Det danske Fredsakademi

Sangbog

Jord i hvis Favn der hades og der myrdes

Oprindelig mel.: Ensom og mørk og snæver er vor Bolig.

Jord i hvis Favn der hades og der myrdes
Slægt efter Slægt,
blodige Jord med al din Syndebyrdes
voksende Vægt!
Hvor kan saa let din Himmelvej du følge
rundt om den Sol, der skuer dine Saar,
og san lysgrønt bølge
Vaar efter Vaar?

Jo, thi den samme, som har bundet Jorden
Lovenes Baand,
som gav sit Folk i ørkenfjeldets Torden
Loven i Haand,
han la'r sin Sol hver fattigt Straa forgylde,
han er den Gud, som hører Støvets Bøn,
som i Tidens Fylde
gav os sin Søn.

Derfor, om al vor Lykke skulde falme,
brat staa for Fald,
altid fra Jord en evig Takkesalme
løfte sig skal;
derfor, hvor vældigt Mørkets Aander virke,
aldrig vor Bøn skal Synke til et Suk,
aldrig Herrens Kirke
rokkes et Fnug.

Lær os da, Jord, paa Aandens ørnevinge,
trofast som du,
os om vort høje Himmellys at svinge
trøstig i Hu,
Fra ham alt Lys, som vi begære,
fra ham Livsvarmen i vort Bryst,
grønnes Gud til Ære,
gyldnes til Høst.

Sangen er oversat til esperanto:

Tero, skuata de malam' freneza,
murdo kaj tim',
tero, sanganta pro la morto-peza,
sargo de krim',
Kid al vi ebligas daure iri
cirkau la sun' kun tia pek-vundar'
kaj belecon spiri
jaron post jar'?

Car la regan to de l' stelara mondo
Rego kaj Di',
Li, kiu donis dum mondskua tondro
legon por ni,
Li per sunoro ciun herbon kronas,
Li ciam benas pen ton pri erar',
kaj Li savon donas
al la homar'.

Tial, se restus jam neniu gojo
plu tie ci,
tamen kantante ni sur nia vojo
dankas al Li.
Ec se demonoj krudaj tutfrenezos,
velkos neniam nia danko-preg',
kaj neniam cesos
kulto de l'Reg'.

Tero, lernigu nin per kred-flugilo
svebi en rond'
cirkau la sankta Di-ciela brilo
super la mond',
vivi en gia korvarmiga lumo,
kaj en radi' de gia aureol'
peni por plenumo
de Lia vol'.

Tekst: Christian Richardt 1871. Publiceret i Billeder og Sange, 1874.
Kilde: Sangbog for danske Kvindeforeninger, 1908.
Også publiceret i Sangbog for Aldrig mere Krig, 1936 og i Dana Antologio, 1961.
Musik: Carl Nielsen 1920. Noder: Højskolesangbogen, 16. udgave nr. 516 og Folkehøjskolens melodibog, 1958.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk