Fredsakademiet, fuldtekst

Det danske Fredsakademi

Digt-antologi

Ned med Vaabnene!

Af Marcel Martinet

Første verdenskrigs bedste digt, skrevet i smerte af en franskmand ved myrderiernes begyndelse.

Fattigmand, Arbejder, Bonde,
Side om Side med dem, der Er Skyld i din Elendighed,
med de Rige, med de Mægtige,
dem, der skød paa dig, naar du strejkede,
og bestemte hvilken Løn, du skulde leve af -
Side om Side med dem, der omkring deres Fabriker
byggede Kirker og Beværtninger for dig
og lod din Kone og dine Børn græde af Sult
uden en Bid Brød paa Bordet -
Fattigmand, Arbejder, Bonde -
vil du Side om Side med de Rige og de Mægtige,
slaas imod de Plyndrede, de Undertrykte,
imod dine Brødre, imod dig selv?

Paa Kongresserne trykkede I hverandres Hænder.
Kammerater var I, eet Kød og eet Blod.
Berlin, London, Paris, Wien, Moskov, Bryssel,
I var der; hele det arbejdende Folk
var der; den gamle barbariske Voldsverden
begyndte at føle Vægten af Eders forenede Næver
og skjalv, i en Fornemmelse af,
at under dens Haardhed og Tyranni
løftede Frihed og Retfærdighed deres Røster,
i Gaar.

Og i Dag? Ja, i Dag som i Gaar,
Berlin, London, Paris, Wien, Moskov, Bryssel,
l er der, hele det arbejdende Folk,
de Hænder, som trykkede dine,
løfter nu Lansen, Riflen og Bajonetten,
retter Kanoner, Mørsere, Mitraljøser
mod dig;
og du, ogsaa du har Mitraljøser,
ogsaa du har en ypperlig Riffel
til at myrde din Broder med.
Du, Staalsmed fra Creuzot, foran dig
staar en Staalsmed fra Essen;
dræb ham.

Du, Grubearbejder fra Sachsen, foran dig
staar en Grubearbejder fra Flandern;
dræb ham.
Du, Kullæmper fra Havre, foran dig
staar en Kullæmper fra Bremen;
dræb ham, skynd dig og dræb ham, dræb dig selv.
Hæng i med Arbejdet, Arbejdsmand.

Men se først paa dine Hænder
Fattigmand, Arbejder, Bonde,
se paa dine knudrede, sorte Hænder,
se med dine trætte, blodsprængte øjne,
se paa dine Døtres falmede Kinder,
se paa dine Sønners magre Arme,
se ind i deres fornedrede Hjerter,
se paa din Kone, se, hvordan hun ser ud
efter de tyve Aars Samliv,
hvor hendes Legem er udslidt, hendes Hjerte sønderrevet,
og eet endnu, her foran dig,
se i de Fattiges Fællesgrav
dine Søskende, dine Forældre...
Vil du saa slaas?

Kilde: Krig mod Krigen. Udateret.

Der er tilsyneladende ingen af Marcel Martinets andre værker oversat til dansk.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk