Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Efter Bikini

Af Halfdan Rasmussen

Jorden er støv og ild. Mennesketom. Forladt.
Intet levende ser stjernernes tegn i nat.
Ingen skal græde mer. Ingen skal mere le.
Intet skal mere ske.

Her stod et træ engang! Solen og regnen lo
over en rede dér. Sneen bar fred og ro
ind i hver lille grens drømme om blomst og løv.
Alt er nu støv og støv.

Her lå et hus engang! Dørene sang og peb.
Væggenes ører bar lyd af hver fod, der sleb
livets små genfærdsspor ind i det støv, der faldt.
Alt er forstøvet. Alt.

Hare og hjort og ræv. Due og spurv og ravn.
Fisken i havets dyb. Alt hvad der havde navn.
Alt hvad det åbne liv kendt og bragte bud.
Alt er nu slettet ud.

Den som fik kærtegn nok. Den om hvis ensomhed
nætternes mørke skreg, før han fandt lys og fred.
Den som blev kold af had. Den som var ild og tro.
Alle fandt støvets ro.

Barn og bekymret mor. Elsker og bror og ven.
Nattens grå, vævre mus. Liv der gav liv igen.
Stemmer og lyd af skridt. Tavshed og råb i flæng,
sover i støvets seng.

Ilden dør stille hen. Livet er udslukt her.
Stilhedens hjerte slår bag det forladte ler.
Mennesket kom af støv. Alt skal forstøves blidt.
Støvet er rent og hvidt.

Kilde: Alternativ, nr. [3], 1962. Oprindelig trykt i digtsamlingen “Paa knæ for livet”, 1948.
Se Carl Scharnberg: “Efter…” I: Halfdan rundt s. 96-98.
Kommentar til de amerikanske atomvåbenforsøg i Operation Sandstone, i april - maj 1948.

After Bikini By Halfdan Rasmussen, 1948

The earth is dust and fire. Deserted. Abandoned.
No living watch stellar signs in the night.
No one shall cry afain. No one shall laugh again.
No more shall be done

Here once was a tree! The sun and the rain laughed
above a nest. The snow carried peace and quiet
into each small branch dreams of flower and foliage.
Everything is now dust and dust.

Here once was a house ! Doors sang and whistled.
The walls ears carried sound of each foot that dragged
life's little ghost traces in the dust that fell.
Everything is vaporized. Everything.

Rabbit and deer and fox. Dove and sparrow and raven.
The fish in the ocean depths. Everything that had name.
All that the open life knew and brought tidings of.
Everything now is blotted out.

The one receiving caress enough. The one about whose loneliness
the nights dark screamed before he found light and peace.
The one who became cold from hatred. Whoever was on fire with faith.
All are dust.

Child and concerned mother. Lover and brother and friend.
Night gray, sprightly mice. Life who gave life again.
Voices and sound of steps. Silence and cry interchangeably,
sleeping in the dust bed.

The fire dies quietly. Life is extinct here.
The heart of silence beats behind the abandoned clay.
Man came from dust. Everything shall be vaporized gently.
The dust is clean and white.

Translated by Holger Terp with help from John Scales Avery, 2014

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk