Skoleelever for fred, 1981?

undervisning

Den proces i samfundslivet, der lærer individer og grupper bevidst at udvikle deres personelige egenskaber, ansvarsfølelse ; holdninger, færdigheder og viden.
Se også Akademisering ; alfabetisering ; Amtcentralerne for Undervisningsmidler ; Anskuelsestavler og anskuelsesundervisning ; befrielsespædagogik ; billedstile ; Dansk Skolemuseum ; datalogi ; degn ; didaktik ; Direktoratet for Erhvervsuddannelserne ; elev ; epistemology ; etik ; Europarådet ; filosofi ; folkeskolen ; fredsundervisning ; fællesundervisning ; historie ; hjemmeundervisning ; højskole ; information ; karakter ; karakterpenge ; karakterskala ; karaktersystem ; Kirke- og Undervisningsministeriet ; Kirkekollegiet ; køreundervisning ; lektie ; lektion ; lektor ; John Locke ; lærebog ; lærer ; læseplan ; Læseplanudvalget ; manuducere ; masteruddannelse ; Ministeriet for Børn og Undervisning ; musikundervisning ; naturfilosofi ; Nævnet for Markedsførings- og Konkurrencespørgsmål under Åben Uddannelse ; nødundervisning ; penneven ; programmeret undervisning ; psykologi ; pædagogik ; pædagogisk grunduddannelse ; rekrut ; Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser ; Rådet for Voksen- og Efteruddannelse School of Nonkilling Studies ; sektorforskning ; student ; skole ; studiegæld ; SU ; tværfaglighed ; uddannelse ; uddannelsespolitik ; udenadslære ; underviser ; undervisningsmidler ; Undervisningsministeriet ; Undervisningsrådet for Det Kgl. Døvstummeinstitut ; undervisningstime ; undervisningstvang ; UNESCO ; ungdomslejre ; ungdomsårgange ; universitet ; vajsenhus ; videnskab ; videnskabsfilosofi ; videnskabshistorie ; videnskabssociologi ; Websted for undervisere i fagets videnskabsteori: Almen information om Fagets Videnskabsteori.

Litteratur

Leder: Ballade på Filmskolen. I: Information, 21. januar 2019.
Rigsrevisionen: Beretning om undervisningen på universiteterne. 2012. - 48 s.
- http://www.rigsrevisionen.dk/media(2322,1030)/16-2011.pdf
'Universitetsuddannelserne skal være tilrettelagt på heltid, og undervisningen skal være forskningsbaseret. 2 væsentlige indikatorer for kvaliteten af uddannelserne er derfor antallet af undervisningstimer og forskerdækningen af undervisningen.'


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page