Det danske Fredsakademi

Sangbog

Fra de Millioner, som i Døden led

Mel.: Snart er Natten svunden

Fra de Millioner, som i Døden led,
lød et Raab, et Suk, en Bøn om Verdensfred.
Fra hver blodig Valplads med de tusind Lig
lyder som en Manen: Aldrig mere Krig.

Store Folkeskarer trindt omkring paa Jord
ser omsider klart og sandt, at Krig er Mord.
Det er mange Veje, trøstig fremad hig,
Maalet er det samme: Aldrig mere Krig.

Lær hvert Barn: den hele vide skønne Jord
er vort Hjem, ej blot den Plet, hvor vi nu bor.
Børn i alle Lande er hinanden lig,
lær dem alle: elske Fred og hade Krig.

Verdens glade Ungdom: over Grænsen ud
flyv - og bring imellem Folk og Lande Bud.
Slut om Jord en Kæde fast ubrydelig,
nedriv alle Grænser, som bevirker Krig.

Elsker Eders Fjender lød det store Bud.
Fredens sande Venner lyder Fredens Gud.
Gid vor Gærning blive maa den Lære lig,
som forkynder Fred og aldrig - aldrig Krig.

Staar vi enigt sammen og gaar frem i Trop
bygger vi en ny og bedre Verden op,
uden Plet af Blod.
hvor vi trygt kan leve uden Frygt for Svig.
- Fremad, frem mod Maalet: Aldrig mere Krig!

Ella Mathiasen
Kilde: Sangbog for Aldrig mere Krig, 1936.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk