fredsundervisning

Undervisning i internationale forhold. Fredsundervisning har lige som begrebet fred positive og negative aspekter. Negativt søger fredsundervisningen at påvirke elever til holdninger og handlinger, som mindsker risikoen for krig gennem øget international forståelse mellem de regeringer som opruster mod hinanden. Fredsundervisningens vigtigste positive instrumenter er kundskaber og viden til udvikling af evnen til at handle med bl.a. konfliktløsning. Fredsundervisning består, ifølge UNESCO, derfor af mindst af undervisning i udvikling, menneskerettigheder og nedrustning.
Blands fredsudnervisningsinstitutioner kan nævnes: Initiative Friedensakademie Neumarkt.
Blandt fredsundervisere kan nævnes Elise Boulding, Elie Docommun, Johan Galtung, Jean Mace, Ferenc Kemey, Odette Laguerre, Jeanette Prudhommeaux-Dallet.
Blandt tidsskrifter inden for fredsundervisning kan nævnes: Journal of Peace Education.
Se også Ansvarsfølelse ; bevidstgørelse ; befrielsespædagogik ; Brenderup Folkehøjskole (Fredshøjskolen) ; Campus Antiwar Network (CAN) ; dialog ; EHV-undervisning ; fredspædagogik ; Fredspædagogisk værksted ; fredsstudier ; Edwin Ginn ; Global Campaign for Peace Education - the Hague Appeal for Peace ; Gymnasielærere for Fred ; Interenational Graduate University for Peace - Seul ; International Teacher Association ; Lærere for Fred ; National Youth and Student Peace Coalition ; Nordiske Læreres Fredsforbund ; the Peace Education Commission ; World Peace Foundation.

Litteratur

Det danske Fredsakademi: Fredsundervisningens historie i Danmark.
Burges, Betty: Pilot Project on Peace Education in Niger
Surpasses Expectations. I: Peace Matters. July 2004.
Fremtidens skole landet på nettet. I: Hvidovre avis, 07/23/2003.
Choices : A unit on conflict and nuclear war : A project of Union of Concernes Scientists in cooperation with Massachusetts Teachers Association and National Education Association. - Washington D, C. : National Education Association, 1983 : 144 s. - ISBN 0-8106-1425-1
Første trin ... Grundbog i tekstlæsning / Temahæfte om oprustning / Anne Lindskov Hansen, Svend Hassing, Hedda Lundh.
- København : Nej til Atomvåben, 1983. - 46 s.
Gunnarsen, Ruth: Om Fredsundervisning - og Opdragelse til Demokrati.
Haarland, Arild: Nye Veier i fredsarbeidet. I: Radikal debatt, 1964:1 s. 1-29.
Madsen, Leif: Et fredsundervisningsforløb. I: Gymnasielærere for fred, 1984:3 s. 10-13.
Montessori, Maria: Peace and Education.
- Madras: The Theosophical Publishing House, 1943. - 31 s.
- http://archive.org/details/Peace_And_Education_
Neill, James: Peace & Experiential Education - Experiential Ways in which Peace can be Created.
Prisuddeling i forbindelse med FN’s fredsdag – mandag den 25.oktober 2010.
Referater fra vores seminar om fredsundervisning. I: Gymnasielærere for fred, 1984:4 s. 9-21.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page