Det danske Fredsakademi

Sangbog

Vi er Smaafolk, javel

Vi er Smaafolk, javel, men vi ved, hvad vi vil,
og vi prøver til Maalet at naa.
Vi er Smaafolk, javel, men alt stort, som er til,
blev begyndt i det smaa af de smaa.

Vi er Smaafolk, javel, men med Kræfter i Arm
og med Klarhed i Tankernes Slot.
Vi er Smiafolk, javel, men der slaar i vor Barm
dog et Hjærte for alt, som er godt.

Vi er Smaafolk, javel, men en myldrende Flok,
og vi arbejder alle som en.
Vi er Smaafolk, javel, men vi ævner det nok,
selv at løfte den tungeste Sten.

Vi vil frem, vi vil op, vi vil løfte vort Land
og vort Folk til det bedste paa Jord;
vi vil kæmpe tilsammen, enhver som en Mand,
mod det onde med Daad som med Ord.

Vi vil frem gennem Muld, gennem Modstand og Spot,
til det længst os forjættede Maal;
at vi naar det engang, jo, det ved vi saa godt;
thi vor Vilje er hærdet som Staal.

Vi er Smaafolk, javel, men vi tror paa vor Sag:
Livets, Lysets og Frihedens Sejr.
Vi er Smaafolk, javel, men hvor vi hejser Flag,
skal i Fremtiden Folket slaa Lejr.

Anders Madsen.
Kilde: Sangbog for Aldrig mere Krig, 1936.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk