Det danske Fredsakademi

Læseplan og opgaver til religion / teoologi

Opgaver

Der ønskes en diskussion af debatten om universets og tidens skabelse ved en eksplosion. Matematikeren Roger Penrose og fysikeren Stephen Hawkins Big Bang-teori. Er denne teori et udtryk for en militaristisk tankegang, at universet skabes ved at noget eksploderer? Skal man være pacifist, arkitekt eller troende for at have den opfattelse, at universet skabes under kontrollerede forhold?

Hvordan kæder forskellige religioner fred og retfærdighed sammen? Hvike ligheder og forskelle er der?

Der ønskes en beskrivelse af pacifistiske religiøse utopier, herunder baggrunden for dem.

Med afsæt i Elihu Burrits: Et par ord til drenge om krig ønskes en opgave som analyserer moselovens forbud mod afgudsdyrkeri og det som Burritt med et moderne begreb beskriver som militarisme. Er det rimeligt at betegne militarisme som en erstatningsreligion?

Hvad er det for en religion Elihu Burritt bekender sig til?

Der ønskes en opgave som analyserer det femte bud i moseloven, gerne set i sammenhæng med Bjergprædikenen i Det nye Testamente og Leo Tolstojs fortolkninger af denne.

Der ønskes en analyse og tolkning af Salme 20 i Det gamle Testamente.

Find og beskriv hinduistiske opfattelser om at anvende vold.

Find og beskriv Islams fredsforståelse.

Find og beskriv muslimske eksempler på civil ulydighed og ikkevold.

Find og beskriv historiske fredskirkers argumenter for deres pacifisme og find eksempler på deres fredsarbejde.

Der °nskes an gennemgang af KvŠkernes historie og en analyse af deres teologi.

Med udgangspunkt i Augustins brevveksling med prokonsulen af Afrika, Marcelius ønskes en analyse af problemstillingen: kan angrebskrige forsvares teologisk?

Kan forsvarskrige forsvares moralsk eller teologisk når en kristen skal udvise ærefrygt for livet?

Der ønseks en beskrivelse af krigens logik.

"Men også krigsfolk spurgte han [Johanens døberen] og sagde: "Hvad skulle vi da gøre?" Og han sagde til dem: Øver ikke vold mod nogen, bruger ikke underfundighed imod nogen og lader eder nøjes med eders løn". Lukasevangeliet, kapitel 3, vers 14. Der ønskes en diskussion af begrebet militær etik.

Hvis ondskab er et relativt begreb, hvilken betydning har det for diskusionen om retfærdigge krige?

Er et søgen efter en evig sanhed et ønske om en fundamentalisme?

Var den tyske kirekreformator Martin Luther en folkeretsforkæmper eller en propagandist i sine bøger om krige og soldater?

Der ønskes en analyse af Mark Twains Krigsbønnen set i lyset af Bjergprædikenen i Det nye Testamente.

Der ønskes en opgave som belyser modstanden mod undertrykkelsen af indianerne i USA fra den amerikanske frihedskrig frem til i dag.

Hvilken betydning havde den amerikanske modstand mod indianernes holocaust for udviklingen af de tidlge fredsgrupper?

Der ønskes en opgave som beskriver den amerikanske frikirke, The Dunkers, historie og teologi.

Find og beskriv eksempler på budistisk fredsarbejde, gerne i forbindelse med anvendelse af civil ulydighed, eksempelvis under Vietnamkrigen.

En af de danske kirkelige ledere under første verdenskrig var biskop Valdemar Ammundsen. Beskriv den teologiske debat under første verdenskrig om krig og fred. Opgaven skal besvare spørgsmålet om første verdenskrig ifølge folkeretten og teologien var en retfærdig krig.

Der ønskes en redegørelse for britisk indienpolitik og kristent missionsarbejde i Indien i perioden 1915-1947.

Var anden verdenskrig ifølge folkeretten og teologien en retfærdig krig?

Find og beskriv katolsk fredsarbejde under anden verdenskrig. Hvilke konsekvenser havde katolsk pacifisme for de personer som formulerede og bekendte den?

Der ønskes en analyse af den norske kirkekamp under anden verdenskrig, herunder omtalen af den i danske medier.

Den indiske politiker Mahatma Gandhi havde en lang række kristne missionske venner, mens han opholdt sig i Sydafrika og Indien. Blandt disse venner var den engelske missionær C. F. Andrews og den danske missionær Anne Marie Petersen. Der ønskes en beskrivelse af Mahatma Gandhis forhold til kristendommen. Hvilken rolle spillede religionen for den indiske politier? Var han eller blev han eksempelvis kristen?

Den latinamerikanske befrielsesteologi søger at beskrive årsagerne til den tredje verdens elendighed, en udvikling eller modernisering der er kørt af sporet, fordi industrialiseringen har økonomiske og sociale følgevirkninger som skæve handelsbalancer, gældssætning, kapitalflugt; kulminerende med militarisme. Der ønskes en beskrivelse af den danske debat om befrielsesteologien.

Der ønskes en opgave som beskriver den internationale Foreningen af Antimilitaristiske Præsters historie og teologi.

Der ønskes en opgave som belyser den danske fredsgruppe Forsoningsforbundets historie og teologi.

Der ønskes en opgave som beskriver Kristne for Nedrustnings historie og teologi.

Littertatur

 1. Barclay, Robert: Uddrag af Apology (1692).
 2. Burritt, Elihu: Et par ord til drenge om krig, 1906.
 3. Hanh, Thich Nhat: Lotus i flammer.
  - København : Kristeligt Dagblads forlag, 1967.
 4. Heering, G. J. Kristne og Krigen.
  - København : Haagerup, 1932.
 5. Krag Rasmussen, Rasmus: To franske tv-stjerner ryster teoretisk fysik. I: Information, 11/11/2002.
 6. Lous, Eva: Karen Jeppe : Danmarks første befrielsesfilosof
 7. Luther, Martin: Kan soldater også have Guds nåde? I: Luthers skrifter i udvalg, bd. IV, Gad, 1964 s. 307-357
 8. Luther, Martin: Om lydighed mod statsmagten. I: Luthers skrifter i udvalg, bd. IV, Gad, 1964 s. 158-210
 9. Luther, Martin: Om Krigen mod Tyrken. I: Mod tyrken og jøden. Tidehvervs forlag, 1999. s. 9-50
 10. Luther, Martin: Feltprædiken imod Tyrkiet. I: Mod tyrken og jøden. Tidehvervs forlag, 1999. s. 51-84
 11. Macretor, G. H. C: Kristen pacifisme og praktisk politik : En teologisk debat. Gad, 1961.
 12. Rolland, Romain: Tolstoj.
  Gyldendal, 1919.
 13. Sørensen, Henning: Fra mit livs skraldespand.
  - Nimtofte : Indtryk, 1993.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk