videnskab

Universitetsbaseret skabt og formidlet viden, forskning, undervisning og uddannelse.
Videnskab er grundlæggende en metode for fremskaffelse af almen anvendelig viden om hele verden, samt betegnelsen på den viden som er fremskaffet ved hjælp af en videnskabelig metode. Inden for al videnskab er forklaringer begrænset til dem, der er baseret på observationer og eksperimenter, der kan underbygges af andre forskere.
Videnskab opdeles i humanistiske og tekniske videnskabsgrene, eller efter emne og metode.
Hvad der er god eller dårlig videnskab bestemmes bl.a. af forskerne og undervisernes etik, metoder og holdninger.
Det Videnskabsetiske Komitésystem er et system bestående af Den Nationale Videnskabsetiske Komité under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og én eller flere komitéer i hver region. Aktuelt er der 11 regionale komitéer. Systemet sikrer, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabsetisk forsvarligt, og fører derfor tilsyn med de godkendte forskningsprojekter.
Videnskab formidles bl.a. på konferencer, seminarer, i tidsskrifter og bøger samt online.
Blandt humanistiske (humaniora) videnskaber er eksempelvis antropologi ; arkæologi ; datalogi ; demografi ; dramaturgi ; erkendelsesteori ; etymologi ; filmvidenskab ; filologi ; filosofi ; folkemindevidenskab ; forsoningsforskning ; fredsforskning ; fredspædagogik ; fredsundervisning ; hagiografi ; historie ; informatik ; ikonologi ; international politik ; jura / retsvidenskab ; konfliktforskning ; konfliktløsning ; kultursociologi ; leksikografi ; litteraturhistorie ; musikvidenskab ; mytologi ; nationaløkonomi ; politologi ; psykologi ; religionsfæmonologi ; religionssociologi ; retorik ; retssociologi ; samfundsvidenskab / sociologi ; sexologi ; sprogvidenskab ; statsvidenskab ; teologi ; udviklingsforskning ; økonomi, æstetik og åndsvidenskaber.
Blandt tekniske videnskaber er naturvidenskaber som astrofysik ; astronomi ; atomfysik ; darwinisme; fysik ; fysiologi ; geodæsi ; geografi ; geologi ; geometri ; hydrologi ; kartografi ; kemi ; kirurgi ; klimatologi ; kosmologi ; medicin ; metrologi ; oceanografi ; patrologi ; teknologi ; zoologi ; økologi ; samt krigsvidenskab og militærforskning.
Teknologisk videnskab kan registreres i bl.a. patenter.
Se også: Akademi ; akademiker ; auditorium ; bachelor ; bibliografi ; bifag ; Bolgona-processen ; dannelse ; dimittend ; doktor ; emeritus ; eScience ; forsker ; forskning ; forskningsbiblioteker ; grundforskning ; hovedfag ; håndbøger ; International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility ; US Jason Defense Advisory Panel ; laboratorium ; kandidat ; lektor ; lærd ; lærdomshistorie ; lærer ; læseplaner ; master of arts ; master of science ; Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling ; observatorium ; ontologi ; open access ; peer review ; pensum ; polyhistor ; pragmatisme ; primærforskning ; professor ; Pugwash Conferences on Science and World Affairs ; RDT&E ; R&D ; science fiction ; sektorforskning ; semester ; seniorforsker ; teori ; tese ; UNESCO ; the Union of Concerned Scientists ; videnskabshistorie ; videnskabsmand ; Videnskabsministeriet ; Videnskabernes Selskab ; Websted for undervisere i fagets videnskabsteori: Almen information om Fagets Videnskabsteori ; æresdoktor.

Litteratur

Betænkning nr. 1515 om det videnskabsetiske komitésystem i Danmark. / Udvalget om revision af det videnskabsetiske komitésystem. Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 2010. - 118 s.
CRS: The Endangered Species Act and “Sound Science”. / : M. Lynne Corn et al. 2013. - 33 s.
Jastrup, Morten: Viden er guld værd - alt for meget guld [videnskabelige tidsskrifter]. I: Politiken, 10/23/2005.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page