Dansk Industri Syndikat A/S

Dansk våbenfabrik oprettet år 1900 som Compagnie Madsen A/S, senere kendt som Dansk Rekyl Riffel Syndikat A/S; Riffelsyndikatet og fra 1936 som Dansk Industri Syndikat A/S. Hovedprodukt Madsen Maskingeværet. Blandt aktionærerne er Harald Plum og fra 1930 og fremefter A. P. Møller Mærsk-koncernen.
Våbeneksport før første verdenskrig, 1901-ff.
Våbeneksport i mellemkrigsårene financieres af Erhvervenes Lånefond.
Salg af våben på eget initiativ til den tyske værnemagt under besættelsen med Hærens Vaabenarsenal som underleverandør. Desuden eksport af våben under anden verdenskrig til Finland, Kroatien og Ungarn. Dele af samarbejdet med tyskerne godkendes i det danske udenrigsministerium efter henvendelser fra Industrirådet. Dømt som værnemager efter befrielsen af Revisionsudvalget for Tyske Betalinger. Også våbenproduktion og -eksport efter anden verdenskrig, eksempelvis medproduktion til F 16-fly og salg af støberianlæg til Irak i 1982 og Libyen i 1986.
Se også: Dobbelsanvendelsesteknologi ; riffelmand ;
A/S Skandinavisk Vaaben & Ammunitionskompagni 1927-1931.

Kilder og litteratur

Dalby, Maria: Salgssvigt gav Disa gigantunderskud. I: Børsen, 05/11/2004.
Danmark skal bevæbne den tyske Hær : Hitler-Tyskland forhandler med Rekyl-Riffelsyndikatet om Levering af et stort antal Rekylgeværer til den tyske Hær. I: Arbejder-Bladet, 04/03/1935.
Krigens Købmænd : Det hemmelige opgør med Riffelsyndikatet, A.P. Møller, Novo og den øvrige storindustri efter Anden Verdenskrig / Jens Christensen ; Thomas Christensen ; Carl Erik Nielsen. - ISBN 87-00-46974-2
Berlingske Tidende, 11/11/2000.
Millionordre til Danmark. I: Fred og Frihed, 1932:8 s. 4.
Pille, Axel: Danmarks Rustningsindustri. I: Mennesket og magten, 1940:4 s. 6-7.
Ritzaus Bureau: Fogh vil til bunds i våbensag. I: Berlingske Tidende, 01/14/2004.
Rustningsindustri og krigsforskning i Danmark. / : De Danske Vietnamkomiteers Dokumentationsgruppe. Demos, 1973 ; 1978.
Våbensalg helt frem til befrielsen / Kim Faber ; Lars Halskov. Politiken, 11/12/2000.
Aagaard, Charlotte: Alt andet end småkager. I: Information, 01/15/2004.
Aagaard, Charlotte: Danmark bevæbnede Saddam. I: Information, 01/13/2004.
Aagaard, Charlotte: Danmark solgte granatanlæg til Irak. I: Information, 01/13/2004.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page