Det danske Fredsakademi

Læseplan og opgaver til regning og økonomi

Krig og oprustning

De økonomiske motiver bag en kommende krig mod Irak ønskes analyseret. Hvorledes perspektiviserer økonomiske interesser forståelsen af konfliktens baggrund?

Der ønskes en opgørelse over civile og militære tab under den nuværende krig i Afghanistan, hvorunder der redegøres for de anvendte kilders troværdighed.

Der er en række opgørelser over aktive kernevåben i de lande som officielt er i besiddelse af kernevåben. En af vanskelighederne ved optælling af kernevåben består i at afgøre, hvor mange af disse kernevåben som umiddelbart er tilgængelige. Der ønskes en opgørelse over det samlede antal aktive kernevåben i verden i dag. I opgørelsen skal der redegøres for de anvendte kilders troværdighed.

Der ønskes en redegørelse for de økonomiske motiver bag anden verdenskrigs udbrud i 1939.

Militærudgifter

Find forskellige opgørelser over verdens samlede militærudgifter, eksempelvis fra fredsforskningsinstitutter. Hvor store er verdens samlede militærudgifter og hvordan beregnes de?

Hvad betyder de forskellige kriterier for de statistiske opgørelser over verdens samlede militærudgifter?

Militærudgifter betales hovedsagelig af staten, det vil sige af dem, der betaler skat. Hvor stort er det danske forsvarsbudget og hvad består det af? Besvareslen skal indeholde oplysninger medtaget i Statsrevisorerens Endelig betænkning over statsregnskabet for finansåret...

Danske forsvarsudgifter opsummeres bl.a. i forsvarsministerens Årlig redegørelse, men de samlede militarismeudgifter, herunder udgifter til værnepligtsadministration afholdes ikke af forsvarsministeriet. En stats militærudgifter udlægges ofte i forhold til bruttonationalproduktet, hvlket ikke siger meget om, hvordan staten prioriterer sine udgifter. Hvor stor en procentdel udgør militærudgifterne samlet af den danske stats udgifter i perioden 1990-2000? Besvarelsen skal redegøre for forsvarsministeriets bevilligede ansøgninger til finansudvalget.

Beskriv den danske skattepolitik under den kolde krig.

Hvad kostede flådens udflytning fra Holmen i alt?

Hjemmeværnet koster de danske statteydere over en halv millird kroner om året, selv om meningsmålinger viser ringe forståelse for værents eksistensberettigelse. Hvordan kan udgifterne til Hjemmeværnet anvendes alternativt til at øge danskernes følelse af sikkerhed?

Litteratur

Bøger

Avis- og tidsskriftartikler

Burcharth, Martin: Krigens nye muligheder. I: Information, 12/17/1999.
Flyselskaber taber milliarder på krig. I: Børsen, 03/24/2003.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk