Det danske Fredsakademi

Sangbog

Da Krigens Kanoner med Død og Had

Mel.: Mens Nordhavet bruser

Da Krigens Kanoner med Død og Had
fra Land og til Land hørtes runge,
mens Mødre og Børn drev som Dyr af Stad,
da fødtes et Raab paa vor Tunge …
et Raab, der brød igennem Taarers Brand:
Den hele Verden er vot Fædrelandl

Vi er jo dog Børn af de tusind Hjem,
saavidt vore Smaaruder skinner.
Vort Blod sprang af selvsamme Skaber frem.
Hvad har vi, som gør os til Fjender?
Raab ud til Brødrene paa fremmed Strand:
Den hele Verden er vort Fædreland.

Ja, ve for de Stormænd i Kul og Staal,
der Folkenes Fred vil forbitre.
Og ve for de Grænser og Kragemaal,
der skiller Nationer som Gitre.
Raab ud: Om Sprog de var saa tæt som Sand
Den hele Verden er vort Fædreland!

Og raaber end Stormænd af Harm derved,
og fnyser derved Generaler
De jævne smaa Hytter er fyldt med Fred,
og Fred er hvad Smaamanden taler.
Sin Haand han rækker til hver Vandringsmand:
Den hele Verden er vort Fædreland!

Du Ungdom gro't op under grufuld Strid
blandt blødende Brodernationer,
bryd trodsigt og stærkt med den gamle Tid.
Slyng frit ud din Længsel i Toner.
Lad Vinden bære dem fra Strand til Strand:
Den hele Verden er mit Fædreland!

Sangen er oversat til esperanto:

Dum tondraj kanonoj per krima man'
malamon kaj morton dissemis,
kaj junaj patrinoj kun maminfan'
casate gismorte timtremis,
estigis krio ce l' abismo-rand':
La tuta mondo nia patroland'!

De l' sama kreinto kaj patro ni
ja ciuj ricevis la vivon;
fratecan viveblon donacis li,
sed ne por milito motivon.
Elkriu, fratoj, gis plej fora strand':
La tuta mondo nia patroland'!

Ve, ve al granduloj de stal' kaj mon'
rompantaj al homoj la pacon!
kaj ve al lingvacoj kaj lim-kordon'
tro malvastigantaj la spacon!
Elkriu super ciu lingvo-vand':
La tuta mondo nia patroland'!

Grandula kaj mortgenerala klan'
pro tio kolere saumbolas;
sed ciu simplulo kun kala man'
nur pacon kaj ordon parolas,
la manon donas li al mond-migrant':
La tuta mondo nia patroland'!

Junuloj el tempo de sang-teror',
de interbucado fratara,
frakasu l' altaron de malhonor'
spitante al moro barbara;
la vivon formu vi lau tiu kant':
La tuta mondo nia patroland'!

Harald Bergstedt
Kilde: Sangbog for Aldrig mere Krig, 1936.
Også publiceret i Også trykt i Arbejdermelodibogen udgivet af Arbejdernes Oplysningsforbund, 1936 og i Kvindernes internationale liga for fred og friheds Sangbog, 1949.

Top


Gå til Fredsakademiets forside
Tilbage til Indholdsfortegnelsen

Fredsakademiet.dk