oprørsdiamanter

Diamanter, der anvendes til at financiere våbenhandel i forbindelse med krige og borgerkrige i Afrika, herunder Angola, Sierra Leone og Den demokratiske Republik Congo. EU-kommissionen har i 2002 fremlagt et forslag til stærkt øget kontrol med import af rådiamanter til EU.
Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål 28. maj 2001 E-1539/01
SKRIFTLIG FORESPØRGSEL af Erik Meijer (GUE/NGL) til Kommissionen
Om: Betydningen af det voksende behov for grundstoffet coltan til mobiltelefoner for fortsættelsen af borgerkrigen i Congo-Kinshasa
1. Mineralet coltan bruges til elektronik til mobiltelefoner, beepere og computere, samt flymotorer, kirurgisk apparatur og i den kemiske forarbejdningsindustri. Den afrikanske stat Congo-Kinshasa ejer formodentlig 70 % af de samlede coltanressourcer på verdensplan. Er Kommissionen bekendt med rapporten i New Scientist af 7.4.2001 om sammenhængen mellem udvinding af metallet Colombo-Tantalit (coltan) og den vedvarende borgerkrig i Congo?
2. Er Kommissionen bekendt med, at den vigtigste mine i nærheden af Kivu ifølge den i punkt 1 anførte rapport er i hænderne på RCD (Congolese Rally for Democracy), en væbnet gruppering, som støttes af Rwanda?
3. Er Kommissionen endvidere bekendt med, at RCD delvis finansieres ved udbyttet fra coltanudvindingen, da RCD ejer den største aktiepart i SOMIGL, som er den virksomhed, der forvalter minen?
4. Blandt storforbrugerne af coltan er der mindst en virksomhed med sæde i EU, H.C. Starck, van Glossar, som igen udgør en del af Bayer-gruppen i Tyskland. Hvad kan Kommissionen gøre mod, at storforbrugerne af coltan påberåber sig at være uvidende om den politiske situation i Congo og om oprindelsen af det råstof de køber, under henvisning til, at handlen med coltan sker via mellemmænd?
5. Den stadig stigende efterspørgsel efter coltan som følge af det voksende marked for mobiltelefoner har sat de traditionelle coltanproducenter, herunder Australien og USA, under tryk og industrien har som følge heraf en stigende interesse i levering af dette mineral fra det østlige Congo. Ser Kommissionen muligheder for at forhindre import via Rwanda eller Uganda til EU?
Se også: Blodkul. ; blodpenge ; konfliktmineraler.

Litteratur

Houmark Andersen, Ivar: Smykker renses for blod. I: Information, 12/10/2002.
Muurholm, Halfdan: Diamanter og krige varer evigt. I: Information, 03/16/2000.
Rostrup, Ask: Jagten på bloddiamanter skærpes. I: Berlingske Tidende, 08/09/2002.


Send kommentar, email eller søg i Fredsakademiet.dk
Locations of visitors to this page