Det danske Fredsakademi

Sangbog

Sommeren stod i sin fuldeste Glans

Mel.: Mor, er det Mor - Aa hvor jeg er træt! (Soldatens sidste syn).

Sommeren stod i sin fuldeste Glans,
Stormklokken lød til den blodige Dans,
Blomsterne voksed i Solstraalens Glød,
Klokkerne kaldte til Mord og til Død.

Broder, som faldt i den blodige Leg,
tvunget i Døden, blodstænket og bleg,
æreløst myrdet, lemlæstet du faldt,
svigtet i Nøden, da Livet det gjaldt.

Medens du kæmped og blødte og led,
andre udnytted dit Blod og din Sved.
Rovgridske Slyngler, der kæmped for Guld,
vandt, mens du mætted den blodige Muld.

Broder, som døde i Angst og i Nød,
haanet, foragtet, mens Pligten du lød,
aldrig vi glemmer, hvor grufuldt du led,
aldrig de Løgne, for hvilke du stred.

Aldrig vi bære den blodige Dragt,
aldrig vi lyder den væbnede Magt;
Krigen dig dræbte, for Løgnen du led,
hvil - vi vil sejre med Sandhed og Fred.

Søren Sørensen
Kilde: Sangbog for Aldrig mere Krig, 1936.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk