retfærdig krig / Just Wars

Sammensat begreb. Begrebet er udviklet i en teologisk debat som har sit udgangspunkt i Jesus Bjergprædiken, hvori han bl.a. siger, Salige er fredsstifterne, thi de skal kaldes Guds børn.
Begrebet stammer fra den højmiddelalderlige filosof og teolog Thomas Aquintas (1225-74) som i bogen Summa theologica, opstiller tre betingelser for retfærdig krig, da han skriver romerretten om til kirkeret: 1) Krig skal erklæres af den retsmæssige øvrighed. 2) Der må forelægge en retfærdig grund herfor og 3) Den skal føres på ret måde (jus in bello), fordi ens modstander kæmper for synd. Gode kan derfor aldrig komme til at kæmpe mod gode; enten kæmper onde mod onde eller onde kæmper mod det gode.
Spanieren Francisco de Victoria argumenterede for retfærdig krig, men under betingelser der er så skrappe, at de reelt aldrig kan opfyldes. Andre tidlige diskussioner om retfærdig krig er hos teologen Jean Charlier Gerson (1363-1429) Dialogus (genoptrykt i Krieg und Christentum) på baggrund af 100-årskrigen mellem England og Frankrig - hvorunder Jeanne d'Arc henrettes af englænderne.
Den engelske statsmand Thomas More argumenterer i Utopias anden bog fra 1516 for retfærdig krig udelukkende i forsvarsøjemed i afsnittet: angående krigsførelse: "Krig og Stridigheder afskyer Utopierne som noget meget dyrisk, skønt de ikke er saa hyppige blandt dyrene som blandt Mennesker. I Modsætning til, hvad der er Skik i de fleste andre Lande, regner de det slet ikke for ærefuldt at søge Berømmelse i Krig. Skønt de daglig øver sig i Vaabenbrug - og det gælder ikke blot Mændene, men ogsaa paa visse Dage Kvinderne - for ikke at være uforberedt, dersom Nødvendigheden en Dag skulde kræve Krigshandlinger, saa gaar de dog kun i Krig for at beskytte deres egne Grænser eller for at drive Fjender ud af deres Venners Land eller for med Magt at befri undertrykte Folk fra Tyranni. Og dette sidste gør de af ren Medfølelse. Til deres Venner sender de ikke blot Hjælp, naar disse har Brug for at forsvare sig, men ogsaa for at disse skal kunne hævne tidligere Forurettelser. Det sidste gør de dog kun, hvis de er blevet taget med paa Raad fra Sagens første Begyndelse. Hvis de finder, at det er en retfærdig Sag, og Modparten ikke vil bringe Tingene i en saadan Orden igen, som det med Retfærdighed kan fordres, saa overtager de Hovedparten af Krigen. Dette gælder ikke alene, hvis en Hær er trængt ind i Landet og har røvet og plyndret og derpaa fjernet sig med sit Bytte, men ogsaa hvis Købmænd fra deres Venners Land er blevet uretfærdigt behandlet, enten paa Grund af uretfærdige Love eller med et Skin af Ret ved Fordrejning af oprindelig gode Love", s. 143-144. Den danske udgave af Utopia udkom først i 1944!
De spanske jesuitter Louis Molina (1535-1600) og Francisco Suárez (1548-1617) mente, at blot sansynligheden talte for, at en stat havde mere ret end den anden, så var angrebskrig tilladt, men de modsiges af andre katolske teologer som Vasques og Alfonso Maria de Liguori (1669-1787), (Theologia moralis?).
Den tyske kirkereformator Martin Luther (1483-1546) mente, at krige med tyrkerne var retfærdige, fordi tyrkerne ikke var kristne, men muslimer. Et synspunkt Erasmus af Rotterdam protesterede imod, både i brevet til Antoon van Bergen 1514 og i Milits Christiani Endchirdion, 1518. Efter reformationen udvikler Alberico Gentilis og Hugo Grotius, folkeretten med afsæt i diskussionen om retfærdig krig.
Værk af Robert Regout om retfærdig krig: La Doctrine de la guerre juste, de saint Augustin à nos jours, 1935. Senere er retfærdig krig anvendt i FN-traktaten og brugt som argument for humanitære aktioner. Debatten om retfærdig krig dukkede op i 1980 i forbindelse med amerikanske katolske biskoppers hyrdebrev: the Challenge of Peace og aktuelt i forbindelse med USAs krig mod Irak.
Se også: Bellum legale ; drois, usaiges et coustumes d’armes ; droit d’armes ; droiz de guerre ; droit et usage d’armes ; etik ; forma belli gerendi ; hellig krig ; jura et usus armorum ; jus armorum ; jus belli ; jus militare ; Kriegsmanier ; lex armorum ; modus belli gerendi ; moral ; mos et consuetudo bellorum ; pavedoktrin ; quid quantumque in bello liceat et quibus modis ; religionskrige ; treuga dei ; usance de guerre ; usus in bello.

Litteratur

Arends, Susanne: Nødvendigt drab : Retfærdig krig markedsføres fikst af amerikanske intelektuelle. I: Information, 03/15/2002.
Burcharth, Martin: Hvor er det europæiske alternativ? I: Information, 03/08/2003.
Gerson, Johannes: Dialogus, cuius collocutores sunt milites duo, unus Francus alter Anglus contendentes de querelis Franciae et Anglia.
Gerson, Johannes: Werken. - Antwerpen, 1706.
JustWarTheory.com
Description: Announcing a new website in philosophical and empirical peace and war studies: JustWarTheory.com is a free, non-profit aid to research and instruction in applied ethical, political and legal theories of armed conflict, peace-making, and international law.
Contact: rigstad@oakland.edu
URL: www.JustWarTheory.com
Keating, J.: Catholics and the problem of peace. - Oxford, 1925.
Krieg und Christentum : Ein latinischer Dialog aus dem späten Mittelalter. I: Die Friedens-Warte, 1934:4 s. 156-167.
Law of War Handbook: 2004 ; 2005 / editor MAJ Keith E. Puls
International and Operational Law Department, The Judge Advocate General's Legal Center and School Charlottesville, Virginia 22903
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/law-war-handbook-2004.pdf
http://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/law-war-handbook-2005.pdf
From the preface:
The Law of War Handbook should be a start point for Judge Advocates looking for information on the Law of War. It is the second volume of a three volume set and is to be used in conjunction with the Operational Law Handbook (JA422) and the Documentary Supplement (JA424). The Operational Law Handbook covers the myriad of non-Law of War issues a deployed Judge Advocate may face and the Documentary Supplement reproduces many of the primary source documents referred to in either of the other two volumes. The Law of War Handbook is not a substitute for official references. Like operational law itself, the Handbook is a focused collection of diverse legal and practical information. The handbook is not intended to provide "the school solution" to a particular problem, but to help Judge Advocates recognize, analyze, and resolve the problems they will encounter when dealing with the Law of War.
Luther, Martin: Heerpredigt wider dem Türken. 1529.
Luther, Martin: Von Krieg wider dem Türken. 1528.
ter Meulen, Jacob: Das verhältnis der Christenheit zu den nicht-Christlischen Völkern.
I: Beitrag zur Geschicte der Internationale Organisation 1300-1700. 1914. s. 28-29.
The Nucelar Dilema and the Just War Tradition / editors: Villiam V. O'Brien ; John Langan S.J. 1986.
- ISBN 0-669-12599-7
Rousseau, Jean-Jacques: A Lasting Peace through the Federation of Europe and The State of War, by Jean Jacques Rousseau, trans. by C. E. Vaughan. (London: Constable and Co., 1917).
http://oll.libertyfund.org/title/1010
Stratmann, Franziskus Maria: Weltkirche und Weltfriede. - Augsburg : Haas und Grapper, 1924.
Suárez: Tractatus de legibus et de legislatore, 1612
Walzer, Michael: Arguing about War. Yale University Press, 2004.
Walzer, Michael: Just and unjust wars : A moral argument with historical illustrations. Basic Books, 1977 ; 1992. 2000.
Wester, Franklin Eric: Preemption and Just War: Considering the Case of Iraq
http://carlisle-www.army.mil/usawc/Parameters/04winter/wester.htm
Parameters, Winter 2004-05, pp. 20-39.
(Parameters is the official publication of the U.S. Army War College)
This article demonstrates that the use of military force by the Bush Administration against the regime of Saddam Hussein does not meet the ethical criteria for “preemptive war” set forth in the classical Just War tradition. It considers ethical questions raised by the US-led attack against Iraq as part of the war against global terrorism and argues that the doctrine of preemptive war as applied in the case of Iraq fails crucial ethical tests.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page