Det danske Fredsakademi

Sangbog

Flyv højt, vor Sang, paa stærke Vinger

Flyv højt, vor Sang, paa stærke Vinger,
flyv over Bondeland og By,
flyv saa langt, som Livets Klokke klinger,
og bring Budskab om Dagens Gry,
meld om Haab, hvor forsagte græder,
og slaa trygt mellem Hjærter Bro,
knyt til vor Fane Held og Hæder,
giv dem, som tvivler, Klippetro!
/: Over Bjærg, over Dale
skal du flyve i Dag,
thi Internationale
gaar til Kamp for Folkets Sag.:/

Flyv over Danmarks gamle Have
med Krigerærens rustne Hegn,
lad det lyde ved de faldnes Grave,
at vor Fane er Fredens Tegn.
Bær dem ud, Tidens friske Toner
over vaklende Vangeled;
hvor Verden skælver bag Kanoner,
er du et Krav om Broderfred
/: Over Bjærg o.s.v./:

Flyv højt, vor Sang, og kald til Møde
hvert Folk, der paa sin Fremtid tror,
faa de unge Hjærter til at gløde
ved det mægtige Verdenskor;
Livets Bud skal du os fortælle, -
syng det ind i de tusind Hjem:
De gamle Tanker dør af Ælde;
men ny og bedre spirer frem!
/: Over Bjærg o.s.v.:/

A. C. Meyer, 1910.
Kilde: Sangbog for Aldrig mere Krig, 1936.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk