I]-XCIV.

Swinne, Axel: Bibliographia Irenica 1500-1970. Hildesheim, 1977. (Swinne index 2061 publications).

Terp, Holger: Journalisten Ellen Hørup : En personalbibliografi. 1992. - 148 pp.
(Terp index 603 mostly Danish publications and articles on and about Ellen Hørup).

Terp, Holger: Fred på Tryk : Bibliografi over dansk freds- og sikkerhedspolitisk litteratur. 1989. (Covers the period 1881-1988. According to Søren Hein Rasmussen, p. 10, there are more than 2.500 titles in Fred på Tryk.).

Terp, Holger: Peace in Print : The history of the peace movements : (1.567 titles)

General history of Denmark

Danmarks gamle love paa nutidsdansk I-III, 1945-1948.
Dansk identitetshistorie 1 : Fædreland og modersmål 1536-1789. 1991.
Dansk teologisk tidsskrift.
Frost, Robert I.: The Northern Wars 1558 - 1721 : War, State and Society in Northeastern Europe, 1558-1721. Pearson Education Ltd./Longman, 2000.
Jørgensen, Poul Johs.: Dansk Retshistorie, : Retskildernes og forfatningsrettens historie indtil sidste halvdel af det 17. aarhundrede. Gad, 1969.
Kirkehistoriske Samlinger 1975.
Liljenberg, Carl-Gustaf: Ett blad ur Skånelands riksdanska(-1650) och Östdanska tidevarv(-1720). In: Osby Hembygdsförenings årsbok 1960,1963,1964 och 1970. Dansk-Skaansk Forening. 1975.
Manley, R.: The History of the Late Warres in Denmark : Comprising all the Transactions, both military and civil, during the differences betwixt the two northern crowns, in the years, 1657, 1658, 1659, 1660. - London, 1670. – 146 pp.
Manley, R.: Coppenhagen. - London, 1670. – 1 p. (map).
Meadowe, P.: A narrative of the principal actions in the wars betwixt Sueden and Denmark. London, 1677.
Molesworth, Robert: An Account of Denmark as it was in the Year 1692. 1694.
Nielsen, Helge: Skatter og Skatteforvaltning i ældre Tider Helge Nielsen ; Victor Thalbitzer. 1948. Reprinted 1976.

Nørgaard, Ellen: Lille barn, hvis er du? En skolehistorisk undersøgelse over reformbestræbelser inden for den danske folkeskole i mellemkrigstiden. 1977.

Rasmussen: Dagsregister fra 1601 til 1664.

Stolpe, P. M.: Dagspressen i Danmark, dens vilkaar og Personer indtil midten af det attende Aarhundrede. 4 vols. 1878. Reprinted 1977.

Thaulow, Th.: Den danske Soldat gennem Tiderne. Folmer Christensen, 1946.

Absolutism and agricultural history of Denmark

Krogh, Tyge: Oplysningstiden og det magiske : Henrettelser og korporlige straffe i 1700-tallets første halvdel. 2000.
Krogh, Tyge: Staten og de besiddelsesløse på landet 1500-1800. Odense University Press, 1987.

Københavns Universitet1479-1979. 1980. 4 vols.

Stendal Pedersen, Den ulige frihed : Studier i myten om stavnsbåndsløsningens betydning. Odense University Press, 1990

Protest og oprør : Kollektive aktioner i Danmark 1700-1985 / ed. Flemming Mikkelsen. Århus, 1986.

Violence and the absolute state : Studies in European and Ottoman History / ed. Stephen Tyrk Christensen. 1990.

Pacifism and peace work in Denmark History of the academic

Danmarks Nationalleksikon: Dansk udenrigspolitisk historie 1: Konger og krige 700-1648. 2001.
Danmarks Nationalleksikon: Dansk udenrigspolitisk historie 2: Revanche og neutralitet 1648-1814. 2002.
Danmarks Nationalleksikon: Dansk udenrigspolitisk historie 3: Fra helstat til nationalstat 1814-1914. 2003.
Danmarks Nationalleksikon: Dansk udenrigspolitisk historie 4: Lidegaard, Bo: Overleveren 1914-1945.
Gandhi and Nordic Countries : An anthology collected and edited by E. S. Reddy ; Holger Terp.
Hansen, Peter Krag: Pacifister i krig. Odense University Press, 1990.

Hansen, Peter Mikael: Militærvægring 1849-1917 : En geografisk og historisk undersøgelse af artikuleret militærnægtelse og ulovlig sessionsudeblivelse i Danmark 1849-1917. University of Roskilde, 2001.

Jørgensen, Klaus: Atomvåbnenes rolle i dansk politik : Med særligt henblik på Kampagnen mod Atomvåben. Odense University Press, 1973.
Kornerup, Bjørn: Kvækerpropaganda i Danmark og Norge i ældre Tid. In: Kirkehistoriske Samlinger, 6. række, vol. 6. 1949 pp 216-271.
Larsen, Svend Erik: Militærnægterproblemet i Danmark 1914-1967 : Med særlig henblik på lovgivningen. Odense University Press, 1977.
Nielsen, Henrik Kaare: Demokrati i bevægelse : Sammenlignende studier i politisk kultur og nye sociale bevægelser i Vesttyskland og Danmark. Aarhus University Press, 1991.
Pedersen, Sune: Kampen for fred : Den liberale fredsbevægelse i Danmark 1919-1960. University of Copenhagen, Historical Institute, 2000. – 106 pp.

Risskov Sørensen, Kurt: Fredssagen i Danmark 1882-1924. Odense University Press, 1981.

Stender Clausen, Jørgen: Det nytter ikke at sende hære imod ideer : Georg Brandes kulturkritik i årene omkring 1. verdenskrig. 1984.

History of the activists

Bajer, Fredrik: Livserindringer. 1909.
Haugaard, Svend: Ikke ord uden gerning. 1989.
Juul, Kjeld: Mod nye grænser : Fra europæisk genopbygning til u-landsarbejde 1943-1963. 2002.
Sørensen, Henning: Fra mit livs skraldespand. Nimtofte, 1993.
Terp, Holger: Ellen Hørup : Et biografisk essay. Skive, 1989.
Vedde, Anna: Kvækerne og deres indsats i den nyeste Tid : Et 300 Aars Minde. 1924. - 260 pp.
Winther, Judith: Politik fra neden : Om 1980ernes fredsbevægelse. Gistrup, 1992.

Top


Go to the peace academy's front page
Back to Index

Send commentary, email or seek in Fredsakademiet.dk